Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JACOB
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa w chorobach wewnętrznych : algorytmy
Autorzy: Healey Patrice M., Jacobson Edwin J.
Opracowanie edytorskie: Mellinkoff Sherman M. (przedm.), Glck Joanna (tł.), Grzybowski Adam (tł.), Pałka Grzegorz (tł.), Wysocka Barbara (tł.).
Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Medyczne Via Medica 2002, [8], 238 s. : il., 20x26 cm. - Tyt. oryg. Common medical diagnoses : an algorithmic approach
Sygnatura GBL: 739,233

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Podstawy poprawy jakości w medycynie rodzinnej
  Autorzy: Tomasik Tomasz, Windak Adam, Król Zbigniew J., Jacobs Max, Topór-Mądry Roman
  Źródło: - Kraków, Zdrowie i Zarządzanie sp. z o.o. 2002, 92 s. : il., tab., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,788

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • standard


  3/8

  Tytuł oryginału: Farmakologia
  Tytuł angielski: = Pharmacology
  Autorzy: Jacob Leonard S.
  Opracowanie edytorskie: Wilimowski Marian (red.), Bolanowski Marek (tł.), Frydecka Irena (tł.), Hein-Antonik Katarzyna (tł.), Jaźwińska-Tarnawska Ewa (tł.), Kasperski Adam (tł.), Kotschy Daniel (tł.), Milejski Piotr (tł.), Niewiński Przemysław (tł.), Orzechowska-Juzwenko Krystyna (tł.), Wiela-Hojeńska Anna (tł.), Witkowska Maria (tł.), Wojewódzki Wiesław (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002 dodr, VII, [5], 452 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,704

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  4/8

  Tytuł oryginału: Second inter-laboratory study comparing endotoxin assay results from cotton dust.
  Autorzy: Chun David T. W., Chew Victor, Bartlett Karen, Gordon Terry, Jacobs Robert R., Larsson Britt-Marie, Lewis Daniel M., Liesivuori Jyrki, Michel Olivier, Rylander Rangar, Thorne Peter S., White Eugene M., Gunn Varina C., Wrtz Helle
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.49-53, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Previously, a large two-part inter-laboratory round robin endotoxin assay study was completed. This first study showed that when cotton dust samples, which are practically identical, are assayed for endotoxin that the intra-laboratory results had a very small variation while intra-laboratory results of the sample had a very high variation. In the first part of the study, each laboratory results of the sample had a very high variation. In the first part of the study, each laboratory followed its own in-house assay protocol; but in the second part of the study, when the extraction protocol was standardized, the inter-laboratory results showed a lower variation, which suggested that with further standardization, further reduction of differences between laboratories might be achieved in order that results between laboratories would become more comparable. The results stimulated interest in extending the study to include cotton dust with two levels of endotoxin, standardization of the extraction proteocol, and using the same assay kit from the same production lot. The results of this second round robin endotoxin assay study indicate that differences between laboratories are still high, but most of the laboratories could discern the cotton dusts with the different levels of endotoxin.


  5/8

  Tytuł oryginału: Zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Kolegium Kardiologów odnośnie do zapobiegania zawałom mięśnia sercowego i zgonom u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycy: aktualizacja z roku 2001.
  Autorzy: Smith, jr Sidney C., Blair Steven N., Bonow Robert O., Brass Lawrence M., Cerqueira Manuel D., Dracup Kathleen, Fuster Valentin, Gotto Antonio, Grundy Scott M., Houston Miller Nancy, Jacobs Alice, Jones Daniel, Krauss Ronald M., Mosca Lori, Ockene Ira, Pasternak Richard C., Pearson Thomas, Pfeffer Marc A., Starke Rodman D., Taubert Kathryn A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.280, 282, 284-287, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/8

  Tytuł oryginału: Immunoterapia w wieku XXI. Zapobieganie astmie poprzez immunoterapię.
  Autorzy: Jacobsen Lars, Nittner-Marszalska Marita
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.34-36, il. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Immunoterapia szczepionkami alergenowymi.
  Autorzy: Siergiejko Zenon, Nittner-Marszalska Marita, Jacobsen Lars
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.51-53, bibliogr. 15 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Rola wirusów brodawczaka w karcinogenezie szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Casual role of HPV in cervical carcinoma.
  Autorzy: Kędzia Witold, Goździcka-Józefiak Anna, Jacobs Nathalie
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (4) s.61-66, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rodzina wirusów papilloma złożona jest z dużej liczby typów różniących się od siebie, z których każdy związany jest z charakterystycznymi zmianami zlokalizowanymi w nabłonku. Każdy z zidetyfikowanych typów wirusów papilloma odznacza się wysoką swoistością zakażenia i zmian chorobowych jakie wywołuje. Zakażenie HPV typami 6 i 11 jest najczęściej związane z rozwojem łagodnych zmian określanych jako kłykciny. Obecność HPV 16 i 18 bardzo często współistnieje z dysplazją szyjki macicy i progresją nowotworową. Genom wirusa papilloma tworzy kolistą podwójna nić DNA. Poszczególne otwarte ramki odczytu zlokalizowane są tylko na jednej nici DNA. Kodująca nić DNA zawiera od 8 do 10 otwartych ramek odczytu, które biorą udział w translacji. Spośród nich tylko 6 do 8 otwartych ramek odczytu odpowiada za syntezę wczesnych białek wirusowych, a 2 ramki biorą udział w powstawaniu białek późnych. Udział HPV 16 i 18 w powstawaniu raka szyjki macicy jest dzisiaj niekwestionowany. Możliwy jest udział wirusów papilloma w powstawaniu innych nowotworów.

  Streszczenie angielskie: The human papillomavirus family is composed of a large number of different and variably related types, each of which is associated with a characteristic set of epithelial lesions. The many human papillomavirus types identified have shown strong specificities for different anatomical sites and for different characteristic lesions. HPV 6 and 11 are frequently associated with benign condylomas while HPV 16 and 18 are associated with malignant progression and cervical cancer. The genome of papillomaviruses is composed of a circular double stranded DNA. The various open reading frames (ORFs) are located on only one DNA strand. The coding strand contains 8 to 10 translational ORFs. Among them, 6 to 8 are designated as early and 2 as late. The role of HPVs 16 and 18 in uterine cervix carcinoma has been well-documented, but their contribution to carcinogenesis of other neoplasias is still controversial.

  stosując format: