Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JABŁOŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/27

Tytuł oryginału: Zalecenia w czasie redukcji nadwagi u dzieci i młodzieży.
Autorzy: Jabłoński Edward, Kaźmierczak Urszula
Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (1) s.16-18, bibliogr. 5 poz.
Sygnatura GBL: 303,693

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/27

  Tytuł oryginału: Postępowanie chirurgiczne w obrażeniach postrzałowych klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Thoracic gunshot wounds - surgical management.
  Autorzy: Jabłoński Sławomir, Brocki Marian
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.352-360, bibliogr. 25 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/27

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care on the background of binding regulations in Poland.
  Autorzy: Jabłoński Tomasz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.288-291, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article is trying to present the concept of pharmaceutical care on the background of binding regulations in Poland. A comparison has been made between the Medicinal Products, Medical Materials, Pharmacies, Wholesalers and Pharmaceutical Inspection Act of 10 October 1991 and the newly adopted Pharmaceutical Law Act of 6 September 2001. Solutions concerning pharmaceutical care in the draft of the Pharmacist profession Act have also been presented. It has to be stated that the new legal regulations highlight the concept of pharmaceutical care more than the previous regulations.


  4/27

  Tytuł oryginału: Mleczne produkty - źródło wapnia dla młodego organizmu.
  Autorzy: Jabłoński Edward
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (3) s.16-18, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/27

  Tytuł oryginału: Zespół antyfosfolipidowy - pierwotny czy wtórny? - problem leczniczy.
  Tytuł angielski: Antiphospholipid syndrome - primary or secondary? - therapeutic problem.
  Autorzy: Fijołek Justyna, Wiatr Elżbieta, Tomkowski Witold, Fijałkowska Anna, Wiechecka Anna, Jabłoński Waldemar
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.87-96, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A 44-year old women hospitalized because of chest pain, pleuropneumonic lesions and high temperature is described. Disease of connective tissue was suspected because of symptoms (fever, chest pain) aggravated despite antibioticotherapy. During diagnostic procedures hypoxemia was observed and thrombotic lesions were discovered in the right popliteal vein and in numerous pulmonary arteries. Pulmonary thrombosis was recognised and patient was addmited to the Intensive Care Unit. Anti-ds.-DNA antibodies were not found but anticardiolipin (aCL) antibodies and lupus anticoagulation (LA) were present in high concentrations in serum. We didn't find all symptoms required for SLE diagnosis. Anticoagulant treatment was effective and we recognised primary antiphospholipid syndrome (APS). It is a less frequent syndrome than "secondary APS" connected with systemic lupus erythematosus. Patient should be treated with anticoagulant drugs and observed whether symptoms of SLE would appear.


  6/27

  Tytuł oryginału: Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
  Autorzy: Jabłoński Piotr
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (1) s.52-55
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  7/27

  Tytuł oryginału: Study on the occurrence of Borrelia burgdorferi sensu lato and tick-borne encephalitis virus (TBEV) in ticks collected in Lublin region (eastern Poland).
  Autorzy: Cisak Ewa, Chmielewska-Badora Jolanta, Rajtar Barbara, Zwoliński Jacek, Jabłoński Leon, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.105-110, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: In 114 Ixodes ricinus ticks from 1 district of Lublin region (eastern Poland) exmine by dark field microscopy method, the presence of motile spirochetes, morphologically corresponding to Borrelia species was detected in 8.8 p.c. of the total examined ticks. The highest infection rate was noted among females (16.7 p.c.), much lower in males (7.1 p.c.) and nymphs (4.0 p.c.). Examination of 550 ticks collected from 3 districts of the Lublin region by polymearse chain reaction (PCR) showed that 5.3 p.c. of the total number of ticks were infected with Borrelia spirochetes. The highest rates of Borrelia infection were observed in Ixodes ricinus ticks from the Zamość and Lublin districts (9.6 p.c. and 4.7 p.c. respectively). In the Włodawa district, only 2.4 p.c. ticks showed the presence of Borrelia DNA. In contrast to the results obtained by dark field microscopy method, the highest infection rate was noted in males (11.2 p.c.), followed by females (6.9 p.c.) and nymphs (1.7 p.c.). 57 Ixodes ricinus ticks collected from 3 Lublin districts (Lubartów, Lublin, Radzyń Podlaski) were tested for the presence of tick-borne encephalitis virus (TBEV) by the inoculation of 5-week-old Swiss mice, followed by blind passages and inoculation of GMK cell culture with brain suspension of the infected mice. On strain of TBEV was isolated from a pool of 24 I. ricinus ticks collected from the Radzyń Podlaski district. The minimum infection rate of ticks from this district with TBEV was estimated as 4.2 p.c, and in the total area of Lublin region estiamted as 1.8 p.c.


  8/27

  Tytuł oryginału: Starość w województwie lubelskim i w Polsce w świetle prognoz demograficznych.
  Tytuł angielski: The elderly in Lublin Province and in Poland in the demographic prognoses.
  Autorzy: Kalinowski Paweł, Jabłoński Leon
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.222-224, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia narastania liczby osób w wieku starczym w województwie lubelskim i Polsce w ciągu najbliższych 30 lat. Poddano analizie prognozy demograficzne dotyczące struktury wiekowj populacji województwa lubelskiego i całej Polski do roku 2030, opracowywane przez GUS. Szczególną uwagę zwrócono na grupy wiekowe powyżej 65 roku życia, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Stwierdzono prognozę wzrostu odsetka osób w wieku powyżej 65 roku życia, zarówno w Polsce, jak i w województwie lubelskim. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza w grupie kobiet, z których niemal co czwarta kobieta w naszym kraju przekroczy 65 rok życia w 2030 roku. Zwiększanie się liczby osób powyżej 65 roku życia zmieni warunki na rynku pracy, a także pociągnie za sobą konieczność uwzględnienia potrzeb tej grupy wiekowej i wprowadzenia takich zmian w polityce społecznej i zdrowotnej w naszym kraju, które zapewnią tym ludziom należne im miejsce w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is presentation of the issue of increase in number of the elderly in Lublin province and in Poland in the next 30 years. There were analysed demographic prognoses concerning age structure of the population of Lublin province and Poland until the year 2030, elaborated by the Main Statistical Office (GS). There were taken under account age groups over 65 years of age, men and women. It was concluded that the percentage of the elderly in the studied populations will increase considerably, which is especially evident in females - in 2030 almost every fourth women in Poland will be aged 65 or more. The increase in number of the elderly citizens will change structure of employment and will force adequate modifications in social and health policy in Poland in order to meet the requirements of this age group and allow its due status in the society.


  9/27

  Tytuł oryginału: Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego - modyfikacja żywienia.
  Tytuł angielski: The non-pharmacological treatment of hypertension - dietary modification. P. 2: Mineral elements: sodium, potassium, magnesium, calcium in a diet of patients with hypertension.
  Autorzy: Heleniak Grażyna, Jabłoński Edward, Kaźmierczak Urszula
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.123-132, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Duże znaczenie w leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym - obok leczenia farmakologicznego - ma przestrzeganie zasad dotyczących diety. Ograniczenie spożycia sodu, dieta z dużą zawartością potasu wraz z odpowiednią podażą wapnia i magnezu to skuteczny oraz bezpieczny sposób obniżenia nadciśnienia tętniczego. Właściwa wiedza i determinacja pacjenta jest dodatkowym warunkiem skuteczności tej metody.

  Streszczenie angielskie: In addition to pharmacological treatment compliance with rules of proper diet plays a signification role in management of hypertension. Adequate supply of calcium and magnesium with sodium restriction in a high potassium diet in effective and safe method of gaining reduction of hypertension. Appropriate knowledge and determination of a patient is another factor that influences treatment effects.


  10/27

  Tytuł oryginału: Przydatność płynu gałki ocznej do sądowo-lekarskiej diagnostyki śmiertelnych zatruć wybranymi substancjami psychoaktywnymi.
  Tytuł angielski: Use of the intraocular fluid in the medico-legal practice in diagnostics of fatal poisonings of selected psychoactive substances.
  Autorzy: Jabłoński Christian, Sybirska Halina
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.85-97, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad przydatnością w analizie toksykologicznej płynu gałki ocznej. Materiał do badanmia stanowiły płyn gałki ocznej oraz badane równoległe próbki krwi pobrane ze zwłok 332 osób podejrzanych o nietrzeźwość lub zatrucie innymi substancjami psychoaktywnymi. W zbiorze uwzględniono także przypadki, w których śmierć miała podłoże urazowe, a osoba przed śmiercią zażyła środki odurzające. Zebrane obserwacje dają podstawę do przyjęcia, że płyn gałki ocznej można wykorzystać w diagnostyce toksykologicznej zatruć niektórymi substancjami psychoaktywnymi. Uzyskany dla płynu gałki ocznej wynik analityczny potwierdza i uwiarygodnia wynik dla krwi, a nawet w szczególnych przypadkach może stanowić wystarczającą podstawę do rozpoznania obecności substancji psychoruchowych w organizmie człowieka w momencie zgonu.


  11/27

  Tytuł oryginału: Ciężka depresja z objawami psychotycznymi w końcowej fazie leczenia ostrej białaczki dwufenotypowej.
  Tytuł angielski: Severe depression with psychotic symptoms, diagnosed in the final stage of treatment of acute bi-phenotype leukemia.
  Autorzy: Jabłoński Marcin, Lebiedowicz Halina, Dudek Dominika, Piątkowska-Jakubas Beata, Sariusz-Skąpska Magdalena, Zięba Andrzej, Skotnicki Aleksander B.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.457-466, bibliogr. 17 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The psychologic characteristics of a patient treated of acute leukemia in the ward of bone-marrow transplantation at the Haematology Clinic of CM UJ in Cracow, have been presented. During chemotherapy, proceeding the bone marrow transplant, the patient developped an acute depressive episode with psychotic symptoms. Following the transplantation and discharge from the Haematology Clinic, due to the insufficiency of out-patient treatment and a marked increase of psychotic depression symptoms, the patient was hospotalised at the Depression-Treatment Ward of the Psychiatric Clinic of CM UJ in Cracow. Changes of intensity and character of the psychiatric disorder in the following stages of haematologic and psychiatric intervention are presented. Adaptive strategies considering the important theoretical models according to the authors in connection to the general problem of depressive disorders accompanying neoplasmatic disorders have been described.


  12/27

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności oznaczania stężenia interleukiny-6 i białka C-reaktywnego w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Comparison of interleukin-6 and C-reactive protein serum concentrations assessment in diagnosis of infective endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Rawczyńska-Englert Irena, Sitkiewicz Dariusz, Jabłoński Dariusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.947-952, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczanie stężenia interleukiny-6 (IL-6) może być cenne w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW), szczególnie przy klinicznie niepewnym rozpoznaniu, z czym często mamy do czynienia u chorych z jałowymi posiewami krwi. Jednym z klasycznych białek ostrej fazy jest białko C-reaktywne (CRP), najczęściej wykorzystywane jako dodatkowy wskaźnik procesu zapalnego. Celem pracy jest porównanie przydatności oznaczania stężenia IL-6 i CRP w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia IZW. Grupę badaną stanowiło 40 chorych z IZW i wadami serca. Dwie grupy kontrolne składały się z chorych z wadami serca: 15 bez zakażenia i kolejnych 15 z zakażeniem dróg moczowych. Rozpoznanie IZW ustalono zgodnie z kryteriami Uniwersytetu Duke'a; u 34 chorych stwierdzono dodatnie posiewy krwi. Oznaczenia IL-6 i CRP przeprowadzono trzykrotnie, po rozpoznaniu IZW i w czasie antybiotykoterapii (średnio co 14 ń 7 dni) metodą ELISA. Określano przydatność oznaczania obu parametrów dla rozpoznawania IZW. Za wartości prawidłowe przyjęto dla interleukiny-6 zakres 0 - 12,5 pg/ml, a dla białka C-reaktywnego zakres 0-10 mg/l. Średnie wartości stężeń Il-6 i CRP w grupie z IZW (37 ń 23,9 mg/l) istotnie wyższe niż w grupach kontrolnych: z zakażeniem dróg moczowych (9,1 ń 4,42 pg/ml i 6,95 ń 4,39 mg/l) i bez zakażenia (3,95 ń 1,4 pg/ml i 2,21 ń 0,96 mg/l). Stężenie CRP nie korelowało istotnie ze stężeniem IL-6 (r = 0,51, p = 0,07). W kolejnych oznaczeniach stwierdzono istotny statystycznie spadek stężenia IL-6 (z 37 ń 44,3 do 8,7 ń 5,7 pg/ml), bez towarzyszącego spadku stężeń CRP (z 27,1 ń 23,9 mg/l do 22 ń 18,3 mg/l)...


  13/27

  Tytuł oryginału: Wybrane mechanizmy toksycznego działania N-nitrozodimetyloaminy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jabłoński Jakub; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Zakład Toksykologii w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 149 s. : il., tab., bibliogr. 312 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,297

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  14/27

  Tytuł oryginału: Nowotwory splotu ramiennego - taktyka postępowania neuriochirurgicznego.
  Tytuł angielski: Brachial plexus tumours - neurosurgical tactics.
  Autorzy: Jarmundowicz Włodzimierz, Jabłoński Paweł, Załuski Rafał
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.925-935, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory splotu ramiennego są według współczesnych klasyfikacji zaliczane do guzów tkanek miękkich. Ze względu na to, iż guzy te nie występują często doświadczenie w ich diagnostyce i leczeniu operacyjnym nie jest duże. Niewiele jest prac naukowych, które traktują w sposób kompleksowy guzy splotu ramiennego. Dlatego też celem pracy było przedstawienie naszego doświadczenia w chirurgicznym leczeniu nowotworów splotu ramiennego w oparciu o własny materiał kliniczny. Obejmuje on 5 przypadków leczonych w latach 1997-2001. W materiale tym było 4 mężczyzn i 1 kobieta, wiek chorych wahał się od 17 do 58 roku życia. 4 chorych było poniżej 27 roku życia. W 3 przypadkach guzy splotu ramiennego wnikały przez otwór międzykręgowy do kanału kręgowego dając objawy ucisku rdzenia kręgowego (typ A). W 2 przypadkach były ograniczone tylko do splotu (Typ B). W 2 przypadkach towarzyszyły neurofibromatozie typu II. Guzy o charakterze schwannoma stwierdzono w 2 przypadkach, w 2 przypadkach był to neurofibromna, w 1 przypadku schwannoma malignum. Wszyscy chorzy byli poddani leczeniu operacyjnemu. Guzy o charakterze schwannoma i neurofibroma usunięto doszczętnie zachowując funkcje splotu ramiennego. W przypadku olbrzymiego guza o charakterze schwannoma malignum powodującego pełne wiotkie porażenie kończyny guz usunięto makroskopowo doszczętnie ze względu na objawy zaburzeń krążenia krwi w kończynie oraz silne dolegliwości bólowe. W guzach o lokalizacji Typu A w pierwszym etapie usuwano część wewnątrzkanałową guza. Czas obserwacji chorych wynosił od 3 miesięcy do 4 lat...


  15/27

  Tytuł oryginału: Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych
  Autorzy: Dutkiewicz Jacek, Śpiewak Radosław, Jabłoński Leon; Instytut Medycyny Wsi
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Lublin, Ad punctum 2002, 157 s. : tab., bibliogr. 49 poz., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,255

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia


  16/27

  Tytuł oryginału: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych : podręcznik dla studentów nauk medycznych i pielęgniarskich studiów licencjackich
  Opracowanie edytorskie: Jabłoński Leon (red.), Karwat Irena Dorota (red.).
  Akademia Medyczna Katedra i Zakład Epidemiologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, 470, [2] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 2
  Sygnatura GBL: 735,804

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  17/27

  Tytuł oryginału: Wpływ tiofosforowo-kwasowo pochodnej alkaloidów Chelidonium majus L. na fazę mineralną, wytrzymałość i rezonans paramagnetyczny kości udowych w modelu operacyjnej owariektomii : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Jabłoński Mirosław; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 81 s., [1] k. tabl. złoż. : il., bibliogr. 291 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,651

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska


  18/27

  Tytuł oryginału: Optymalne podejście w leczeniu psychogennych dysfunkcji seksualnych.
  Tytuł angielski: The optimal approach in the therapy of psychogenic sexual dysfunction.
  Autorzy: Jabłoński Zbigniew
  Źródło: Psychoterapia 2002 (1) s.41-46, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W poniższym artykule autor opisuje najczęściej spotykane w praktyce dysfunkcje seksualne, ilustrując je poszczególnymi opisami przypadków. Prezentuje przy tym holistyczne podejście, proponując poszczególne oddziaływania dopasowane do szczegółowej diagnozy dysfunkcji i jej kontekstu w systemie.


  19/27

  Tytuł oryginału: Bioterroryzm i wojna biologiczna - teoria i praktyka.
  Tytuł angielski: Bio-terrorism and biological warfare - theory and practice.
  Autorzy: Jabłoński Leon, Karwat Irena D.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.112-117, sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Omówiono definicje wojny biologicznej i bioterroryzmu. Podano ważniejsze dane z historii stosowania wojny biologicznej w dawnych czasach oraz naukowe zastosowania w XX wieku. Z wojskowego, strategicznego i taktycznego, punktu widzenia broń typowo biologiczna, tj. zastosowanie komórek bakterii i ich przetrwalników lub pełnych wirionów wirusów do wykonywania ataków (toksyny bakterii to wojna chemiczna!), ma więcej "wad" niż "zalet". Najważniejsza z nich to utrata kontroli nad rozwojem choroby zakaźnej w zaatakowanej populacji i zagrożenie epidemiologiczne podczas zajmowania takiego terenu przez własne wojska. Nierozpoznawalny jest też zakres patogenności dla ludzi i rozsiewalności w populacji "nowych mutantów" lub szczepów modyfikowanych genetycznie. To, co można nazwać "wadami wojskowymi" broni biologicznej, jest "zaletą" z punktu widzenia strategii bioterroryzmu. Obrona przed atakiem terrorystycznym nie jest łatwa, ale jest możliwa, jeśli stosowana jest promocja (informacje) metod tego zagrożenia w społeczeństwie oraz profilaktyka międzynarodowa i wewenątrz kraju (obrona cywilna, wywiad), celem wyprzedzania takich ewentualnych ataków.


  20/27

  Tytuł oryginału: Analiza cech klinicznych i epidemiologicznych kobiet w okresie menopauzy ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy : praca doktorska
  Autorzy: Grąz-Gołąb Beata, Jabłoński Leon (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Epidemiologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 117 k. : il., tab., bibliogr. 146 poz., streszcz., Zsfg, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20252

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  21/27

  Tytuł oryginału: Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego - modyfikacja żywienia.
  Tytuł angielski: The non-pharmacological treatment of hypertension - dietary modification. Low-calorie diet in the treatment of overweight and obese of patients with arterial hypertension.
  Autorzy: Jabłoński Edward, Heleniak Grażyna, Kaźmierczak Urszula
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.53-59, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadwaga i otyłość są ważnym problemem u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. W pracy sformułowano wiele wskazówek postępowania wartych uwzględnienia w procesie oddziaływania na osoby z nadwagą i otyłością.


  22/27

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności rehabilitacji protetycznej przy pomocy protez ruchomych i stałych na wszczepach śródkostnych : praca doktorska
  Autorzy: Jabłoński Dariusz, Arentowicz Georg (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej, Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 85 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/27

  Tytuł oryginału: Analiza populacyjnych danych statystycznych i epidemiologicznych oraz wynikająca z tego przyszłościowa rola medycyny społecznej w Polsce
  Autorzy: Jabłoński Leon, Jabłońska-Chmielewska Anna
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.19-22, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  24/27

  Tytuł oryginału: Skręt jądra u dziewięciu noworodków.
  Tytuł angielski: Neonatal testicular torsion.
  Autorzy: Król Rafał, Gawrońska Renata, Jabłoński Janusz, Jankowski Zbigniew
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1057-1059, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W latach 1994-2001 w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi leczono 9 noworodków z powodu skrętu jądra. Poddano analizie przebieg diagnostyki i leczenia tych pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem czasu od wystąpienia objawów do wdrożenia postępowania chirurgicznego. Objawy u wszystkich dzieci były podobne: obrzęk i zaczerwienienie moszny, twarde, bolesne jądro. Do oddziału chirurgicznego pacjenci byli przyjmowani w 1-7 dobie życia. Tylko u jednego z nich udało się uratować skręcone jądro.

  Streszczenie angielskie: Between 1994 and 2000 nine newborns with testicular torsion were treated at the Department of Pediatric Surgery and Oncology, Institute of Pediatrics, Medical University in Łódź. The authors analyzed diagnosis and treatment with special focus on the time between the beginning of clinical signs and operative intervention. The clinical findings in all children were similar: oedema and erythema of the scrotum, hard and painful testicle. Patients were admitted to the surgical department on days 1-7 of life. Only in one of them was the testicle saved.


  25/27

  Tytuł oryginału: Guzy jajników u kobiet leczonych operacyjnie po uprzednim wycięciu macicy : praca doktorska
  Autorzy: Jabłoński Sławomir, Kotzbach Roman (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 64 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  26/27

  Tytuł oryginału: VEGF in the culture of PMN and the serum in oral cavity cancer patients.
  Autorzy: Jabłońska E., Piotrowski L., Jabłoński J., Grabowska Z.
  Źródło: Oral Oncol. 2002: 38 (6) s.605-609, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 312,987

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a multification cytokine that plays a pivotal role in angiotensin in vivo. In the present study we examinated the ability of polymorphonuclear neutrophils (PMN) to secrete VEGF confrontated with the serum levels in oral cavity cancer patients. To investigate whether VEGF may have a prognostic importance, its value in the serum and the culture supernatans was related to the clinical course of patients. The level pof VEGF in the culture supernatant of PMN from patients were significantly higher than those from control. Increased VEGF production by PMN according to clinical progression disease, observed in the present study, seems to suggest a stimulating role of tumour cells in VEGHF production by PMN. Additionally a decrease in the ability of PMN to VEGF release after surgery may be caused by a eremoval of the tumour mass and then the lack the effects of tumour cells on PMN function. Results obtained appear to suggest than PMN can contribute significantly to the initiotion and amplifiocation of tumour angiogenesis and metastasis in oral cavity cancer patients. Increased values of VEGF with progression of disease and decreased values after surgery treatment clearly suggest that VEGF can paly as a tumor marker in oral cavity cancer patients.


  27/27

  Tytuł oryginału: Warunki dopuszczania do obrotu i obrót produktami leczniczymi w świetle przepisów ustawy - prawo farmaceutyczne.
  Tytuł angielski: Requirements for admission to the market and turnover of drugs according to regulation of the Pharmaceutical Act.
  Autorzy: Jabłoński Tomasz, Zimmermann Agnieszka, Stożkowska Wiesława
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.1005-1011, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo

  Streszczenie angielskie: New regulations issued on September 6, 2001 under Pharmaceutical Act have introduced significant changes to the Polish system of pharamaceutical legislation. There are many legal issues directed towards harmonization of the Act with the European Union regulations. In this paper requirements set for admission of drugs to the market and principles of both the retail and wholesale turnover have been addressed.

  stosując format: