Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JACHYMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Genetyka molekularna
Autorzy: Bartnik Ewa, Chorąży Mieczysław, Fikus Magdalena, Gajewski Wacław, Jachymczyk Witold, Jerzmanowski Andrzej, Krzanowska Halina, Lipińska Barbara, Ostoja-Zagórski Włodzimierz, Staroń Krzysztof, Stępień Piotr, Szala Stanisław, Taylor Alina, Taylor Karol, Węgleński Piotr
Opracowanie edytorskie: Węgleński Piotr (red.).
Wydanie: - Wyd. 5
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 497, [3] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,936

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  2/2

  Tytuł oryginału: Metachroniczny guz jelita cienkiego rzadką przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego u chorego po resekcji jelita grubego z powodu raka.
  Tytuł angielski: Metachronous tumor of the small intestine - the rare cause of ileus in patient after the resection of the large bowel cancer.
  Autorzy: Lorenc Zbigniew, Starzewski Jacek J., Jachymczyk Monika
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.239-242, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przerzuty nowotworowe do jelita cienkiego są stosunkowo rzadko spotykane stanowiąc jedynie 2 proc. nowotworów przerzutowych. Najczęstszym ich źródłem są nowotwory jelita grubego, choć guzy metachroniczne jelita cienkiego u pacjentów z objawami niedrożności lub krwawienia po operacyjnym usunięciu zmiany nowotworowej jelita grubego należą do rzadkości. Problemem jest wyselekcjonowanie wśród pacjentów z "przepuszczającą" niedrożnością chorych z guzem metachronicznym zlokalizowanym w innym niż operowany odcinku jelita grubego bądź cienkiego, u których diagnostyka jest czasem trudna, a skutecznym sposobem postępowania okazuje się tylko leczenie operacyjne. Omawiamy przypadek pacjenta z metachronicznym guzem jelita cienkiego po resekcji jelita grubego z powodu raka i trudności związane z jego diagnostyką.

  Streszczenie angielskie: Neoplastic metastases in the small intestine are rare - only 2 p.c. of the metastases are localized in the small intestine. It is important to remember that colorectal metastases are the most frequent, though metachronous cancer of the small intestine is the rare of ileus or bleeding in patients who underwent resection of the colorectal cancer. The challenge is to select among those patients, the ones with metachronous tumor in the other parts of the small and large bowel. The diagnostics in these situation is often difficult and only the operative management is an optimal way treatment. We present the case of the patient with metachronous cancer of the small intestine after the sigmoid resection and the diagnostic difficulties concerned.

  stosując format: