Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JABŁONKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo-zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
Tytuł angielski: Late results of the combined treatment with the use of preoperative chemiotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer.
Autorzy: Furmanik Franciszek, Paprota Krzysztof, Kaczmarek-Borowska Bożena, Budny Bożena, Sawicki Marek, Korobowicz Elżbieta, Zdunek Małgorzata, Jabłonka Andrzej, Jabłonka Stanisław
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.34-43, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is the assessment of efficacy of combined treatment (preoperative chemotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer. Material included sixty-two NSCLC patients treated in the Department of Thoracic Surgery of Medical School of Lublin between February 1993 and October 1997. Treatment was started with 2 or 3 courses of chemotherapy. In 51 cases chemotherapy was based on Cisplatin. Response (CR + PR) to chemotherapy was observed in 30 cases (48,8 p.c.). 21 - 25 days after last course of chemotherapy resections were carried out. In 1 case it was lobectomy, in 25 cases -pneumonectomy and in 36 - extended pneumonectomy. In 56 cases resection was radical, in 6 cases non-radical. No perioperative deaths or bronchial fistulas were observed. Median survival was 21,4 months and 5-years survival - 35,25 p.c. The results confirm the usefulness of preoperative chemotherapy in locally advanced NSCLC.


  2/6

  Tytuł oryginału: Fotodynamika w diagnostyce i leczeniu nowotworów klatki piersiowej.
  Autorzy: Jabłonka Stanisław
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (6) s.253-254
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Guzy śródpiersia].
  Autorzy: Jabłonka Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (3) s.105-106 - Tł. fragm. oprac. Mediastinal tumors / Douglas E. Wood // W: Current surgical therapy. Ed. 7. - St Louis, 2001. - S. 765-774
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Urazy ściany klatki piersiowej].
  Autorzy: Jabłonka Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (2) s.104-105 - Tł. fragm. oprac. Chest wall trauma / Scott A. Buchanan, David R. Jones // W: Current surgical therapy. Ed. 7 - St Louis, 2001. - S. 746-751
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Torakochirurgia.
  Autorzy: Jabłonka Stanisław, Sagan Dariusz
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.103-120, bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Chirurgia klatki piersiowej.
  Autorzy: Jabłonka Stanisław, Jabłonka Andrzej, Sagan Dariusz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.163-178, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: