Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAŚKOWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Dopłaty nie będzie.
Autorzy: Jaśkowiak Dominika
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.35-36 - Dot. ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, stomatologom, pielęgniarkom, położnym
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/4

  Tytuł oryginału: Jak się obchodzić z danymi wrażliwymi?
  Autorzy: Jaśkowiak Dominika
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.28, 30
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna i ultrasonograficzna wyników leczenia operacyjnego przewlekłej niewydolności żylnej.
  Tytuł angielski: Clinical and ultrasound evaluation of results of surgical treatment of chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Jaśkowiak Wojciech, Proniewski Jacek, Meissner Alfred Jerzy, Misiak Andrzej, Wisławski Sławomir
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.959-970, tab., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena kliniczna i ultrasonograficzna odległych wyników leczenia operacyjnego chorych z przewlekłą niewydolnością żylną metodą Lintona i Feldera. Materiał i metodyka. Badania kliniczne i ultrasonograficzne przeprowadzono odpowiednio u 38 (45 kończyn) i 27 (31 kończyn) chorych z przewlekłą niewydolnością żylną. Ustalano obecność objawów podmiotowych i przedmiotowych choroby przed i w okresie od 2 do 10 lat po operacji, a badaniem ultrasonograficznym ustalano: liczbę i lokalizację niewydolnych żył przeszywających goleni, wydolność zastawek, drożność żył, obecność zmian pozakrzepowych i żylaków goleni i uda. Wyniki. Liczba punktów objawów podmiotowych przed i po operacji wynosiła 244 i 117 (p 0,001), natomiast objawów przedmiotowych odpowiednio 174 i 116 (p 0,001). Całkowita liczba niewydolnych żył przeszywających przed operacją wynosiła 244 (śr. 7,9 w goleni), a po operacji 64 (śr. 2,0). Niewydolność zastawek żył głębokich przed zabiegiem stwierdzono w 10 kończynach (32,6 proc.), natomiast po operacji w 15 kończynach (48,4 proc.). Przed i po operacji nie stwierdzono zmian zakrzepowych w żyłach głębokich, natomist powierzchowne żylaki stwierdzano odpowiednio w 32 i 24 kończynach. Wniosek. W naszej ocenie cel terapeutyczny u większości chorych został osiągnięty, natomiast liczba chorych z niewydolnymi zastawkami w żyłach głębokich po zabiegu uległa zwiększeniu w porównaniu do okresu przedoperacyjnego.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przedoperacyjna ocena indywidualnego stopnia ryzyka zakrzepowego u chorych z żylakami kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Preoperative assessment of individual thrombotic risk levels in patients with varicose veins of the lower limbs.
  Autorzy: Wiszniewski Adam, Meissner Alfred Jerzy, Jaśkowiak Wojciech
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.991-1002, tab., bibliogr. 37 poz. + bibliogr. 1 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opracowanie modelu oceny indywidualnego stopnia ryzyka u chirurgicznych chorych. Materiał i metodyka. Ocenę stopnia ryzyka zakrzepowego przeprowadzono u 100 chorych z żylakami kończyn przed operacją wyknywaną metodą Babcocka. W modelu zawarto 37 czynników ryzyka zakrzepowego uzależnionego od czynników związanych z indywidualnymi cechami chorego, rodzaju operacji i znieczulenia, chorób podstawowych, chorób współistniejących i przebytych, czynników hematologicznych, genetycznych, metabolicznych. Chorych kwalifikowano do niskiego, umiarkowanego, wysokiego i bardzo wysokiego stopnia ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej. Wyniki. 2 proc. chorych zaliczono do grupy o bardzo wysokim stopniu, 19 proc. chorych do grupy wysokiego stopnia, 67 proc. chorych do umiarkowanego i 12 proc. chorych do niskiego stopnia ryzyka zakrzepowo-zatorowego. U chorych z bardzo wysokim stopniem ryzyka stosowano w okresie okołooperacyjnym profilaktykę z heparyną drobnoczasteczkową, z masażem pneumatycznym lub pończochami uciskowymi o stopniowanym ucisku. U chorych z wysokim stopniem zastosowano heparynę drobnocząsteczkową oraz pończochy o stopniowanym ucisku, u chorych ze stopniem umiarkowanym heparynę drobnocząsteczkową, a u chorych z niskim stopniem stosowano znieczulenie przewodowe i wczesne uruchamianie. U omawianych chorych w okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań krwotocznych i zakrzepowo-zatorowaych. Wnioski. 1. Zastosowanie modelu-ankiety pozwoliło na ustalenie indywidualnego ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych operowanych z powodu żylaków kończyn...

  stosując format: