Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAGIEŁŁO-GRUSZFELD
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z III European Breast Cancer Conference.
Autorzy: Chmielewski Robert, Niwińska Anna, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.251-254 - 3 Europejska Konferencja nt. raka piersi Barcelona 19-23.03. 2002
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Clinical symptoms and prognostic factors in breast cancer - related carcinomatous meningitis.
  Tytuł polski: Analiza objawów klinicznych i czynników prognostycznych w nowotworowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na raka piersi.
  Autorzy: Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Rudnicka Halina, Niwińska Anna, Mioduszewska Olga, Pieńkowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.399-402, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnim czasie obserwuje się wyraźny wzrost ilości występowania nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych wśród chorych na raka piersi. Rokowanie u pacjentek z tą lokalizacją zmian przerzutowych jest bardzo złe. Materiał i metody. W naszej pracy przeanalizowaliśmy 25 przypadków pacjentek z nowotworowym zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych. Średnia wieku wynosiła 45 lat (od 29 do 70). Objawy kliniczne, które występowały w momencie rozpoznania, to: bóle głowy, nudności i wymioty, splątanie, zespół móżdżkowy, niedowłady, bóle w okolicy piersiowo-lędźwiowej. W 100 proc. przypadków potwierdzono rozpoznanie poprzez stwierdzenie obecności komórek nowotworowych w badaniu cytologicznym płynu mózgowo-rdzeniowego. U 72 proc. pacjentek obserwowano także podwyższony poziom białka. Leczenie składało się z dokonałowo podawanego raz w tygodniu metotreksatu - 10 mg i Dx - 4 mg. Wyniki. Kliniczną odpowiedź na leczenie oraz poprawę parametrów laboratoryjnych stwierdziliśmy u około 72 proc. pacjentek. Podsumowanie. Nasze obserwacje wskazują, że najważniejszymi korzystnymi czynnikami rokowniczymi w przerzutach do opon móżgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem piersi są: jednoczasowe leczenie systemowe, dobry stan ogólny chorych w momencie rozpoznania, dobra odpowiedź klincizna na leczenie metotreksatem, stwierdzona po 2 cyklach leczenia.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Carcinomatous meningitis is an uncommon but serious complication of advanced breast cancer, the incidence of which has been, recently, increasing. Material and methods. We have reveiwed 25 cases of carcinomatous meningitis in breast cancer patietns treated inour clinic. The mean age at the time of diagnosis was 45 years (range: 29-70 years). The clinical symptoms at the time of diagnosis were headache, nausea/vomiting, confusion, cerebellar signs, paresis and pain in the thoraco-lumbal region. Cancer cells in cerebrospinal fluid were detected in all the cases. Cerebrospinal fluid protein level was elevated in 72 p.c. of cases. The treatment consisted of intrathecal injection of 10 mg of methotrexate plus dexamethasone 4 mg, adminsitered weekly. Results. The response defined as clinical and laboratory improvement was achieved in 72 p.c. of patients. Conclusion. Our observations suggest that the important prognostic factors in carcinomatous meningitis are: systemic chemotherapy, Karnofsky status at the time leptomeningeal metastases of diagnsois and the clinical response after the first 2 cycles of inthratecal ifnusion of methotrexate.


  3/4

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 18th UICC International Cancer Congress.
  Autorzy: Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Niwińska Anna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.453-455 - 18 Kongres Międzynarodowej Unii Zwalczania Raka Oslo 06/07 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  4/4

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z I Kongresu Onkologii Polskiej.
  Autorzy: Sikorska Magdalena, Każarnowicz Andrzej, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.578-579 - 1 Kongres Onkologii Polskiej Katowice 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: