Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAŃCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: The effect of metal ions action on volatile oil content and composition in medicinal plants from Umbelliferae family.
Tytuł polski: Wpływ jonów metali na zawartość i skład olejku eterycznego w roślinach leczniczych z rodziny Umbelliferae.
Autorzy: Wierzchowska-Renke K[rystyna], Ochocka J. R., Głowniak K[azimierz], Marek D., Jańczyk J.
Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.233-241, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
Sygnatura GBL: 303,599

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono reakcje roślin z rodziny Umbelliferae wywołane przez oddziaływanie na nie jonów Ti, Mn i Cu. Materiałem badanym były: Crithmum maritimum L. - rośliny nawożone dolistnie 0,04 proc. roztworem Tytanitu (Ti stanowi jego główny składnik), Pastinaca sativa L. - stresowany przez 24, 48 i 72 godziny roztworami Cu, mieszaniną roztworów Cu + Mn i tytanitem (0,04 proc. i 0,4 proc.) oraz Peucedanum verticillare Koch, srtresowany roztworami jonów Cu i Cu + Ti (24, 48 i 72 godziny). Stwierdzono, że na zawartość olejku i jego skład w roślinach poddanych działaniu wyżej wymienionych jonów metali wpływa szereg czynników, takich jak stężenie i rodzaj roztworu stresującego, sposób jego podania (np. dolistne), czas ekspozycji oraz wiek roślin narażonych na stres. Reakcja poszczególnych gatunków była odmienna.

  Streszczenie angielskie: We describe the reaction of Umbeliferae family plants caused by Ti, Mn and Cu ions application. The studied material was: Crithmum maritimum L. after fertilization with 0.04 Tytanit (Ti main component) formula on the leaves Pastinaca staiva L. stressed with Cu and Cu + Mn and Tytanit (0.04 p.c. and 0.4 p.c.) for 24, 48 and 72 h, Peucedanum verticillare Koch, stressed with Cu and Cu + Ti (24, 48 and 72 h). The volatile oils content and compositum in plants stressed with metal ions solutions depends on many factoprs. Among them one should mention the method of application (leaves' fertilization, direct effect), their concentrations, the time of exposition and age of plants exposed to the stress. The reaction of particular plant species to the experimental stress varied.

  stosując format: