Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAKUBICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Choroba Takayasu - obserwacja 6 przypadków.
Tytuł angielski: Takayasu disease - observation of 6 cases.
Autorzy: Butkiewicz Lidia, Jakubicz Danuta, Chwalińska-Sadowska Hanna
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.44-53, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 6 przypadków choroby Takayasu rozpoznanej u 5 chorych na podstawie kryteriów ACR z 1990 roku, a u jednej chorej - na podstawie badań USG, tomografii komputerowej i biopsji aorty. Początkowe objawy choroby wystapiły u wszystkich chorych przed 45 rokiem życia; u wszystkich obserwowano opóźnienie od pierwszych objawów do ustalenia rozpoznania. U większości chorych obserwowano duszność, objawy dławicowe, osłabienie, stany podgorączkowe, gorączki. Wszystkie chore w czasie rozpoznawania miały przyspieszony OB i hiper-ŕ2--globulinemię. W badaniu USG wykonanym u pięciu chorych stwierdzono pogrubienie ściany aorty i/lub zwężenie jej odgałęzień. Wykonanie arteriografii nie było konieczne do rozpoznania choroby. Stwierdzono, że największe znaczenie we wczesnej diagnostyce choroby Takayasu ma dokładne badanie przedmiotowe układu krążenia i ocena wskaźników aktywności zapalnej. Podkreślono istotną rolę badania USG w tej chorobie jako badania alternatywnego do arteriografii.

  Streszczenie angielskie: The paper presents 6 cases of the Takayasu disease diagnosed in 5 patients on the basis of the ACR criteria of 1990, and in one patient on the basis of ultrasound scan, computerized tomography and aortic biopsy. The initial symptoms of the disease occurred in all patients before age of 45: in all there was significant delay between the onset of the disease and diagnosis. In majority of patients the following symptoms were observed: dyspnoe, angina-like symptoms, asthenia and fever. In ultrasound scan carried out in five patients there was aortic wall thickening and/or narrowing of the arterial branches. The arteriography was not necessary for the diagnosis. It was found that in early diagnosis of the Takayasu disease the most crucial parts is precise physical examination of the cardiovascular system and assessment of the inflammatory process indices. The important role of the ultrasound scan in this diseasee was stressed, as the test alternative to arteriography.

  stosując format: