Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAKUBCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Analiza farmakoekonomiczna doustnego leczenia grzybicy paznokci stóp w Polsce.
Tytuł angielski: Pharmacoeconomic analysis of oral treatment of toenail onychomycosis in Poland.
Autorzy: Nowicki Roman, Jakubczyk Michał
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.95-104, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowe leki przeciwgrzybicze są postrzegane przez pacjentów, a także przez niektórych lekarzy jako bardzo drogie. Ponieważ cena leku decyduje niekiedy o wyborze rodzaju terapii, przeprowadzono analizę farmakoekonomiczną doustnego leczenia grzybicy paznokci. Celem pracy było porównanie kosztów i efektów stosowania doustnych leków przeciwgrzybiczych podawanych w trakcie leczenia grzybicy paznokci: gryzeofulwiny, terbinafiny i intrakonazolu. W analizie uwzględniono jedynie bezpośrednie koszty medyczne, na które składają się koszty leków oraz koszty postępowania medycznego w każdym cyklu leczenia przeciwgrzybiczego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż najbardziej opłacalnym sposobem leczenia grzybicy paznokci stóp w Polsce jest terapia pulsowa intrakonazolem. Metoda ta charakteryzuje się również skutecznością i wygodnym sposobem dawkowania leku.

  Streszczenie angielskie: For patients and some physicians new antifungal agents appearr to be very expensive. Because the price of the drug decides often about the therapy, a pharmacoeconomic evaluation of the oral treatment of toneail onychomycosis was conducted. The purpose of this study was to compare the costs and effectiveness of 3 oral antifungal drugs in patients with toenail onychomycosis: griseofulvin, terbinafine and itraconazole. In the evaluation only direct health care cost such as drug costs and utilization of health services were considered. In conclusion, according to this analysis, intraconazole puls therapy is the most cost-effective treatament for toenails onychomycosis in Poland. This method is also associated with a high cure rate and a beneficial dosage regimen.


  2/4

  Tytuł oryginału: Transurethral microwave thermotherapy: first experiences in Poland.
  Autorzy: Jakubczyk T., Stokłosa A[ndrzej], Borkowski A[ndrzej], Habrat W., Dobrowolski Z[ygmunt F.]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.767-770, tab., bibiliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: To present early experiences in Poland with high-energy transurethral microwave thermotherapy (HeTUMT), considered as a serious alternative to surgery in managing benign prostatic hypertrophy (BPH). Patients and methods: Sixty-one patients were treated in two centres using a commercial TUMT system. The patients were assessed at 5-6 weeks, 3 and 6 months after treatment, evaluating subjective complaints, the International Prostate Symptom Score (IPSS), urinary flow rate and postvoid residual volume. Results: A complete follow-up was available in 44 patients; most had symptomatic improvement 3 months after HeTUMT but it was slightly less pronounced after 6 months. The improvement in objective variables increased up to 6 months after HeTUMT. There was ň 50 p.c. improvement in subjective complaints in 43 p.c. of the patients, in urinary flow rate in 25 p.c. and in residual urine in half. Two patients required re-treatment for a urethral stricture and ineffective HeTUMT. Conclusions: HeTUMT may be a useful treatment for BPH but the outcome for an individual patient seems to be unpredictable. The indications for TUMT should be reviewed individually for each patient.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dostępu poprzez wynicowanie powłok twarzy (midfacial degloving approach) w chirurgii włókniaka młodzieńczego.
  Tytuł angielski: Midfacial degloving approach in the surgical treatment of angiofibroma juvenile.
  Autorzy: Balcerzak Jarosław, Krzeski Antoni, Jakubczyk Iwona
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.427-431, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie w latach 1996-2001 z powodu włókniaka młodzieńczego (angiogibroma juvenile) leczono 8 pacjentów płci męskiej w wieku 10 - 19 lat, stosując dojście chirurgiczne poprzez wynicowanie powłok twarzy (midfacial degloving approach). Autorzy prezentują zebrany materiał kliniczny oraz opisują szczegółowo zastosowaną technikę operacyjną, uznając ją za godną uwagi i rozpowszechnienia alternatywę dla innych dojść operacyjnych stosowanych dotychczas w leczeniu włókniaka młodzieńczego.

  Streszczenie angielskie: From 1996 through 2001 8 male with a diagnosis of juvenile angiofibroma were managed at the ENT Department of Medical University in Warsaw using midfacial degloving approach. Surgical technique as well as pre- and postoperative management of these patients were described. According to authors' experience midfacial degloving approaach enables the broad exposition of the operating field.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych objawów klinicznych i parametrów immunologicznej odpowiedzi humoralnej u nie otyłych dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą.
  Tytuł angielski: Clinical and immunological profile of newly diagnosed non obese adult patients with diabetes.
  Autorzy: Szelachowska Małgorzata, Szepietowska Barbara, Popławska Anna, Jakubczyk Danuta, Górska Maria, Kinalska Ida
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.885-887, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwa klasyfikacja cukrzycy w grupie wiekowej pomiędzy 25 a 55 rokiem życia szczególnie wśród nie otyłych pacjentów, może sprawiać trudności diagnostyczne. Celem pracy była ocena kliniczna badanej grupy, jak również charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych w zależności od obecności immunologicznych markerów występowania cukrzycy. Badania przeprowadzono u 31 nie otyłych pacjentów (średnie BMI 26 kg/mý), w wieku od 25 do 55 lat (średni wiek - 41,6 ń 11,1 lat), z cukrzycą trwającą średnio 11,4 ń 21,8 m-cy. U około 50 proc. badanych osób wykazano obecność markerów immunologicznej odpowiedzi humoralnej skierowanej przeciwko antygenom trzustkowym, co sugeruje wysoką częstość występowania autoimmunologicznej postaci cukrzycy w badanej grupie. Osoby z dodatnim mianem przeciwciał mają mniejszą rezerwę wydzielania endogennej insuliny. Dlatego też w celu właściwej klasyfikacji cukrzycy wskazanajest ocena funkcji wydzielniczej komórek B jak i miana przeciwciał antyGAD65.

  Streszczenie angielskie: It is well known that classification of diabetes in the group of patients aged 25-55 years, particularly not obese, is a difficult clinical problem. The aim of the study was to estimate clinical status of the investigated group and evaluate biochemical features based on positive titers of humoral immunological markers in the development of diabetes mellitus. We studied 31 non obese, newly diagnosed patients (means BMI 26 kg/mý), mean age - 41.6 ń 11.1 years, mean duration of diabetes mellitus was 11.4 ń 21.8 months. Nearly 50 p.c. of the patients aged 25-55 years showed presence of humoral immunological markers, which suggests high prevalence of autoimmunological diabetes. These patients have a lower reserve of endogen insulin secretion. The evaluation at both B-cell secretory capacity and markers of autoimmunity is recomended to provide a proper classification.

  stosując format: