Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAGIEŁŁO
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego : [streszczenia referatów]
Opracowanie edytorskie: Jagiełło Krzysztof (przedm.).
Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera [2002], 319 s. : il. + 4 k. luzem, 21 cm. - 8 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Łódź 08-11.09. 2002
Sygnatura GBL: 735,540

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Toksykologiczne


  2/11

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z III European Breast Cancer Conference.
  Autorzy: Chmielewski Robert, Niwińska Anna, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.251-254 - 3 Europejska Konferencja nt. raka piersi Barcelona 19-23.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  3/11

  Tytuł oryginału: Synthesis and some pharmacological properties of 3-(4-phenyl-5-oxo-1,2,4-triazolin-1-ylmethyl)-1,2,4-triazolin-5-thione derivatives.
  Autorzy: Dobosz Maria, Struga Marta, Chodkowska Anna, Jagiełło-Wójtowicz Ewa, Stępniak Krystyna, Kozioł Anna E.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.281-290, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: In the reaction of (4-phenyl- or 3,4-diphenyl-5-oxo-1,2,4-triazolin-1-ylmethyl)-carbohydrazide (IIa, IIb) with isothiocyanates the thiosemicarbazide derivatives [IIIa, b - IXa, b] were obtained. Cyclization of those compounds in the presence of 2 p.c. or 10 p.c. NaOH led to formation of derivatives with the 1,2,4-triazolin-5-thione system [Xa, b - XVIa, b]. Molecular structure proposed for this group of compounds was confirmed by X-ray structure analysis of Xa and XIVa. Compounds Xa, XIIa and XIVa were investigated pharmacologically for their central properties in mice. It was shown that only compound XIIa produces antinociceptive effects in mice.


  4/11

  Tytuł oryginału: Effect of 10-day treatment with Padma 28 on the serum ŕ-fetoprotein and á2-microglobulin levels in rats pretreated with subacute intoxication of cadmium chloride.
  Tytuł polski: Wpływ 10-dniowego podawania Padmy 28 na stężenie ŕ-fetoproteiny i á2-mikroglobuliny w surowicy krwi szczurów poddanych podostremu zatruciu chlorkiem kadmu.
  Autorzy: Jagiełło-Wójtowicz E[wa], Jeleniewicz K[rystyna], Chodkowska A[nna]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.270-273, il., bibliogr. 14 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem tej pracy było zbadanie wpływu 10-dniowego podawania Padmy 28 na stężenie ŕ-fetoproteiny (AFP) i á2-mikroglobuliny w surowicy krwi szczurów poddanych 14-dniowemu zatruciu chlorkiem kadmu. Wykazano, że podostre zatrucie szczurów kadmem poduje istotne zwiększenie stężenia AFP i á2-mikroglobuliny w surowicy krwi. Padma 28 stosowana przez 10 dni zmniejszała stężenie AFP i á2-mikroglobuliny w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem kadmu. Wydaje się, że Padma 28 może wykazywać ochronne działanie w podostrym zatruciu kadmem u szczurów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the effect of 10-day treatment with Padma 28 on the levels of ŕ-fetoprotein (AFP) and á2-microglobulin in the serum of cadmium-poisoned rats. It was found that subacute intoxication with cadmium chloride significantly enhanced AFP and á2-microglobulin levels in the serum of cadmium-poisoned rats in comparison with the group receiving cadmium only. The data presented here indicated protective action of Padma 28 in cadmium-poisoned rats.


  5/11

  Tytuł oryginału: Effects of chelidonine and Ukrain on the activity of serum ALT and AST in rats intoxicated by copper chloride.
  Tytuł polski: Wpływ chelodoniny i leku Ukrain na aktywność aminotransferaz (ALT i AST) w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi.
  Autorzy: Jagiełło-Wójtowicz E[wa], Izdebska M., Piątkowska-Chmiel I.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.274-277, il., bibliogr. 9 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem tej pracy była ocena 10-dniowego stosowania chelidoniny lub leku Ukrain na aktywność AST i ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem miedzi. Wykazano, że ostre zatrucie miedzią prowadzi do wzrostu aktywności obu aminotransferaz w porównaniu z grupą kontrolną. 10-dniowe stosowanie chelidoniny (50,0 i 100,0 mg/kg i.p.) lub leku Ukrain (7,0 i 14,0 mg/kg i.p.) zwiększało istotnie aktywność AST oraz ALT (tylko Ukrain w dawce 7,0 mg/kg i.p.) w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno chelidonina jak i Ukrain zwiększają aktywność aminotransferaz w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi i nie wykazują działania ochronnego.

  Streszczenie angielskie: In this study we have investigated the effects of 10-day treatment with chelidonine or Ukrain on the activities of aminotransferases (ALT and AST) in the serum of copper-poisoned rats. It was found that the acute copper chloride poisoning significantly enhanced AST and ALT activity in serum of rats in comparison in the control group. 10-day treatment with chelidonine (50.0 and 100.0 mg/kg i.p.) or Ukrain (7.0 and 14.0 mg/kg i.p.) significantly increased the activity of AST and ALT (only for Ukrain in a dose of 7.0 mg.kg) in the serum of copper-poisoned rats in comparison with the group receiving cooper chloride only. The results indicate that 10-day treatment with chelidonine or Ukrain increased the activities of aminotransferases in serum of copper-poisoned rats and did not affect the protective changes.


  6/11

  Tytuł oryginału: Effects of chelidonine and Ukrain on the activity of minotransferases in serum of rats intoxicated by tin chloride.
  Tytuł polski: Wpływ chelidoniny i leku Ukrain na aktywność aminotransferaz w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem cyny.
  Autorzy: Jagiełło-Wójtowicz E[wa], Piątkowska-Chmiel I., Chodkowska A[nna], Izdebska M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.278-281, il., bibliogr. 8 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu 10-dniowego podawania chelidoniny i leku Ukrain na aktywność ALT i AST w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem cyny. Stwierdzono, że ostre zatrucie cyną zwiększało aktywność obu aminotransferaz w porównaniu z grupą kontrolną. 10-dniowe podawanie chelidoniny (tylko w dawce 100.0 mg.kg i.p.) zwiększło istotnie aktywność AST i pozostawało bez wpływu na aktywność ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostermu zatruciu cyną. Natomiast 10-dniowe stosowanie leku Ukrain (tylko w dawce 14,0 mg.kg i.p.) zwiększało istotnie aktywność AST i zmniejszało aktywność ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem cyny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the presented paper was to investigate the effects of chelidonine or Ukrain on the activity of serum aminotransferases AST and ALT in serum of tin-poisoned rats. The acute administration of tin chloride significantly increased AST and ALT activity in serum of rats in comparison in the control group. 10-day treatment with chelidonine (only in a dose of 100.0 mg/kg i.p.) significantly enhanced the activity of AST and did not affect the activity of ALT in the serum of tin-poisoned rats in comparison with the group receiving tin chlorid4 only. However, 110-day treatment with Ukrain in doses of 7.0 and 14.0 mg/kg i.p. decreased the activity of ST (only in a dose of 15.0 mg.kg i.p.) in the serum of tin-poisoned rats.


  7/11

  Tytuł oryginału: Clinical symptoms and prognostic factors in breast cancer - related carcinomatous meningitis.
  Tytuł polski: Analiza objawów klinicznych i czynników prognostycznych w nowotworowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na raka piersi.
  Autorzy: Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Rudnicka Halina, Niwińska Anna, Mioduszewska Olga, Pieńkowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.399-402, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnim czasie obserwuje się wyraźny wzrost ilości występowania nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych wśród chorych na raka piersi. Rokowanie u pacjentek z tą lokalizacją zmian przerzutowych jest bardzo złe. Materiał i metody. W naszej pracy przeanalizowaliśmy 25 przypadków pacjentek z nowotworowym zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych. Średnia wieku wynosiła 45 lat (od 29 do 70). Objawy kliniczne, które występowały w momencie rozpoznania, to: bóle głowy, nudności i wymioty, splątanie, zespół móżdżkowy, niedowłady, bóle w okolicy piersiowo-lędźwiowej. W 100 proc. przypadków potwierdzono rozpoznanie poprzez stwierdzenie obecności komórek nowotworowych w badaniu cytologicznym płynu mózgowo-rdzeniowego. U 72 proc. pacjentek obserwowano także podwyższony poziom białka. Leczenie składało się z dokonałowo podawanego raz w tygodniu metotreksatu - 10 mg i Dx - 4 mg. Wyniki. Kliniczną odpowiedź na leczenie oraz poprawę parametrów laboratoryjnych stwierdziliśmy u około 72 proc. pacjentek. Podsumowanie. Nasze obserwacje wskazują, że najważniejszymi korzystnymi czynnikami rokowniczymi w przerzutach do opon móżgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem piersi są: jednoczasowe leczenie systemowe, dobry stan ogólny chorych w momencie rozpoznania, dobra odpowiedź klincizna na leczenie metotreksatem, stwierdzona po 2 cyklach leczenia.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Carcinomatous meningitis is an uncommon but serious complication of advanced breast cancer, the incidence of which has been, recently, increasing. Material and methods. We have reveiwed 25 cases of carcinomatous meningitis in breast cancer patietns treated inour clinic. The mean age at the time of diagnosis was 45 years (range: 29-70 years). The clinical symptoms at the time of diagnosis were headache, nausea/vomiting, confusion, cerebellar signs, paresis and pain in the thoraco-lumbal region. Cancer cells in cerebrospinal fluid were detected in all the cases. Cerebrospinal fluid protein level was elevated in 72 p.c. of cases. The treatment consisted of intrathecal injection of 10 mg of methotrexate plus dexamethasone 4 mg, adminsitered weekly. Results. The response defined as clinical and laboratory improvement was achieved in 72 p.c. of patients. Conclusion. Our observations suggest that the important prognostic factors in carcinomatous meningitis are: systemic chemotherapy, Karnofsky status at the time leptomeningeal metastases of diagnsois and the clinical response after the first 2 cycles of inthratecal ifnusion of methotrexate.


  8/11

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 18th UICC International Cancer Congress.
  Autorzy: Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Niwińska Anna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.453-455 - 18 Kongres Międzynarodowej Unii Zwalczania Raka Oslo 06/07 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  9/11

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z I Kongresu Onkologii Polskiej.
  Autorzy: Sikorska Magdalena, Każarnowicz Andrzej, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.578-579 - 1 Kongres Onkologii Polskiej Katowice 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  10/11

  Tytuł oryginału: Skuteczność edukacji zdrowotnej.
  Autorzy: Wierzbicka Alicja, Jagiełło Barbara, Muda Jadwiga, Jędrzejewska Elżbieta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.8-9, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/11

  Tytuł oryginału: Synthesis and pharmacological properties of sulfur derivatives of indane-1,3-dione.
  Autorzy: Mitka Katarzyna, Kowalski Piotr, Sułko Jerzy, Woźniak Marian, Kloc Jowita, Chodkowska Anna, Jagiełło-Wójtowicz Ewa
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.387-393, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Synthesis of sulfur derivatives of indane-1,3-dione, VIIb-c, VIIIa-b, IX and X is described. Results of a preliminary pharmacological screening of six compounds [VIIb, VIII, VIIIb, IX, X and XI]are presented.

  stosując format: