Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAKITOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XVI Kongresu Europejskiego Towarzystwa Badań Snu, 3-7 czerwca 2002 roku, Rejkiawik, Islandia.
Tytuł angielski: Report from the 16th Congress of European Sleep Research Societies (ESRS), 3-7 June, Reykjavik, Iceland.
Autorzy: Pracka Daria, Jakitowicz Janusz
Źródło: Sen 2002: 2 (1) s.41-43 - 16 Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań Snu Rejkiawik 03-07.06. 2002
Sygnatura GBL: 313,662

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  2/9

  Tytuł oryginału: False nearest neighbours method in analysis of EEG time series
  Autorzy: Boguś Piotr, Jakitowicz Janusz
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.9-14, il., bibliogr. 11 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia snu i objawy depresyjne u chorych hospitalizowanych z powodu cukrzycy.
  Tytuł angielski: Sleep disorders and depression in inpatients with diabetes mellitus.
  Autorzy: Jakitowicz Janusz, Nitka Anna, Orłowska-Kunikowska Elżbieta, Nowicki Zbigniew, Semetkowska-Jurkiewicz Ewa
  Źródło: Sen 2002: 2 (4) s.121-126, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współwystępowanie chorób jest zjawiskiem o istotnym znaczeniu klinicznym i dotyczy także zaburzeń snu, towarzyszących zaburzeniom psychicznym i somatycznym. Celem obecnej pracy jest analiza częstości zaburzeń snu, objawów depresyjnych i cukrzycy typu 2. Materiał. Przebadano 67 chorych w wieku 47 ń 88 lat (średnia wieku: 67,36 ń 11,14 roku) hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych z powodu cukrzycy typu 2. Liczba kobiet wynosiła 31 (średnia wieku: 66,58 ń 11,85 roku), mężczyzn było 36 (średnia wieku: 68,03 ń 10,62 roku). Metoda. U wszystkich chorych przeprowadzono jednorazowe kliniczne badanie psychiatryczne oraz ocenę na podstawie następujących skal: 1. Hospital Anxiety and Depression Scale Zigmonda i Snaitha w modyfikacji Majkowicza (HADS-M); 2. Wielowymiarowego Systemu Oceny Zaburzeń Snu (WSOZS), opracowanego w klinice autorów. Wyniki. W całej badanej grupie chorych na cukrzycę aż u 51 na 67 chorych (76,12 proc.) stwierdzono różnego rodzaju zaburzenia snu. Najczęściej stwierdzono uczucie niepokoju w nogach (restless legs syndrome) w czasie snu (aż 40,30 proc.), wielu z nich wstawało w nocy, by coś zjeść (34,30 proc.), dość częste było wzmożone pocenie się w nocy (28,40 proc.). Rzadziej występowały bóle przeszkadzające we śnie - 19,40 proc. badanych, koszmary senne (nightmares) występowały u 17,90 proc. pacjentów, tyle samo osób zgłaszało budzenie się w nocy z krzykiem i lękiem (night terror). Zmęczenie w ciągu dnia odczuwało 31 z 67 chorych na cukrzycę, co stanowi 46,3 proc. Na podstawie badania psychiatrycznego oraz badania skalą HADS-M stwierdzono...


  4/9

  Tytuł oryginału: Skuteczność citalopramu w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.
  Tytuł angielski: Clinical efficacy of citalopram in obsessive-compulsive disorder treatment.
  Autorzy: Jakitowicz Janusz, Nowicki Zbigniew, Wiśniewski Grzegorz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.297-301, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 16 patients (9 female, 7 male; mean 32,69 ń 10,30) with coexisting obsesive-compulsive disorder (OCD) and depression were treated for 6 weeks with citalopram (10-60 mg; mean dosage after 6 weeks - 25,71 ń 12,83 mg). Their mental state was evaluated in the 7th, 14th, 28th and 42th of treatment by the use of psychiatric examination and self-assessment clinical scales. After 6 weeks of treatment 5 patients were in full remission, 7 in patial remission (totally 75 p.c. of patients were responders) and 4 still suffered from OCD or depressive symptoms. In the 1st week of treatment 5 patients complained on temporary aggravation of symptoms but it turned out have no prognostic value. It is recomended to find early signs of clinical response.


  5/9

  Tytuł oryginału: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego.
  Opracowanie edytorskie: Nowicki Zbigniew (Red.), Jakitowicz Janusz (red.).
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.1-396, il. tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  6/9

  Tytuł oryginału: Układ nozograficzny etioepigenetyczny Tadeusza Bilikiewicza jako jedna z najwcześniejszych wieloosiowych klasyfikacji psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: Etioepigenetic nosography by Tadeusz Bilikiewicz as one of the earliest multiaxial psychiatric classification.
  Autorzy: Wystański Marek, Jakitowicz Janusz, Pankiewicz Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.29-33, bibliogr. 7 poz. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Bilikiewicz
 • Tadeusz 1901-


  7/9

  Tytuł oryginału: Analiza czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów leczonych moklobemidem.
  Tytuł angielski: Prognostic value of pharmaco-EEG in depression treated with moclobemide.
  Autorzy: Wiśniewski Grzegorz, Jakitowicz Janusz, Nowicki Zbigniew, Pankiewicz Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.93-98, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Ten women (age 41,90 ń 5,67) with depressive episode (moderate, mild; ICD-10) were treated with moclobemide (450 mg). After 4 weeks two groups (each consists of 5 patients) with different response to the drug emerged (responders: improvement in Beck Inventary of Depression 13,6 ń 2,9 and nonresponders: 2,0 ń 2,4). FFT analysis of their of EEG (taken before and after 4 weeks of treatment) showed some relative power differences in most bands of frequencies between groups, mostly marked for … (7-14 Hz), smaller for „ and ƒ, but no diferences for Š were found. Alfa activity was relatively low after treatment in nonresponders and slightly higher in responders. However any of these results had statistical value.


  8/9

  Tytuł oryginału: Analiza czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów leczonych fluwoksaminą.
  Tytuł angielski: Prognostic value of pharmaco-EEG in depression treated with fluvoxamine.
  Autorzy: Wiśniewski Grzegorz, Jakitowicz Janusz, Nowicki Zbigniew
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.109-114, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 14 patients (age 42,1 ń 15,5; 12 women, 2 men) with a depressive episode (moderate, mild; ICD-10) were treated with fluvoksamine (150 mg). After 4 weeks two groups with different responses to the drug emerged (10 responders: improvement in Beck Inventary of Depression 13,6 ń 2,9 and 4 nonresponders: 2,0 ń 2,4). FFT analysis of their EEG (taken before and after the treatment) showed some relative power differences in most bands of frequencies between groups, mostly marked for … (7-14 Hz) and smaller for the others. Alfa activity was relatively low after treatment in nonresponders and slightly higher in responders. However, none of these results had statistical value.


  9/9

  Tytuł oryginału: Polietiologiczne uwarunkowanie zaburzeń snu na podstawie analizy przyjęć pacjentów w poradni zaburzeń snu.
  Tytuł angielski: Multietiological conditioning of sleep disorders in patients admitted in sleep disorder centre.
  Autorzy: Jakitowicz Janusz, Wiśniewski Grzegorz, Nowicki Zbigniew, Badzio-Jagiełło Hanna
  Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.53-59, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Na podstawie analizy pacjentów przyjmowanych po raz pierwszy do poradni zaburzeń snu podjęto próbę oceny częstości współwystępowania różnych czynników etiologicznych u chorych z bezsennością, opierając się na przyczynowym podziale zaburzeń snu. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 183 chorych - 123 kobiety i 60 mężczyzn (średnia wieku: 55,25 ń 15,04 roku) - u których przeprowadzono dokładny wywiad lekarski oraz kliniczne badanie psychiatryczne, z uwzględnieniem wyników badań dodatkowych i konsultacji innych specjalistów. Dokonano podstawowej opisowej analizy statystycznej. Wyniki. U wszystkich chorych stwierdzono zaburzenia snu, które pogrupowano w zależności od przyczyny na następujące kategorie: bezsenność pierwotna - u 16,39 proc. chorych, bezsenność psychogenna - u 61,75 proc., bezsenność uwarunkowana chorobami somatycznymi - u 13,66 proc. i bezsenność z innych przyczyn - u 8,20 proc. osób.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In this paper we have tried to evaluate whether coexistence of different etiological factors considerably influence sleep disorders met in patients admitted in Sleep Disorder Centre. Material and methods. 183 patients (mean age: 55.25 ń 15.04; 123 female and 60 male) admitted in Sleep Disporder centre for the first time were investigated by psychiatrists (psychiatric and general investigation); in some cases other findings (laboratory tests, EEG, CT) and opinions of other specialist were taken into account. Results. Sleep disorders found in all patients were divicded into thee followinig groups: primary insomnia (16.39 p.c. of patients) and secondary insomnia: due to psychiatric disorders (61.75 p.c.) due, to somatic disorders (13.66 p.c.) and sleeplessness caused by other factors (8.20 proc.). Nearly 26 p.c. of all patients suffered from a few coexisting disorders which influenced the clinical form of insomnia. Conclusions. Etiological classification of sleep disorders which divides them into primary and secondary is usefull in many clinical situations. Sleep disorders in 25 p.c. of patients are multietiologically conditioned.

  stosując format: