Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JABIRY-ZIENIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych z mięśniakami macicy.
Tytuł angielski: The pregnancy and delivery course with pregnant women with uterine myomas.
Autorzy: Jabiry-Zieniewicz Zoulikha, Gajewska Małgorzata
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.271-275, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 26 ciężarnych kobiet w wieku 24 - 42 lata, u których w ciąży lub podczas porodu stwierdzono mięśniaki macicy. Nie stwierdzono istotnego wzrostu mięśniaków macicy w ciąży w grupie badanej, natomiast zaobserwowano istotnie częstsze występowanie powikłań przebiegu ciąży u kobiet z rozpoznanymi mięśniakami macicy. Cięciem cesarskim ukończono poród u większości pacajentek grupy badanej. U co 5-tej pacjentki wystąpiło nieprawidłowe zwijanie się mięśnia macicy w połogu.

  Streszczenie angielskie: Objectives, Design: The pregnancy and delivery course with pregnant women with uterine myomas was analysed. Materials and Methods: It was presented 26 pregnant women, agaed 24 - 42 years, with the uterine myomas diagnosed during the pregnancy or delivery. Results: In 19 (73 p.c.) patients in usg examination in fird trimester of pregnancy myomas was obtained. It was found myomas with 7 (27 p.c.) patients during the delivery: 5 during the caesarean section and 2 during vaginal labour. With 23 (88.5 p.c.) women with uterine myomas the complications was occured. Five patients delivered before 37 week of pregnancy. Conclusions: No significant enlargement of the uterine myomas in the study group was observed, however often complication (imminent abortion 53.8 p.c., preterm delivery imminent 30.8 p.c.) during pregnancy occured. Cesarean section was performed in the mamority of the patients. In 20 p.c. of patients delayed postpartum involution of uterus was observed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych z nieprawidłowym obrazem cytologicznym - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery course with pregnant women with abnormal cervical cytology.
  Autorzy: Gajewska Małgorzata, Jabiry-Zieniewicz Zoulikha
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.320-324, bibliogr. 8 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dwie ciężarne, u których rozpoznano IV lub V grupę cytologiczną wg Papanicolaou, a weryfikacja histopatologiczna wykazała odpowiednio dysplazję lub raka przedinwazyjnego szyjki macicy. Pacjentki te przebywały w Oddziale Patologii Ciąży i urodziły w I Katedrze i Klinice AM w Warszawie. U przedstawionych pacjentek nie stwierdzono progresji zmian przednowotworowych podczas trwania ciąży. U obydwu w badaniu cytologicznym stwierdzono cechy infekcji HPV, u jednej w badaniu metodą PCR rozpoznano onkogenne typy wirusa brodawczaka.

  Streszczenie angielskie: Design: The aim of this study was the analise of pregnant women procedure with abnormal cervical cytology, the estimate of pregnancy and delivery course. Materials and methods: The study group consisted fo two pregnant women with abnormal cervical cytology, treated in I Clinic Medical Academy in Warsaw in 1996 - 1999. Results: With the first women in 7 week of pregnancy in mikroscopical examination carcinoma praeinvasiuvum was found. Agfter histological control-study in 36 week of pregnancy, the caesarean section as result of obstetrical indications was conducted. In the puerperium the therapeutic-diagnostical consisation of colli uteri was done. With the second patients in the first trimester in microscopical examinations cervical dysplasia was found. In 39 week of pregnancy the caesarean section as result obstetrical indications was conducted. In puerperium control cytology was done. Conclusions: No impact of pregnancy for cervical dysplasia or cervical praeinvasivum carcinoma was diagnosed, but in two patients infection of HPV occured.

  stosując format: