Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAGIELSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ocena przydatności komercyjnego testu aglutynacyjnego Serodia-Myco II do serologicznej diagnostyki zakażeń wywoływanych przez Mycoplasma pneumoniae.
Tytuł angielski: Evaluation of the microparticle agglutination Serodia-Myco II test for serodiagnosis of Mycoplasma pneumoniae infections.
Autorzy: Rastawicki Waldemar, Kałużewski Stanisław, Jagielski Marek, Gierczyński Rafał
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.67-73, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oceniono przydatność komercyjnego testu aglutynacyjnego Serodia-Myco II (Fujirebio Inc., Japan) do serodiagnostyki mykoplazmozy. Stwierdzono wysoką czułość i niską swoistość tego odczynu w stosunku do odczynu wiązania dopełniacza, ELISA i odczynu lateksowego opracowanego we własnym zakresie. Warunkiem wykorzystania testu Serodia-Myco II w diagnostyce mykoplazmozy jest przyjęcie wartości diagnostycznie znamiennego miana przeciwciał ň 160 i potwierdzanie wyników tego testu odczynem referencyjnym, takim jak odczyn wiązania dopełniacza lub odczyn ELISA w klasie IgM i IgG.

  Streszczenie angielskie: The usefulness of Serodia-Myco II agglutination test (Fujirebio, Japan) for diagnosis of the Mycoplasma pneumoniae infections was evaluated. A total of 66 serum samples obtained from patients with respiratory tract infections were tested by Serodia-Myco II test, complement fixation (CF) test, ELISA-IgG/IgM, and by latex agglutination (LA) test prepared in our laboratory. Using CF test and ELISA as the reference tests, Serodia-Myco II test gave too many false positive results. This test in relation to CF test, ELISA-IgM, ELISA-IgG, and LA test showed a very high sensitivity, virtually 100 p.c. with a low specificity, below 50 p.c. It seems that oversensitivity of the Serodia-Myco II test is caused by too low cut off (40) value recommended by the manufacturer. The Serodia-Myco II test may be used in routine serodiagnosis of mycoplasmosis under condition that cut off value will be raised to 160 and the positive results of this test will be confirmed by the CF test or ELISA.


  2/7

  Tytuł oryginału: Jersinioza - niedoceniana choroba zakaźna.
  Tytuł angielski: Yersiniosis - unapreciated infectious diseases.
  Autorzy: Jagielski Marek, Rastawicki Waldemar, Kałużewski Stanisław, Gierczyński Rafał
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.57-64, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano najważniejsze cechy pałeczek Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis wywołujących u ludzi odzwierzęcą chorobę zakaźną nazwaną jersiniozą. Przedstawiono zróżnicowany obraz kliniczny jersiniozy, diagnostykę mikrobiol. i antybiotykoterapię.

  Streszczenie angielskie: Yersiniosis is an acute or chronic zoonosis caused by rods belonging to species Y. enterocolitica and Y. pseudotuberculosis. The natural reservoirs of these rods are domestic and wild living animals. Pathogens are transmitted to host by contamined food, water, and soil. The clinical manifestations of yersinosis are variable from mild diarrhoeas to serious pathological organic lesions. The diagnosis of yersiniosis is often possible only on the results of the bacteriological or serological examinations because of lack of typical clinical manifestations. The antibiotic treatment is necessary in case of yersiniosis innvolving enterocolitis, septicemia, and organic lesions.


  3/7

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności wybranych markerów wirulencji do identyfikowania chorobotwórczych szczepów pałeczek Yersinia enterocolitica.
  Tytuł angielski: The evaluation of the usefulness of selected virulence markers for the identification of virulent Yersinia enterocolitica strains. [P.] 4: Gene myfA and ureC.
  Autorzy: Gierczyński Rafał, Jagielski Marek, Rastawicki Waldemar
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.347-355, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Badano występowanie genów związancyh z wytworzeniem ureazy (ureC) i fimabrii Myf (myfA) u pałeczek Yersinia. Stwierdzono, że gen myfA związany z wytwarzaniem fimbrii Myf może być przydatny w diagnostyce mikrobiologicznej do identyfikowania chrobotwórczych pałeczek Y. enterocolitica, które utraciły plazmid wirulencji pYV. Natomiast gen ureC uznany został za nieprzydatny do tego celu, ze względu na jego występowanie w genomie niechorobotwórczych pałeczek Y. entrocolitica należących do biotypu 1A oraz pałeczek Y. intermedia i Y. kristensenii.


  5/7

  Tytuł oryginału: Badania genów cyklu komórkowego: P16, cykliny D1, RB i ich ekspresji w płaskonabłonkowych rakach krtani : praca doktorska
  Autorzy: Śmigiel Robert, Jagielski Józef (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Patofizjologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 143 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20415

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych.
  Tytuł angielski: I Congress of Laboratory Diagnosticians.
  Autorzy: Owczarek Henryk, Jagielski Marek, Bochenek Stanisława
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.445-453 - 1 Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 05-06.12. 2002
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  7/7

  Tytuł oryginału: Ocena powierzchniowych map izopotencjalnych w zawale mięśnia sercowego : praca doktorska
  Autorzy: Gajkowski Eugeniusz, Jagielski Józef (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Patofizjologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [2], 132 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21212

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: