Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAKUBÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ enalaprilu i kaptoprilu na procesy emocjonalne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: The effect of enalapril and captopril on emotional processes in hypertensive patients.
Autorzy: Karwowska-Polecka Wiesława, Halicka Dorota, Jakubów Piotr, Braszko Jan J.
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.591-601, tab., bibliogr. 44 poz., rez., Zsfg, r‚s.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study was aimed at the estimation of influence of enalapril and captopril on emotional processes in hypertensive patients. Hypertensive subjects evaluated before introducing drug treatment and normotensive persons comprised the control groups. All groups were examined with the psychological methods (BDI, HSC, Raven's Matric test). In BDI, there were no significant differences between the groups in the total score and particular factor as well. In HSC, there were significant differences in the total ratings between untreated hypertensive subjects and the normotensive group ( p 0,05). The deprersion / anxiety profile was the main contributing factor being itself significantly different (p 0,05) in those groups. Enalapril and captopril reversed the negative behavioural changes caused by hypertension only moderately with no statistical significance. There were no alterations in intellectual abilities tested by the Raven's Matric test in any group examined. In conclusion, significant negative emotional effects of high blood pressure arwe only partly reversed by the antihypertensive doses of enalapril and captopril.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ dożylnego znieczulenia propofolem i ketaminą na niektóre procesy poznawcze i emocjonalne u ludzi : praca doktorska
  Autorzy: Jakubów Piotr, Braszko Jan (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Farmakologii Klinicznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. k. 80-103, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20587

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Ekspresja kliniczna triploidii chromosomowej.
  Tytuł angielski: Clinical expression of triploidy.
  Autorzy: Obersztyn Ewa, Kutkowska-Kaźmierczak Anna, Jakubów-Durska Krystyna
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.329-336, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Triploidia, czyli obecność w komórce dodatkowego, haploidalnego zestawu chromosomów, stanowi około 20 proc. chromosomowych przyczyn poronień samoistnych, przedwczesnych porodów oraz zgonów w okresie okołoporodowym. Wśród cech fenotypowych triploidii wymienia się znacznego stopnia hipotrofię wewnątrzmaciczną płodu, makrocefalię, całkowitą syndaktylię 3 i 4 palca oraz współistnienie wad wrodzonych OUN, serca i nerek. Zaśniad groniasty jako jedną z charakterystycznych cech triplidii stwierdza się w około 90 proc. przypadków. Expresja kliniczna mozaikowatość/diploidia skutkuje dłuższym, niż w pełnej triploidii okresem przeżycia płodów (noworodków) dotkniętych tą aberracją chromosomową. Przedstawiono szczegółową charakterystykę kliniczną dwóch przypadków triploidii rozpoznanej w okresie noworodkowym. W jednym z nich wykazano mozaikowatość (limfocyty/fibroblasty), w drugim triploidię zidentyfikowano w limfocytach krwi obwodowej. Omówiono charakterystykę cech klinicznych przedstawionych przypadków i porównano je z danymi z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: Triploidy, the presence of an additional haploid set of chromosomes, is the cause of 20 p.c. of spontaneous abortions, premature births and perinatal deaths. The most common clinical signs of triploidy are: severe intrauterine growth retardation, macrocephaly, total syndactyly of third and fourth fingers and CNS, heart and renal defects. Hydatidiform mole, one of the characteristic features of pure triploidy, is found in more than 90 p.c. of cases. The survival of individuals with diploid/triploid moxoploidy is usually longer than of those with pure triploidy. The detailed clinical characteristics of two of our patients with triploidy diagnosed shortly after birth are presented. In one of them mixoploidy (lymphocytes/fibroblasts) was confirmed. In the second pure triploidy was identified in cultured lymphocytes. We discuss the clinical features in our patients and compare them with data from medical literature.

  stosując format: