Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAKIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Leczenie bezpłodności i zaburzeń erekcji - nowe spojrzenie u progu XXI w.
Autorzy: Bakalczuk Szymon, Bakalczuk Grzegorz, Jakiel Grzegorz
Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.32-33
Sygnatura GBL: 313,495

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  2/9

  Tytuł oryginału: Wpływ bezobjawowej leukocytospermii na poziom interleukin IL-2 i IL-6 w plazmie nasienia mężczyzn.
  Tytuł angielski: Influence of asymptomatic leukocytospermia on interleukin IL-2 and IL-6 levels in male semen plasma.
  Autorzy: Swatowski Dairusz, Jakiel Grzegorz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.841-844, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia badnia plazmy nasienia mężczyzn mające na celu poszukiwanie istnienia zależności pomiędzy obecnością leukocytów a stężeniem interleukin IL-2 i IL-6. Interleukiny oznaczano metodą immunoenzymetyczną ELISA. Pośród badanych mężczyzn wyodrębniono trzy grupy: płodni, z leukocytospermią oraz z oligoasthenozoospermią. Stwierdzono w przypadku leukocytospermii wyższe poziomy IL-6 i brak różnic w poziomach IL-2.

  Streszczenie angielskie: Aim: The study presents the results of the search for a correlation between leukocystospermia and the interleukin IL-2 and IL-6 levels in male semen plasma. Material and methods: Interleukin levels were assessed by immunoenzymatic method (ELISA). Study covered 3 groups of males: I - fertile (No. = 16); II - with leukocytospermia (No = 16); III - with oligoasthenozoospermia (No = 20). Results: The study revealed higher levels of IL-6 in a group of males with leukocytospermia (10,01 ń 2,57 pg/ml) and with oligoasthenozoospermia (13,53 ń 2,78 pg/ml) compared to a group of fertile males (7,68 ń 1,4 pg/ml) (p 0,01), however no statistically significant differences in IL-6 levels between group II and III have been observed. Higher level of IL-2 has been noted in III group (16,68 ń 5,86 pg/ml) compared to I and II group (9,77 ń 3,18 pg/ml and 6,05 ń 2,16 pg/ml, respectively ) (p 0,01). No statistically significant difference in IL-2 semen plasma level between the fertile male group and the group with leukocytospermia has been revealed. Conclusion: leukocytospermia is accompanied by an increase in IL-6 semen plasma level whereas IL-2 level remains statistically unchanged.


  3/9

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności dysmutazy nadtlenkowej w plaźmie nasienia ludzkiego w warunkach fizjologicznych i w zaburzeniach płodności : praca doktorska
  Autorzy: Wdowiak Artur, Jakiel Grzegorz (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Rozrodczości i Andrologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 68 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20245

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  4/9

  Tytuł oryginału: Melatonina i jej rola w procesie rozrodu.
  Tytuł angielski: Melatonin and its role in human reproduction.
  Autorzy: Wójtowicz Magdalena, Jakiel Grzegorz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1231-1237, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu bieżących informacji dot. roli melatoniny w procesie reprodukcji człowieka, zależności między melatoniną a poziomem hormonów płciowych w czasie cyklu miesiączkowego a także wpływu stymulacji owulacji na profil melatoniny.

  Streszczenie angielskie: Melatonin may be a key factor in regulation of seasonal variation in gonadal activity. The circadian disturbances related to reproduction are probably subsequent to the seasonal change. Moreover, melatonin might also be considered essential to both spermatogenesis and folliculogenesis. Exposure to bright light, suppressing the concentration of melatonin in circulation, is hypothesized to be useful in treatment of both male and female infertility in couples with abnormal melatonin metabolism. In women, seasonal variation observed in the concentrations of gonadotropins and gonadal steroids is associated with melatonin synthesis. This hormon may exert an inhibitory effect on the GnRH pulse generator to decrease gonadotropin secretion. Consequently, it has been implicated in the control of the pubertal onset and timing of ovulation. The number of irregular menstrual cycles with anovulation in creases in winter compared to summer. In addition, there is circadian variation in the time of ovulation, occuring usually in the morning during summer and in the evening during winter. Hormonal interactions and phases of the cycle are important variables contributing to the fluctuations in melatonin levels during the menstrual cycle.


  5/9

  Tytuł oryginału: Fertility following laparoscopic uterine myomectomy in an infertile patient treated for 10 years. Case report.
  Tytuł polski: Przywrócenie płodności drogą laparoskopowego usunięcia licznych mięśniaków macicy u pacjentki po 10-letnim leczeniu niepłodności. Opis przypadku klinicznego.
  Autorzy: Jakiel Grzegorz, Sobstyl Małgorzata, Wójtowicz Magdalena
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.217-221, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego
  Autorzy: Wdowiak Artur, Bakalczuk Szymon, Mroczkowski Artur, Jakiel Grzegorz
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.318-322, bibliogr. 8 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  7/9

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu interleukin IL-1, Beta, IL-2 oraz IL-6 w plazmie nasienia mężczyzn płodnych i z klinicznymi zaburzeniami płodności : praca doktorska
  Autorzy: Swatowski Dariusz, Jakiel Grzegorz (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Rozrodczości i Andrologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 114 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21082

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  8/9

  Tytuł oryginału: Przypadek laparoskopowego usunięcia dużego tłuszczaka otworu zasłonowego.
  Tytuł angielski: Laparoscopic removal of a large pelvic lipoma.
  Autorzy: Robak-Chołubek Dorota, Jakiel Grzegorz, Woźnica Jerzy
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.117-119, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Autorzy opisują przypadek dużego tłuszczaka zlokalizowanego w obrębie miednicy mniejszej, wywodzącego się z otworu zasłonowego. W literaturze rzadko spotyka się przypadki tak dużych zmian zlokalizowanych w sąsiedztwie narządu rodnego. Opis przypadku: Chora lat 51, przyjęta do Kliniki Rozrodczości i Andrologii AM w Lublinie z podejrzeniem guza prawego jajnika. W badaniu usg sondą przezpochwową stwierdzono: po stronie prawej, w rzucie przydatków prawych lity guz o wym. 117 x 6,5 mm, o zatartych granicach zewnętrznych. Ze względu na niejasne rozpoznanie - rozbieżność między badaniem ginekologicznym a usg - zlecono wykonanie tomografii komputerowej. Po badaniu KT postawiono rozpoznanie wstępne - Lipoma. W trakcie laparoskopii, w prawym dole biodrowym uwidoczniono, miękki w konsystencji, guz o średnicy około 14 cm, położony pozaotrzewnowo. Zmianę usunięto w całości laparoskopowo. Wynik hist-pat: Lipoma. Wnioski: W doniesieniu oceniono pozytywnie przydatność badania KT oraz metod laparoskopowego usunięcia tego typu zmian.


  9/9

  Tytuł oryginału: Andropauza - mit czy rzeczywistość.
  Autorzy: Bakalczuk Szymon, Bakalczuk Grzegorz, Jakiel Grzegorz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.64-65
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  stosując format: