Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAKUBIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena korzyści wynikających z wprowadzenia technik laparoskopowych do operacji całkowitego usunięcia macicy.
Autorzy: Barwijuk Andrzej Jan, Dziąg Rafał, Jakubiak Tomasz, Czajkowski Krzysztof
Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.41-45, tab., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura GBL: 313,507

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę 65 zabiegow calkowitego usunięcia macicy przy użyciu technik laparoskopowych wykonanych w latach 2000-2001. Wyniki omówiono w odniesieniu do tradycyjnej techniki laparotomijnej. Głównym wskazaniem do zabiegu w obu grupach były mięśniaki macicy -70,77 proc. wskazań w grupie laparoskopii i 82,46 proc. wskazań w grupie laparotomii. Ocenie poddano czas trwania operacji, utratę krwi podczas zabiegu, występowanie powikłań, w której dobie wprowadzono dietę ogólną, czas hospitalizacji. Zaobserwowano, że operacje laparoskopowe zajmowały zdecydowanie więcej czasu (średnia - 96,62 min vs 62,37 min). Niemniej jednak czas trwania laparoskopii w miarę nabierania doświadczenia przez zespół operatorów skrócił się ze średniej 111,21 min w 2000 r. do 84,86 min w 2001 r. Utrata krwi podczas zabiegu w obu procedurach była podobna. W porownaniu zmiany stężeń hemoglobiny w sdurowicy krwi przed i po zabiegu stwierdzono średnią różnicę 1,75 prpc. dla laparoskopii i 1,86 proc. dla laparotomii. Najczęstrzym niekorzystnym zjawiskiem podczas laparoskopii była konwersja do laparotomii. Głównym powodem byla zbyt duża wielkość macicy i trudności techniczne w jej usuni ciu. Odsetek niepowodzeń zdecydowanie malał w miarę nabierania doświadczenia. Porownanie wprowadzenia diety ogólnej po zabiegu wypadło na korzyść zabiegów laparoskopowych. Równie korzystnie dla nowej metody wypadla analiza długości hospitalizacji po wykonaniu operacji (3,69 dnia vs 6,28 dnia). Większość powikłań pooperacyjnych związana była z wystąpioeniem zakażenia...

  stosując format: