Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAŃCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: O Międzynarodowej Konferencji Periodontologicznej w Jeleniej Górze.
Autorzy: Jańczuk Zbigniew
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.40, il. - Międzynarodowa Konferencja Periodontologiczna Jelenia Góra 18-20.10. 2001
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  2/11

  Tytuł oryginału: Kompedium farmakoterapii dla stomatologów
  Autorzy: Banach Jadwiga, Droździk Marek, Gawrońska-Szklarz Barbara, Jańczuk Zbigniew, Juźwiak Stefania, Łoniewski Igor, Machoy-Mokrzyńska Anna, Malinowski Jerzy, Put Anna, Samochowiec Leonidas, Wójcicki Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Jańczuk Zbigniew (red.), Samochowiec Leonidas (red.), Wójcicki Jerzy (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XV, [1], 364 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia


  3/11

  Tytuł oryginału: O potrzebach i możliwościach profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia u polskiej młodzieży.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.35-38, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autor, opierając się na wynikach badań epidemiologicznych narządu żucia, przeprowadzonych w latach 1987 i 1995, opisuje potrzeby profilaktyczne w tym zakresie u 12-18 letniej młodzieży polskiej. Podkreśla konieczność działań profilaktycznych, które winny uwzględniać specyfikę wieku oraz związane z tym odmienności fizjologiczne, psychologiczne i zachowaniowe. Przedstawia założenia progarmu profilaktycznego w zakresie próchnicy i chorób przyzębia, opartego głównie na działaniach profesjonalnych.

  Streszczenie angielskie: The author describes the needs regarding dental prevention in 12-18 year olds in Poland on the basis of epidemiological surveys of the masticatory apparatus during the years 1987 and 1995. The need for preventive measures is underlined; these should take into account factors pertaining to the age with associated physiological, psychological and behavioural aspects. The assumptions of a prophylactic programme are presented in relation to caries and periodontal disease, based mainly on professional procedures.


  4/11

  Tytuł oryginału: Z profilaktyką czy bez profilaktyki?
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.10-12, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/11

  Tytuł oryginału: O czynnikach ryzyka chorób przyzębia. Palenie tytoniu.
  Tytuł angielski: Risk factors in periodontal disease. Tobacco smoking.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.9-12, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat poglądy na temat czynników ryzyka chorób przyzębia i ich klasyfikację. Dokładnie omówiono rolę palenia tytoniu jako jednego z najistotniejszych czynników ryzyka.

  Streszczenie angielskie: The study based on the literature of recwent years, describes views about risk factors in periodontal disease and their classification. The role of tobacco smoke as one of the most significant risk factors is discussed.


  6/11

  Tytuł oryginału: Ocena mikroskopowa pasty z hydroksyapatytem do profesjonalnego oczyszczania zębów.
  Tytuł angielski: Microscope study of prophylaxis paste with hydroxyapatite for professional tooth cleaning.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew, Arłukowicz Edyta, Mazurek-Mochol Małgorzata
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.34-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań mikroskopowych dwóch past z hydroksyapatytem: do profesjonalnego oczyszczania zębów (Cema-Polish I) i ich polerowania (Chema-Polish II). Materiał stanowiło 18 odpowiednio przeciętnych, usuniętych zębów stałych. Oceniano stopień czystości powierzchni szkliwa i cementu korzeniowego po zastosowaniu obu past, po uprzednim skalingu ultradźwiękowym, a także stopień oczyszczania bruzd powierzchni żującej zębów trzonowych przed ich lakowaniem, po zastosowaniu pasty oczyszczającej. Uzyskane wyniki potwierdzają dużą skuteczność oczyszczającą i polerującą past z hydroksyapatytem.


  7/11

  Tytuł oryginału: Quo vadis, parodontologia.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.44, il. - Konferencja pt. Quo vadis, parodontologia Szklarska Poręba 30.05-02.06. 2002
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  8/11

  Tytuł oryginału: VIII Kongres Międzynarodowej Akademii Periodontologii (IAP).
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.38-39, il. - 8 Kongres Międzynarodowej Akademii Periodontologii Auckland 10. 2001
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  9/11

  Tytuł oryginału: Periodontologia w ogólnej praktyce stomatologicznej.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.8, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/11

  Tytuł oryginału: Zabiegi periodontologiczne u pacjenta w pozycji leżącej.
  Tytuł angielski: Periodontal procedures in supine patients.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.9-12, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Większość zabiegów periodontologicznych - zarówno profilaktycznych, jask i leczniczych, biorąc pod uwagę wysiłek operatora i czas ich trwania, powinno się wykonywać w pozycji leżącej pacjentów, zapewniającej komfort w pracy na 2 i 4 ręce. W pracy omówiono szczegółowo najważniejsze warunki pracy na 2 i 4 ręce podczas zabiegów periodontologicznych u pacjentów w pozycji leżącej.

  Streszczenie angielskie: The majority of periodontal procedures (both preventive and therapeutic), bearing in mind the efforts of the operator and time taken, should be carried out in the supine patient, thus ensuring comfort at work and also in two and four handed dentistry. The study describes in detail the most important conditions for two and four handed dentistry during periodontal procedures in supine patients.


  11/11

  Tytuł oryginału: Zebranie Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Faucharda, Łódź, 11.09.2002 r.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew, Banach Jadwiga
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.41-43, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: