Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JABŁOŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Niektóre problemy periodontalne towarzyszące terapii ortodontycznej dzieci i dorosłych. Recesje przyzębia brzeżnego.
Autorzy: Pietrzyk Maria, Górniak Danuta, Jabłońska Ewa
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.8-13, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Coraz więcej pacjentów, dzieci i dorosłych, potrzebuje leczenia ortodontycznego. Mają oni nie tylko problemy ortodontyczne, ale również związane z wadą zgryzu zaburzenia śluzówkowo-dziąsłowe, które powstrzymują ortodontę przed podjęciem terapii ortodontycznej. W pracy poddano obserwacji pod względem recesji przyzębia brzeżnego 47 pacjentów obojga płci: 29 w wieku 6-15 lat i 18 od 16. do 43. roku życia. Dla celów etiologicznych, diagnostycznych, leczniczych i rokowania autorki obserwowały i stworzyły nowe grupy recesji, określając ich cechy charakterystyczne.

  Streszczenie angielskie: More and more patients, both children and adults, require orthodontic treatment. They have not only orthodontic problems but also mycogingival pathology associated with malocclusion and these inhibit the orthodontist from commencing treatment. This study involved 47 male and female patients: 29 aged 6-15 and 18 between 16 to 43 years, these were all studied with respect to gingival recession. The authors observed and created new groups for classifying recession, indicating their characteristic features.


  2/23

  Tytuł oryginału: Lamiwudyna u chorych z przewlekłym zakażeniem HBV i trudnościami terapeutycznymi.
  Tytuł angielski: The use of lamivudine in solving difficult therapeutical problems of patients with chronic HBV infection.
  Autorzy: Cianciara Janusz, Cybula Aneta, Nazzal Khalil, Jabłońska Joanna, Łoch Teresa, Walencik Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.37-43, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa lamiwudyny analogu nukleozydowego w leczeniu przewlekłego zakażenia HBV u chorych z przeciwskazaniami do leczenia IFN alfa, osób, które nie odpowiedziały na terapię IFN alfa oraz chorych z zaawansowanym włóknieniem i marskością wątroby. Pacjenci i metody. Trzudziestu ośmiu chorych z przewlekłym zakażeniem HBV (HBsAg-, HBeAg-, p-DNA HBV-) leczono lamiwudyną w dawce 150 mg/dobę przez 48 tygodni. U wszystkich chorych wykluczono współistnienie zakażenia HCV i HDV oraz autoimmunologiczne zapalenie wątroby typu 1. Skuteczność terapii oceniano w trzech grupach chorych: 14 osób, które nie odpowiedziały na terapię IFN (grupa I), 15 z przeciwskazaniami do leczenia IFN (np. depresja, małopłytkowość) (grupa II), i 9 chorych z zaawasnowanym włóknieniem wątroby (staging 3 wg Knodella) lub wyrównaną marskością wątroby (grupa III). We wszystkich przypadkach przed leczeniem aktywność A1AT była podwyższona co najmniej dwukrotnie powyżej normy. Po zakończeniu leczenia chorych obserwowano przez kolejne 36 tygodni. Wyniki. W czasie pierwszych 8-12 tygodni terapii obserwowano u wszystkich chorych zahamowanie replikacji HBV (negatywizację aktywności p-DNA). Po zakończeniu 48-tygodniowego leczenia serokonwersję do anty-HBe obserwowano u 24 chorych (63 proc.): 9 (64 proc.) z grupy I, 10 (67 proc.) z II i 5 (55,5 proc.) z III. W jednym przypadku (grupa I) stwierdzono serokonwersję do anty-HBs. Trwałą normalizację aktywności A1AR stwierdzono ...

  Streszczenie angielskie: Aims. The primary objective of this study was to determine the efficacy and safety of lamivudine (LAM) therapy in patients with chronic BHV infection and contraindications to IFN therapy, nonresponders to IFN and patients with advanced liver fibrosis. Patients and methods: In this open study, 38 patients (25 men and 13 women, age 19-68) with chronic hepatitis B virus infection (HBsAg, HBeAg and p-DNA HBV positive) were treated with LAM (150 mg daily) for 48 weeks. All were negative for HCV or HDV coinfection and had no decompensated liver disease. Fourteen patients (group I) were nonresponders to IFN therapy, 15 patients (group II) had different contraindications for IFN therapy (e.g. depression, low number of neutrophils and/or platelets), and 9 (group III) had advanced liver fibrosis (staging = 3 or 4 [Knodell]. In all cases ALT activity was at least 2 times ULN before the therapy. After discontinuation of therapy all patients were followed-up for another 36 weeks. Results: During first 8-12 weeks of therapy rapid inhibition of HBV replication (p-DNA negativization) was noticed in all cases. At the end of therapy seroconversion to anti-HBe was observed in 24 cases (63 p.c.): 9 patients (64 p.c.), 10 (67 p.c.) and 5 (55,5 p.c.) from groups I, II and III, respectively. In one case elimination of HBsAg and appearance of anti-HBs was observed. Sustained normalization of ALT activity was noticed in 22 patients (58 p.c.): 9 cases (64 p.c.) in group I, 8 (53 p.c.) in ...


  3/23

  Tytuł oryginału: Effect of IL-18 on IL-1á and sIL-1RII production.
  Autorzy: Jabłońska Ewa, Iżycka Aneta, Wawrusiewicz Natalia
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.139-141, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we investigated the effect of interleukin 18 (IL-18) on th e production of IL-1ánd soluble IL-1 receptor II (sIL-1RII) by human neutrophils. The results obtained indicate that recombinant human IL-18 (rhIL-18) induces IL-1á and, to a lesser extent, sIL-1RII production by human neutrophil isolated from peripheral blood. However, this effect was less important than lipopolysaccharide (LPS) stimulation. Additionally, our observations suggest that IL-18 can induce priming of neutrophils for IL-1á and, to a lesser extent, sIL-1RII production by LPS-stimulated cells. The ability of IL-18 to serve as an effective modulator for IL-1áand its regulatory protein may have sigificance in the inflammatory and immune reactions mediated by IL-1á.


  4/23

  Tytuł oryginału: Porównanie akceptacji stanu pooperacyjnego przez pacjentów po operacji całkowitego i częściowego usunięcia krtani.
  Tytuł angielski: The comparison of the acceptance state by patients after the total and the partial laryngectomy.
  Autorzy: Dutkiewicz Witold, Iciek Witold, Staniewicz Witold, Jabłońska Monika
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.303-306, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwrócono się do około 400 pacjentów (lub ich rodzin), którzy przebyli leczenie operacyjne z powodu raka krtani. W jednym z punktów zapytano o akceptację okaleczenia, będącego wynikiem leczenia. Wśród 170 wypełnionych ankiet 137 było od chorych, u których usunięto całą krtań, a 33 po częściowym usunięciu krtani. Pytanie dotyczące akceptacji stanu pooperacyjnego brzmiało następująco - na ile chory zaakceptował swój stan pooperacyjny? Uzyskano zaskakujące wyniki - od zupełnej depresji po pełne zadowolenie. Jednym z wniosków jest potwierdzenie, że dobre wyniki satysfakcjonujące chorych można osiągać również w mniejszych ośrodkach pozaklinicznych.

  Streszczenie angielskie: In this study authors asked about 400 patients (or their families) after surgery procedures because of larynx carcinoma. The questions was connected with acceptance the postoperative state. We collected 170 answers on the question, 137 from patients after total laryngectomy and 33 after partial laryngectomy. On of the question exactly sounded: how patients accepted their postoperative state? They had 3 answers: not content, agreed with the injury or content with the treatment. The results was very astonished: from extreme discontent patients to very satisfied. The most acceptable from the patients point of view is the partial laryngectomy. Even if that sparing operation is enough for some time patient is more satisfied than after total laryngectomy. The acceptamnce for the total operation is lower, but grows together with a time alive's. The important conditions of acceptance the injuries after the total operations are the awarness of the theats because of the condition, the possibilities of the treatment and it's choice and the knowledge about a rehabilitations after surgy and possibilities to achive it. The acceptance of the injuries depends on the acceptance this patients by society.


  5/23

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. med. Feliks Wąsik 1930-2002 - wspomnienie pośmiertne.
  Autorzy: Baran E., Jabłońska S[tefania]
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.169-172, il.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Wąsik
 • Feliks 1930-2001


  6/23

  Tytuł oryginału: Nowoczesne leczenie twardziny.
  Tytuł angielski: New tretments in scleroderma.
  Autorzy: Błaszczyk Maria, Jabłońska Stefania
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.223-230, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono metody leczenia twardziny zarówno układowej, jak i ograniczonej, skórnej (morphea). Wybór metody terapeutycznej zależy od postaci klinicznej oraz przewagi włóknienia lub zmian naczyniowych. Leki przeciwdziałające włóknieniu są wskazane głównie w twardzinie układowej typu diffusa (dSSc), w odmianie podskórnej morphea i w twardzinie linijnej. Najczęściej stosowana jest penicylamina w niskich dawkach, natomiast podając interferon ç należy zwrócić uwagę na możliwe powikłania naczyniowe i nerkowe. W akrosklerodermii (limited scleroderma -ISSc) z nasilonym objawem Raynauda, leczeniem z wyboru jest prostacyklina i jej pochodzenie. Szczególnie interesująca wydaje się metoda przezskórnego podawania iloprostu (plastry), która jest jeszcze w fazie badań klinicznych. Inne leki stosowane w twardzinie układowej z przewagą zmian naczyniowych to niskocząsteczkowy dekstran (wlewy), a w przypadkach z bardzo nasilonym objawem Raynauda - nidfedypina. Leki immunosupresyjne i kortykosterydy są wskazane u chorych z włóknieniem płuc (interstital lung disease), a kaptopril w razie zajęcia nerek i nadciśnienia (lek ratujący życie w przełomach nerkowych). Wyniki leczenia cyklosporyną i pozaustrojową fotoferezą są kontrowersyjne. Nowe metody w twardzinie ograniczonej (skórnej) to fototerapia (PUVA, UVA, UVWA1), sama lub kojarzona z ogólnym albo miejscowym stosowaniem pochodnych witaminy D3. Eksperymentalne metody leczenia przy pomocy przeciwciał monoklonalnych skierowanaych ...

  Streszczenie angielskie: In this paper we discuss presently available therapeutic possibilities in systemic and localized (cutaneous) scleroderma. Of numerous antifibrotic drugs the most successful and widely used is penicillamine applied in low, not toxic doses. Interferon gamma should be applied with caution due to possible vascular and kidney side effects. The antifibrotic drugs are mainly indicated in diffuse systemic scleroderma (dSSc) and profound morphea and/or linear scleroderma. In limited systemic scleroderma (ISSc) and in cases with concomitant pronouced Raynaud's phenomenon the treatment of first choice is prostacycline and its derivatives. We present the scope and limitations of this therapy. Of special interest appears to be percutaneous mode of Iloprost application which however is not yet an approved procedure. An alternative procedure are infusions of low molecular dextran and for Raynaud's component beneficial may be Nifedipin. Imnmunosupressive drugs and corticosteroids are indicated for lung fibrosis (interstinal lung disease), Captopril - for kidney involvement with hypertension (life saving in kidney crisiis). Cyclosporine and extracorporeal photopheresis are moderately or not at all effective. In circumscribed (cutaneous) scleroderma the most interesting new therapeutic possibilities are various modes of phototherapy (PUVA, UVA, UVA1), possibly combined with systemical or topical application of Vit. D3 derivatives. We present shortly the new experimental therapies with ...


  7/23

  Tytuł oryginału: Związek nowotworów skóry z wirusami brodawczaka ludzkiego.
  Tytuł angielski: Association of skin cancers with human papillomaviruses.
  Autorzy: Majewski Sławomir, Jabłońska Stefania
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.104-109, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Związek nowtoworów z wirusami brodawczaka (HPV) był nie uznawany do czasu wykrycia wirusów anogenitalnych w rakach narządów płciowych oraz swoistych wirusów skrnych w genetycznych rakach epidermodysplasia verruciformis (EV). Mechanizm nowotworów anogenitalnych został dobrze poznany, natomiast związek wirusów brodawczaka z rakami skóry jest nadal nie w pełni wyjaśniony, gdyż DNA wirusów EV jest obecne w tkance nowtoworowej w bardzo niewielkiej liczbie kopii i istnieją tylko pośrednie dowody serologiczne na udział EVHPV w onkogenezie (przeciwciała przeciw EVHPV5 LI i E6). Omówiona jest rola cyklu rozwojowego HPV w epdiermalnej proliferacji zarówno łagodnej, jak i złośliwej, rola czynników immunologicznych w miejscowej immunosurveillance oraz udział cytokin, wpływających na regresję i progresję nowotworów skóry. Interesujące jest przeciwwirusowe i przeciwnowotworwe działanie nowego syntetycznego związku imidozochinolinowego imiquimodu, który działa wyłącznie poprzez nasilenie miejscowej immunosurveillance. Perspektywy zastosowania profilaktycznych i terapeutycznych szczepionek przeciw wirusom HPV u chorych z nowotworami skóry są dotychczas niewielkie, chociaż szczepienia przeciw wirusom genitalnym odpowiedzialnym za nowotwory narządów płciowych są już w fazie badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Association of cutaneous tumors with papillomaviruses (HPV) was not recognized until detectionof genital HPVs in anogenital tumors and of specific cutaneous HPVs in genetic cancers of epidermiodysplasia verruciformis (EV). The pathomechanism of anogenital malignancies has been extesively studied and the relation with HPV infection rather well established. Contrary to that, the association of cutaneous tumors with HPV is not clear because the EVHPV DNA is present in a very small copy numbers. However, there is indirect serolgical evidence for the presence of HPV in tumor tissue (antibodies to EVHPV5 proteins L1 and E6). EV HPV was found to be involved in the benign and malignant epidermal proliferation, whereas progression and regression of skin tumors depends on local immunosurveillance -both specific immunological factors and interplay of cytokines. Of interest is antiviral and antitumor activity of a new synthetic imidazoquinoline derivative imiquimod which enhances local immunosurveillance by release of various cytokines and chemokines. The perspectives of prophylactic and therapeutic vaccination for cutaneous HPV-assocaited tumors are still remote, whereas vaccines for anogenital tumors are already under trials.


  8/23

  Tytuł oryginału: Leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego bocznego aparatem quadhelix z asymetrycznymi ramionami i łukiem językowym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The treatment of unilateral posterior cross-bite using a quadhelix appliance with asymmetric arms and lingual arch - a preliminary report.
  Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna, Wędrychowska-Szulc Barbara, Jabłońska Ewa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.186-190, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono leczenie zgryzu krzyżowego bocznego u 3 z 8 pacjentów leczonych za pomocą indywidualnie wykonanego aparatu quadhelix z asymetrycznymi ramionami i łuku językowego. Łuk językowy zastosowano celem zapobiegania jednoczesnemu poszerzaniu się łuku dolnego poprzez kontakty zgryzowe. W każdym z omawianych przypadków uzyskano prawidłowe zachodzenie zębów bocznych i symetryczny kształt łuków zębowych.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the treatment of posterior cross bite in 3 out of 8 patients treated with an individually made quadhelix appliance with asymmetric arms and lingual arch. The lingual arch was used in order to prevent lower arch expansion through occlusal contacts. Proper intercuspation of the posterior teeth and a symmetric shape of the dental arches were achieved in each of the cases presented.


  9/23

  Tytuł oryginału: Lichen planus pemphigoides. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Lichen planus pemphigoides. Case report.
  Autorzy: Piela Zofia, Mach Barbara, Szuber Maria, Jabłońska Stefania
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.281-286, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek lichen planus pemphigoides (LPP) u 66-letniego mężczyzny. Rozpoznanie potwierdzono badaniem histopatologicznym i immunopatologicznym bezpośrednim, w którym wykazano linijne złogi IgG i C3 w zonie błony podstawnej w wycinku z niezmienionej błony śluzowej jamy ustnej z otoczenia zmian pęcherzowych. Nie stwierdzono krążących przeciwciał przeciwko antygenom błony podstawnej.

  Streszczenie angielskie: We describe a 66 year-old man with lichen planus pemphigoides (LPP). The histology of cutaneous lesions was typical of lichen planus (LP), while biopsies from bullous lesions on uninvolved skin revealed a subepidermal blister and sparse inflammatory infiltrates in the upper dermis suggestive of bullous pemphigoid (BP). Direct immunofluorescence (DIF) of perilesional buccal mucosa showed linear deposits of immunoglobulin IgG and C3 at the basement membrane zone. Circulating IgG autoantibodies anti basement membrane zone were not detected.


  10/23

  Tytuł oryginału: Wspólne posiedzenie Towarzystw Dermatologicznych Litwy i Polski. Wilno, 9-11 maja 2002.
  Autorzy: Jabłońska Stefania
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.321-323, il. - Wspólne posiedzenie Towarzystw Dermatologicznych Litwy i Polski Wilno 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne


  11/23

  Tytuł oryginału: Ocena ekspresji cząsteczek adhezyjnych LFA-1 i L-selektyny na neutrofilach krwi obwodowej oraz poziomu rozpuszczalnych form L-selektyny i E-selektyny u chorych na drobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Expression of adhesion molecules LFA-1 and L-selectin on PMN and levels of soluble E - selectin and soluble L - selectin in patients with small cell lung cancer.
  Autorzy: Iżycka Aneta, Jabłońska Ewa, Iżycki Tomasz, Chyczewska Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.403-408, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate expression of adhesion molecules LFA-1 and L-selectin on PMN of peripheral blood, and level of soluble sE-selectin and sL-selectin in the serum of 16 patients with small cell lung cancer (SCLC) before treatment. We observed significantly higher expression of LFA-1 and L-selectin on PMN in comparison to healthy persons and higher level sE selectin and sL selectin in thes serum of SCLC patients. Increasing of adhesion molecules expression on PMN can lead to damage of neoplasmatic cells and may be one of the reasons for create a new cancer sites as well.


  12/23

  Tytuł oryginału: Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, rocznik 1947-1952
  Opracowanie edytorskie: Wajda Zdzisław (oprac.), Betlejewska Barbara (oprac.), Betlejewski Zdzisław (oprac.), Beister Alicja (oprac.), Bożyk Lubomira (oprac.), Cieśla Zygfryd (oprac.), Gołębiowski Witold (oprac.), Jabłońska-Kaszewska Irena (oprac.), Pędzierska Stefania (oprac.), Niwińska Janina (oprac.), Żawrocka-Wrzołek Teresa (oprac.).
  Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 247 s. : il., 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,160

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  13/23

  Tytuł oryginału: Rola cząsteczek adhezyjnych w chorobie nowotworowej.
  Tytuł angielski: Role of adhesion molecules in cancer.
  Autorzy: Iżycka Aneta, Jabłońska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.345-348, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cząsteczki adhezyjne są białkami powierzchniowymi warunkującymi prawidłową strukturę i funkcjonowanie tkanek i narządów. Proces nowotworowy jest często związany z zaburzeniami ekspresji cząsteczek adhezyjnych, co może sie przyczyniać do zaburzenia struktury tkanek i powstawania nowych przerzutów. W artykule omówiono zachowanie się niektórych cząsteczek adhezyjnych: selektyn, integryn, czasteczek immunoglobulinopodobnych, kadheryn i odmiany CD44 w przebiegu różnych chorób nowotworowych. Przedstawione dane wskazują na istotny udział tych cząsteczek w rozwoju zarówno ognisk pierwotnych, jak i wtórnych. Pełne poznanie biologicznej aktywności tych struktur może przyczynić sie do stworzenia nowych perspektyw diagnostyki i immunoterapii nowotworów.


  14/23

  Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: The results of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Markowicz Agnieszka, Jabłońska Joanna, Nyka Wiesława, Rogoza Paweł, Biernacka Agnieszka
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.509-514, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego oraz próba oceny skuteczności zastosowanych metod operacyjnych. Materiał stanowiło 51 pacjentów leczonych w latach 1990-2000 w AM w Gdańsku z powodu objawów zespołu rowka nerwu łokciowego. Do badania zakwalifikowano 43 pacjentów, a zgłosiło się 31. Wiek pacjentów zawierał się w przedziale: 16-82 lata (średnia 50,5 roku). Okres obserwacji wynosił od 6 miesięcy do 7 lat (średnia 2,7 roku). Wykonano następujące typy zabiegów: uwolnienie nerwu - 7, przednia podskórna transpozycja - 21, transpozycja śródmięśniowa - 4. Autorzy uważają, że zabiegi operacyjne w zrnł znoszą głównie dolegliwości bólowe, pozostają drętwienia, parestezje i osłabienie kończyny. Po przedniej podskórnej transpozycji nerwu łokciowego występuje tkliwość i przeczulica okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Najczulszym parametrem neuropatii nerwu łokciowego na poziomie rowka okazuje się być w badaniu przewodnictwa nerwowego obniżenie amplitudy wywołanej odpowiedzi motorycznej. W badanym materiale nie można jednoznacznie określić przydatności poszczególnych metod leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.


  15/23

  Tytuł oryginału: Leczenie zgryzu krzyżowego w zakresie kła łukiem podniebiennym z przedłużonymi ramionami bocznymi.
  Tytuł angielski: Treatment of crossbite involving the canines using a palatal arch with elongated sidearms.
  Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna, Wędrychowska-Szulc Barbara, Jabłońska Ewa
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.50-51, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przebieg leczenia 3 pacjentek ze zgryzem krzyżowym w zakresie kła. Zastosowano łuk podniebienny z przedłużonymi ramionami bocznymi. W każdym przypadku uzyskano korektę zgryzu krzyżowego.


  16/23

  Tytuł oryginału: Ocena wyników podwieszenia cewki moczowej na szwach chirurgicznych w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą "3-2-1" : praca doktorska
  Autorzy: Jabłońska Zenona, Lorenz Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Urologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 165 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  17/23

  Tytuł oryginału: Analiza populacyjnych danych statystycznych i epidemiologicznych oraz wynikająca z tego przyszłościowa rola medycyny społecznej w Polsce
  Autorzy: Jabłoński Leon, Jabłońska-Chmielewska Anna
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.19-22, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  18/23

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia IFN-ç i GM-CSF w surowicy chorych na boreliozę z Lyme.
  Tytuł angielski: IFN-ç and GM-CSF concentrations in serum of patients with Lyme disease.
  Autorzy: Iżycka Aneta, Jabłońska Ewa, Zajkowska Joanna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.459-461, il., tab, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Borelioza z Lyme jest chorobą wywoływaną przez kleszcze. Tematem naszych badań jest ocena stężenia IFN-ç i GM-CSF u chorych na tę chorobę. Badania wykonano w grupie 60 chorych zarówno przed, jak i po leczeniu. Stwierdzono zwiększone stężenie zarówno GM-CSF, jak i IFN-ç u chorych przed leczeniem, natomiast po leczeniu stężenie to było zbliżone do wartości tych cytokin w grupie kontrolnej. Zwiększenie stężenia IFN-ç i GM-CSF w surowicy chorych na chorobę z Lyme może być spowodowane pobudzeniem aktywności limfocytów T przez krętek Borrelia burgdorferi.

  Streszczenie angielskie: Lyme borreliosis is a disease caused by Borrelia burgdorferi spirochete. The purpose of this study was to IFN-ç and GM-CSF concentrations in patients with Lyme borreliosis before and after treatment. The analyzed group consisted of 60 patients diagnosed with tick Spirochetosis IFN-ç and GM-CSF concentrations before treatment was increased when compared with controls. After treatment it was the same as the value of controls. The increase in IFN-ç and GM-CSF concentration in serum of patients with Lyme disease may be due to T lymphocyte activation caused by Borrelia burgdorferi spirochete.


  19/23

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna preparatu "Fitoprost" w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza.
  Tytuł angielski: Clinican assessment of "Fitoprost" - an extract of the plant serenoa repens - in the treatment of early stages of benign prostatic hiperplasia.
  Autorzy: Niezgoda Tadeusz, Jabłońska Zenona, Kasprzak Jarosław, Szydełko Tomasz, Dembowski Janusz, Lorenz Jerzy
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (1/2) s.16-19, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,535

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was the clinical assessment of "Fitoprost" - an extract of the Serenoa repens - the new phytomedicine on polsich market, used in tretament of BPH. Material and method: 30 patients were treated with "Fitoprost" for 12 weeks. The dose was 320 mg/day (twice daily a capsule, each, containing 160 mg of extract). Objective parameters like Qmax, Qave, Yres, subjective ones - measured with I-PSS and Quality of Life questonnaire and adverse events were evaluated. Results: Statistically significant improvement was observed regarding Qmax, I-PSS and Quality of Life. No side effects were noticed. Conclusions: "Fitoprost" is an effective medicine in patients suffering from early stages of BPH and its tolerance is good.


  20/23

  Tytuł oryginału: VEGF in the culture of PMN and the serum in oral cavity cancer patients.
  Autorzy: Jabłońska E., Piotrowski L., Jabłoński J., Grabowska Z.
  Źródło: Oral Oncol. 2002: 38 (6) s.605-609, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 312,987

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a multification cytokine that plays a pivotal role in angiotensin in vivo. In the present study we examinated the ability of polymorphonuclear neutrophils (PMN) to secrete VEGF confrontated with the serum levels in oral cavity cancer patients. To investigate whether VEGF may have a prognostic importance, its value in the serum and the culture supernatans was related to the clinical course of patients. The level pof VEGF in the culture supernatant of PMN from patients were significantly higher than those from control. Increased VEGF production by PMN according to clinical progression disease, observed in the present study, seems to suggest a stimulating role of tumour cells in VEGHF production by PMN. Additionally a decrease in the ability of PMN to VEGF release after surgery may be caused by a eremoval of the tumour mass and then the lack the effects of tumour cells on PMN function. Results obtained appear to suggest than PMN can contribute significantly to the initiotion and amplifiocation of tumour angiogenesis and metastasis in oral cavity cancer patients. Increased values of VEGF with progression of disease and decreased values after surgery treatment clearly suggest that VEGF can paly as a tumor marker in oral cavity cancer patients.


  21/23

  Tytuł oryginału: Fizjoterapia w porażeniu Bella.
  Tytuł angielski: Physical therapy in Bell's palsy.
  Autorzy: Deja Agata, Biernacka Agnieszka, Jabłońska-Brudło Joanna, Bakuła Stanisław
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.90-100, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Porażenie Bella jest stosunkowo często występującym schorzeniem, którego etiopatogeneza niestety nie została do końca wyjaśniona. W kompleksowym postępowaniu z tymi pacjentami istotną rolę odgrywa również fizjoterapia. Autorzy, na podstawie własnych doświadczeń i danych z piśmiennictwa, podjęli próbę przedstawienia całokształtu najistotniejszych zagadnień związanych z procesem usprawniania pacjenta od momentu przyjęcia aż po zakończenie terapii. Omówiono historię naturalną porażenia Bella, warunki rozpoczęcia fizjoterapii, ocenę stanu funkcjonalnego porażonych mięśni z wykorzystaniem testu Lovetta, badanie neurofizjologiczne, rokowanie, wskazania do zakończenia terapii. Postępowanie fizjoterapeutyczne przedstawiono w postaci algorytmu dla okresu I i II z zasygnalizowaniem kontrowersji co do stosowania niektórych zabiegów fizykalnych, jakie pojawiły się w piśmiennictwie. Osobno omówiono zasady reedukacji nerwowo-mięśniowej.

  Streszczenie angielskie: Bell's palsy is a relatively frequent affection, however, its etiopathogenesis has not been explained yet. Physiotherapy plays a significant role in the complex treatment of patients with Bell's palsy. The authors, basing on their experiences as well as on the literature, have made an attempt to highlight the most important aspects of the preocess of rehabilitation of patients, starting from their admittance, up to the end of the therapy. Natural history of Bell's palsy, conditions for beginning the therapy, evaluation of functional state of the paralysed muscles using Lovett's test, neurophysiological tests, prognosis and indications of finishing the therapy have been described. Physical therapy was presented in the form procedures for stages I and II and the controversies over some physical procedures, mentioned in the literature, were pointed out. The rules of neuromuscular reeducation were described separately.


  22/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wytyczne dotyczące postępowania w pemfigoidzie (Pemphigoid bullous)].
  Autorzy: Jabłońska Stefania
  Źródło: Dermatologica 2002 (5) s.36, il. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Dermatology 2002; 147 : 214-221
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/23

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna preparatu Fitoprost w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza.
  Autorzy: Niezgoda Tadeusz, Jabłońska Zenona, Kasprzak Jarosław, Szydełko Tomasz, Dembowski Janusz, Lorenz Jerzy
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.60-62, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzona próba kliniczna z preparatem Fitoprost wykazała jego subiektywną (skala dolegliwości I-PSS i QoL) oraz obiektywną (badania przepływu cewkowego, ocena zalegania po mikcji) skuteczność w leczeniu łagodnego rozrostu stercza. Leczenie preparatem Fitoprost jest bezpieczne i bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów.

  stosując format: