Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAGODZIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Decreased density of the CCR5 receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages is associated with the CCR5-59653T transition in the promoter region.
Autorzy: Lewandowska M., Jagodziński P. P., Trzeciak W[iesław] H.
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.101-102, il., bibliogr. 7 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We compared the denistity of the CCRS receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages ot the homozygote (CCR5-59653C) and the heterozygote (CCR5-59653T), bearing CCR-2-64V alleles. Flow cytometric analysis revealed lower density of the CCR5 receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages of the heterozygote than in the same cells of the homozygote. Our observation might explain slower replication of HIV and the delay in progression to AIDS in the individuals beraing CCR5-59653T transition.


  2/9

  Tytuł oryginału: Wartość amputacji goleni metodą Syme'a w wybranych przypadkach stopy cukrzycowej.
  Tytuł angielski: The value of the Syme amputation in selected cases of diabetic foot.
  Autorzy: Wasiak Krzysztof, Jagodziński Krzysztof, Gmitrzak-Trzeszczkowska Elżbieta, Paczkowski Paweł M., Garlicki Janusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.207-210, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników chirurgicznych i czynnościowych amputacji sposobem Syme'a, wykonywanej u chorych z zakażoną martwicą przodostopia i (lub) śródstopia w przebiegu tzw. "stopy cukrzycowej". Analizą objęto 5 chorych (w tym 4 mężczyzn), w wieku od 44 do 78 lat. Zagojenia kikuta nie uzyskano u 1 pacjenta (mężczyzna, 44 lata), cierpiącego na wysoką niedrożność miażdżycową (zespół Leriche'a), który pierwotnie nie zgadzał się na amputację na poziomie uda. Protezowanie u chorych z zagojonym kikutem rozpoczynano w 3-6 tygodni od operacji. Czas obserwacji wynosił od 2 do 6 lat. Trzech chorych zmarło 4 - 5,5 roku od operacji. Jedna pacjentka pozostawała w obserwacji 2 lata (chodząc w protezie), następnie zginęła z obserwacji. Jeden chory, od ponad 6 lat chodzi w protezie typu futerałowego. Autorzy są zdania, że w wybranych przypadkach "stopy cukrzycowej" amputacja sposobem Syme'a jest dobrym rozwiązaniem, tak pod względem chirurgicznym, jak i funkcjonalnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to assess the surgical and functional results of Syme's amputation in patietns with infected necrosis of the fore- and midfoot caused by diabetes. The material consisted of 5 patietns (4 men) age ranging from 44 to 78 years. No stump healing was achieved in a 44 year old man with arteriosclerosis who did not agree to a higher amputation. Prostheses were implemented in patietns whose wounds healed 3-6 weeks after surgery. Follow-up period ranged from 2 to 6 years. Three patietns died 4-5.5 years after surgery. One patietn (equipped with a prosthesis) was observed for a period of 2 years, after which she gave up further medical care. One patients is doing well and using his prosthesis 6 years after surgery. In selected cases of diagetic foot, the Syme's amputation is a useful method of treatment, both from a surgical and functional aspect.


  3/9

  Tytuł oryginału: Urządzanie zarządzania zasobami ludzkimi, czyli organizacja służb personalnych w Kasach Chorych.
  Autorzy: Jagodziński Andrzej
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (4) s.30-49, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Techniki biologii molekularnej w chorobach tkanki łącznej i innych chorobach skóry.
  Tytuł angielski: Application of molecular biology techniques in connective tissue diseases and other skin diseases.
  Autorzy: Januchowski Radosław, Osmola Agnieszka, Prokop Janusz, Jagodziński Paweł
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.231-235, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono krótką charakterystykę technik biologii molekularnej, wykorzystanych w badaniach podłoża molekularnego chorób tkanki łącznej i innych chorób skóry. Uważa się, że nieprawidłowa ekspresja wirusów egzo- i endogennych może prowadzić do wzmożonej odpowiedzi immunologicznej i rozwoju chorób tkanki łącznej. Wykorzystanie technik biologii molekularnej Northern blot, Southern blot, PCR (ang. polymerase chain reaction), RT-PCR (ang. recerse transcriptase PCR) pozwoliło zidentyfikować ekspresję HERV Human Endogenous Retrovirises w chorobach autoimmunologicznych tkanki łącznej. Przyczyniło się także bezpośrednio do unowocześnienia diagnostyki innych chorób skóry.

  Streszczenie angielskie: We briefly described the techniques of molecular biology used to investigate the molecular bases of connective tissue diseases and other skin diseases. It has been reported that improper gene expression of Human Endogenous Retroviruses (HERV) may result in developmnet of autoimmune diseases. Northen blot, Southern blot, PCR (polymerase chain reaction), RT-PCR (reverse transcriptase PCR) techniques allow us to determine the role of HERV expression in autoimmune connective tissue diseases. These techniques have also directly contributed to advance in clinical diagnosis of others skin diseases.


  5/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia syntezy kolagenu w twardzinie układowej, innych chorobach i zespołach chorobowych.
  Tytuł angielski: Alterations of collagen synthesis in progressive systemic sclerosis, other diseases and clinical syndromes.
  Autorzy: Namysł Jakub, Prokop Janusz, Jagodziński Paweł
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.236-242, tab., bibliogr. 63 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Założeniem niniejszej pracy jest zebranie danych literaturowych dotyczących biosyntezy kolagenu, w kontekście aktualnej wiedzy o patologicznych mechanizmach, typowych głównie dla twardziny układowej, innych chorób lub zespołów chorobowych. Skupiono się na wyjaśnieniu poznanych zaburzeń syntezy kolagenu w przebiegu twardziny uwzględniając ekspresję genów dla niektorych cytokin oraz czynników wzrostu w hodowanych in vitro fibrobkastach od pacjentów z twardziną układową.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to summarize the literature data concerning collagen biosynthesis in context with contemporarily present knowledge about pathological mechanisms typical especially for progressive systemic sclerosis (PSS) and other diseases or clinical syndromes. This paper emphasise the explanntation of collagen disorders in progressive systemic sclerosis including the gene expression for some of cytokines and growth factors in fibrobkasts culture from progressive systemic sclerosis patients.


  6/9

  Tytuł oryginału: Metabolizm nukleotydów : ich rola w przemianach energetycznych i procesach regulacyjnych u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Jagodziński Piotr, Rutkowski Bolesław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 96 k. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: The effect of whole-body cryotherapy on lipids parameters in experimental rat model.
  Tytuł polski: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na parametry lipidowe u szczurów.
  Autorzy: Skrzep-Poloczek Bronisława, Romuk Ewa, Birkner Ewa, Wiśniowska Bernadeta, Beck Brygida, Jagodziński Leszek, Stanek Agata, Teister Maria, Sieroń Aleksander
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.7-13, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwujemy ogromny wzrost zainetersowania oddziaływaniem niskich temepratur na organizmy żywe. Temepraturuy kriogeniczne (krańcowo niskie) są coraz częściej stosowane w medycynie i biologii. Szybko rozwijająca się krioterapia wykorzystuje działanie niskich temepartur do stymulowania fizjologicznych reakcji organizmu na zimno. Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje wiele reakcji: przeciwbólową, nerwowo-mięśniową, przeciwobrzękową, odpornościową, hormonalną oraz krążeniową. Ich podstawą są procesy termoregulacji. Brak doniesień na temat zachowania się zwierząt poddanych stymulacyjnemu działaniu krioterapii ogólnoustrojowej skłonił nas do ustalenia optymalnych warunków stosowania właśnie u nich krioterapii. Celem naszej pracy była ocena wpływu niskiej temperatury na parametry lipidowe szczurów. Badania przeprowadzano na 30 szczurach rasy Wistar, samcach o ciężarze ciała 317 ń 24 g. Zwierzęta podzielono na 5 grup po 6 szczurów w każdej. Grupa A została poddana 5-dniowej ekspozycji na temperaturę -60 řC, grupa B - 10-dniowej ekspozycji na temperaturę -60řC, grupa C - 5 dniowej ekspozycji na temp. -90řC, grupa D - 10-dniowej ekspozycji na temp. -90řC, grupa E - kontrola bez ekspozycji. Czas trwania jednego zabiegu wynosił minutę. Po zakończonym cyklu ekspozycji w pobranych próbkach krwi oznaczyliśmy cholesterol całkowity, trójglicerydy oraz cholesterol HDL i LDL (metodą enzymatyczną - zestawami firmy Alpha Diagnostics. Na podstawie uzyskanych wyników mmożna wyciągnąć wniosek, że ...

  Streszczenie angielskie: The main objectives of this study were to quantify in whole body cryotherapy rat model changes in serum lipid profile (plasma triglycerides, total cholesterol, HDL-cholesterol, VLDL + LDL cholesterol). Studies were carried out on 30 adult male Wistar FL rats. Animals were randomized into five groups (6 rats each). Group A - rats exposured for temperature -60řC for 5 days, group B - rats exposured for temperature -60řC for 10 days, group C - rats exposured for temperature -90 řC for 5 days, group D - rats exposured for temperature -90řC for 10 days and group E - control rats - without exposure on cryotherapy. We have observed decrease in body weight of animals exposured for temperature -90řC for 5 and 10 days. Whole body cryotherapy by lowering HDL-C and LDL-C fraction and increasing TG level seems to influence lipoprotein metabolism.


  8/9

  Tytuł oryginału: Dynamiczna ocena przepływu krwi w tętnicach przed- i śródczaszkowych u chorych z lekkim urazem głowy.
  Tytuł angielski: Dynamic assessment of blood flow in precranial and intracranial arteries in patients with mild head injuries.
  Autorzy: Becelewski Janusz, Pierzchała Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Jagodziński Zbigniew (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1135-1148, tab., bibliogr. 20 poz. + bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lekki uraz głowy stanowi ok. 75 proc. wszystkich urazów głowy. Po lekkim urazie głowy zwykle występuje zespół powstrząśnieniowy wiążący się z licznymi dolegliwościami i niezbyt ciężkimi objawami przedmiotowymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że u większości pacjentów dolegliwości związane z lekkim urazem głowy utrzymują się dłżej niż 6 miesięcy. Podłoże organiczne zespołu powstrząśnieniowego jest coraz lepiej dokumentowane badaniami neuropatologicznymi, fizjologicznymi, psychologicznymi oraz neuroobrazującymi zaprzeczając mitowi "Hollywoodzkiego urazu głowy". Brak jest informacji na temat oceny chorych z lekkim urazem głowy za pomocą metody Dopplera. Celem pracy była ocena przepływu krwi metodą Dopplera w wybranych naczyniach przed- i śródczaszkowych u pacjentów w różnym okresie po lekkim urazie głowy. Przeprowadzono dynamiczną ocenę prędkości przepływu krwi i indeksu pulsacyjnego w tętnicach przed- i śródczaszkowych u 51 chorych w dniu urazu, w 3 i 6 dniu oraz u 22 osób w okresie 6 miesięcy do 5 lat. Grupę kontrolną stanowiło 61 zdrowych ochotników. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększenie prędkości przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu w dniu urazu i spadek w następnych dniach u młodszych chorych (wiek 30 lat). U osób starszych (wiek 30 lat) oraz chorych z urazem odlegle przebytym, prędkości przepływu krwi w tętnicach przed- i śródczaszkowych nie różniły się znamiennie od wyników w odpowiedniej wiekowo-grupie kontrolnej. Uważamy, ze lekki uraz głowy zmienia ...

  Streszczenie angielskie: Mild head injury constitutes about 75 p.c. of all head injury cases. The post-concussion syndrome usually following a mild head injury is connected with numerous symptoms and not very severe signs. Research findings indicate that the symptoms related to mild head injuries persist for over 6 months in most patients. Accumulating evidence provided by neuropathological, physiological, psychological and neuroimaging studies pointing to an organic substrate of the postconcussion syndrome invalidates the "Hollywood head injury myth". No information is available on Doppler evaluation in patients with mild head injury. The aim of the study was to evaluate blood flow in selected precranial and intracranial vessels using Doppler ultrasonography in patients at various stages after mild head injuries. The dynamic assesment of bloodflow velocity and pulsatility index was carried out in 51 patients on the day of the injury, on the third day, and the sixth day. Mporeover, 22 patients were assessed at a follow-up six months to five years in injury. The control group consisted of 61 healthly volunteers. Obtained results show an increase in the blood flow velocity in the midle cerebral artery on the day of the injury and a decrease within the following days in younger patients (aged 30 yrs). In older persons (aged 30 yrs) and patients with injuries sustained in a distant past, the indices of blood flow velocity in precranial and intracranial arteries did not significantly differ ...


  9/9

  Tytuł oryginału: Miejsce i rola służb personalnych w niemieckich Kasach Chorych.
  Autorzy: Jagodziński Andrzej
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.3-16, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  stosując format: