Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JÓZEFOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Analiza metod leczenia chorych na raka ślinianki przyusznej.
Tytuł angielski: The analysis of treatment methods in patients with parotid gland cancer.
Autorzy: Dębniak Elżeta, Józefowicz-Korczyńska Magdalena, Łukomski Marek
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.17-20, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 105 osobową grupę chorych leczonych z powodu raka ślinianki przyusznej. Dobór metody leczenia uzależniono od budowy histologicznej guza oraz stopnia klinicznego zaawansowania. Na podstawie przeprowadzonych badań statystycznych stwierdzono, że metodą leczenia z wyboru jest postępowanie chirurgiczne uzupełnione w niektórych przypadkach radio i chemioterapią.

  Streszczenie angielskie: The analysis of 105 patients treated due to parotid gland cancer was performed. The choice of the treatment method depends on the tumor's histological type and the advancement of the clinical stage. Clinical observation and statistic evaluation proved that the best treatment method was surgical procedure, in some cases supplemented with radio- and chemioterapy.


  2/7

  Tytuł oryginału: Rak migdałka podniebiennego - ocena kliniczna i analiza wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Tonsillar carcinoma - clinical assessment and analysis of treatment results.
  Autorzy: Pajor Anna, Murlewska Anna, Józefowicz-Korczyńska Magdalena
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.319-322, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena kliniczna oraz ocena wyników leczenia chorych na raka migdałka podniebiennego leczonych w Klinice Laryngologii w Łodzi w okresie 10 lat (1985-1994). Szczegółowej retrospektywnej analizie poddano 40 pacjentów (52 proc. z ogółu 76 chorych). U 24 chorych (55 proc.) stwierdzono stopień T3 i T4 miejscowego zaawansowania guza, u 21 chorych (55,5 proc.) - powiększone węzły chłonne.Większość osób - 25 (62,5 proc.) - leczona była w sposób skojarzony (chirurgicznie i radio/chemoterapią), a 10 (25 proc.) - wyłącznie chirurgicznie. Przerzuty odległe stwierdzono u 6 chorych (15 proc.), drugi pierwotny nowotwór złośliwy - u 5 osób (12,5 proc.). Przeżycie 5-letnie stwierdzono u 12 (30 proc.) pacjentów. Zwrócono uwagę na to, że bardzo istotne dla wyboru odpowiedniego leczenia jest szczegółowe badanie kliniczne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was an evaluation of the clinical signs and treatment results of the patients tonsillar cancer treated in the ENT Clinic Medical University in Łódź during 10 years (1985-1994). In this study we analysed retrospectively the data of 40 subjects (52 p.c. of all group 76 patients). Twenty four patients (55 p.c.) had tumor with T3-T4 stage and 21 patients (52,5 p.c.) - palpable lymph neck nodes. The most frequency treatment modality was combined therapy (surgery with radio/chemiotherapy) introduced in 25 persons (62,5 p.c.), surgery alone was performed in 10 cases (25 p.c.). Distant metastases developed in 6 patients (15 p.c.) and the second primary neoplasm in 5 patients (12.5 p.c.). We obtained 30 p.c. five years survival rate. We stress the importance of carefull clinical assessment before planning the treatment.


  3/7

  Tytuł oryginału: Stan narządu przedsionkowego u chorych z odbiorczym uszkodzeniem słuchu.
  Tytuł angielski: Vestibular system in patients with sensorineural hearing loss.
  Autorzy: Pajor Anna, Gryczyński Maciej, Łukomski Marek, Józefowicz-Korczyńska Magdalena
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.707-712, il., bibliogr. 17 poz., sum. - 12 Sympozjum Audiologiczne Toruń 10-12.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Bliskość struktur anatomicznych ucha wewnętrznego i możliwość działania wspólnego czynnika etiopatologicznego powoduje, że upośledzeniom odbiorczym słuchu mogą towarzyszyć zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń narządu przedsionkowego u chorych z niedosłuchem odbiorczym. Badaniem objęto grupę 126 osób diagnozowanych w ciągu roku z powodu odbiorczego upośleczenia słuchu. U chorych przeprowadzono badania audiometryczne i badanie elektronystagmograficzne. Przeprowadzono analizę wyników badania ENG biorąc pod uwagę stopień i rodzaj niedosłuchu. Zawroty głowy podawało 50 proc., a zaburzenia równowagi - 30 proc. badanych. Nieprawidłowy wynik badania ENG stwierdzono w 72 proc. przypadków, najczęściej w testach położeniowych i wzrokowo-okoruchowych. U osób bez zawrotów głowy często obserwowano nieprwaidłowe zapisy ENG, a u chorych zgłaszających zawroty głowy istotnie częściej występowało uszkodzenie obwodowe lub mieszane narządu przedsionkowego. Nie stwierdzono zależności między stopniem i rodzajem niedosłuchu a rodzajem zmian w narządzie przedsionkowym. Jedynie grupa resztek słuchu/głuchoty znamiennie częśćiej współistniała z obwodowym uszkodzeniem narządu przedsionkowego.


  4/7

  Tytuł oryginału: Wpływ zastosowania prostaglandyny E1 (PGE1) na przebieg reakcji zapalnej u chorych operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej (TAB) : praca doktorska
  Autorzy: Józefowicz Agata, Brzezińska-Błaszczyk Ewa (promot.).; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej w Łodzi
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20065

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/7

  Tytuł oryginału: Borelioza z Lyme u dzieci Podlasia : wybrane aspekty epidemiologiczne, kliniczne i terapeutyczne : praca doktorska
  Autorzy: Józefowicz-Kowalewska Katarzyna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku], Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku
  Źródło: 2002, 150 k. : il., tab., bibliogr. 246 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19904

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  6/7

  Tytuł oryginału: Ocena środowiska pracy, stylu życia i rehabilitacji zawodowej w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym w okresie przemian systemowych : praca doktorska
  Autorzy: Józefowicz Anna, Mikulski Tadeusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Higieny i Epidemiologii w Szczecinie, Stoczniowy NZOZ w Szczecinie
  Źródło: 2002, 85 k. : tab., bibliogr. 168 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20449

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  7/7

  Tytuł oryginału: Cytotxic effect of cyclosporin A alone and in combination with 2-chlorodeoxyadenosine against P388 murine leukemia in vivo.
  Autorzy: Józefowicz-Okonkwo Grażyna, Szmigielska-Kapłon Anna, Robak Tadeusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.BR373-BR377, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: THe purpose of our study was to determine the antileukemic effects of cyclosporin A (CsA0 and its interaction with a new purine analogue, -chlorodeoxyadenosine (2-CdA, cladribine) on P388 murine leukemia in vivo. Material/methods: Mice were engrafted intraperitoneally (i.p.) with 10**6 P388 leukemia cells on day 0 of each step of the two-step experiment. ALl treatments were initiated on teh next day (day 1) as daily i.p. injections and lasted for five consecutive days. In the first part of the experiment, designed to establish the antileukemic effect of CsA, the mice received 10, 15, 20, 25 or 30 mg/kg of CsA. In the second part, where the interaction between CsA and 2-CdA was examined, the animals were administered CsA at a dose of 15 mg/gk, or 2-CdA at a dose of 20 mg/kg, or CsA combined with 2-CdA at the same doses as in monotherpay. Results: CsA did not influence the survival time of mice with P388 leukemia at any dose. ScA was used for the interaction study at a dosage of 15 mg/kg, as this was best tolerated by the animals. The mice treated with combination therapy using CsA and 2-CdA survived longer than those treated with 2-CdA monotehrapy (p = 0.00015). Conclusion: Our study revealed that CsA alone does not increase the survival time of mice with P388 leukemia, but it augments the antileukemic effect of 2CdA.

  stosując format: