Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JÓŹWIK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Przemiany toksycznych metabolitów tlenu i azotu w środowisku ludzkich komórek rozrodczych : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Jóźwik Marcin; Akademia Medyczna Klinika Ginekologii w Białymstoku
Źródło: - Białystok, AM 2002, 51 k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 7 prac współautorskich z różnych czasopism
Sygnatura GBL: 802,482

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/9

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z udziału w 26th Annual Congress of the International Urogynecological Association, Melbourne (Australia), 5-8.12.2001 r.
  Tytuł angielski: Report on participation in 26th Annual Congress of the International Urogynecological Association, Melbourne, Australia, 05-08.12.2001.
  Autorzy: Jóźwik Maciej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.239-241 - 26 Doroczny Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego Melbourne 05-08.12. 2001
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/9

  Tytuł oryginału: Isolation and characterization of enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7 from cattle in Belgium and Poland.
  Autorzy: Tutenel A. V., Pierard D., Uradziński J., Jóźwik E., Pastuszczak M., Van Hende J., Uyttendaele M., Debevere J., Cheasty T., Van Hoof J., De Zutter L.
  Źródło: Epidemiol. Infect. 2002: 129 (1) s.41-47, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,292

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: EHEC 0157 were isolated from faeces of Belgian and Polish beef slaughter cattle. In Belgium, 1281 faecal samples were analysed by immunomagnetic separation [IMS] after enrichment in buffered peptone water from June 1998 till July 1999. Eighty-one samples (6.3 p.c.) were positive for E. coli O157. Phage type 8 was most frequently found. Bulls between 1 and 2 years old., slaughtered in September and October were most frequently found positive. Atypical biochemical features were observed in some isolates: 22 (27 p.c.) isolates were urease positive and 1 (1ú2 p.c.) isolate was unable to ferment lactose. In Poland, 551 faecal samples, taken from January 1999 till December 1999, were examined using exactly the same techniques. Four faecal samples (0ú7 p.c.) were positive for 0157 EHEC, yielding seven phage type 8 isolates. All positive samples were from cattle younger than 2 years. Positive samples occurred in August, September and October.


  4/9

  Tytuł oryginału: Practical approaches to statistical pattern recognition.
  Autorzy: Jóźwik Adam
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (2/3) s.207-221, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The paper describes new approaches to statistical pattern recognition. All presented methods are based on a distance function. The properties of these methods and their usefulness are illustrated on real problems. Some tasks with small and very large training sets are described to shown and effectiveness of the proposed approaches. There is no one universal method that would be satisfactory for all object classification problems. That's why several methods have been demonstrated.


  5/9

  Tytuł oryginału: Ocena procesów nadtleniania lipidów i aktywności antyoksydacyjnej w surowicy krwi kobiet z rakiem szyjki macicy leczonych promieniowaniem jonizującym : praca doktorska
  Autorzy: Maćkowiak-Matejczyk Beata Paulina, Jóźwik Maciej (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Klinika Ginekologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Białostocki Ośrodek Onkologiczny w Białymstoku
  Źródło: 2002, 100 k. : il., tab., bibliogr. 160 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20165

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: Biochemiczna i kliniczna ocena stanu czynnościowego górnego odcinka dróg moczowych w zaburzeniach statyki narządów płciowych wewnętrznych : praca doktorska
  Autorzy: Sosnovskaite Natalija, Jóźwik Maciej (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Klinika Ginekologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 127 k. : il., tab., bibliogr. 226 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20164

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Stężenia anionów resztkowych osocza krwi naczyń pępowinowych u noworodków zdrowych.
  Tytuł angielski: Serum anion gap in the umbilical cord blood of healhty newborn infants.
  Autorzy: Jóźwik Michał, Jóźwik Marcin, Pietrzycki Bartosz
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.245-255, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono badania stężenia anionów chlorkowego, węglanowego, białczanowego i anionów resztkowych w surowicy krwi naczyń pępowinowych noworodków zdrowych. W krwi tętnicy pępowinowej wykazano następujące stężenia: anion chlorkowy - 102, 85 ń 4,35 mmola/l, anion węglanowy - 22,26 ń 2,67 mmola/l, anion białczanowy - 11,89 ń 1,00 mmola/l i aniony resztkowe - 14,26 ń 4,35 mmola/l. W krwi żyły pępowinowej uzyskano wartości: anion chlorkowy - 104,28 ń 4,14 mmola/l, anion węglanowy - 20,79 ń 2,70 mmola/l, anion białczanowy - 12,48 ń 1,23 mmola/l, a aniony resztkowe - 13,03 ń 3,06 mmola/l. Biorąc pod uwagę ścisłe wyselekcjonowanie grup badanych noworodków zaproponowano aby te wyniki stały się standardem dla innych badań. Uwzględniając dane z piśmiennictwa szeroko uzasadniono potrzebę badania anionów resztkowych w surowicy krwi pępowinowej lub noworodków dla szczegółowej oceny kwasicy metabolicznej, co ma ważne znaczenie w prowadzeniu terapii u noworodków, które przebyły przewlekły wewnątrzmaciczny stan niedoboru tlenu.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the results of the determination of serum anion gap in arterial and venous umbilical cord blood obtained from a carefully selected group of 47 healthy term newborns. In the arterial blood, the following concentrations of particular anions were found: chloride - 102.85 ń 4.35 mmol/l, bicarbonate - 22.26 ń 2.67 mmol/l, protein anions - 11.89 ń 1.00 mmol/l, and residual anions - 14.26 ń 4.35 mmol/l, while in the venous blood, these values were: chloride - 104.28 4.14 mmol/l, bicarbonate - 20.79 ń 2.70 mmol/l, protein anions - 12.48 ń 1.23 mmol/l, and residual anions - 13.03 ń 3.06 mmol/l. Provided strict clinical and biochemical (acid-base balance and blood gases) selection criteria are applied, these data are likely to represent normal values for term newborns and can be the basis for comparison of umbilical serum anion gap in newborns udner depressed conditions, like asphyxia. As discussed, the role of serum anion gap studies in the diagnosis of the type of metabolic acidosis, as well as in the monitoring of neonatal therapy is most important.


  8/9

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  9/9

  Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego (CP) w surowicy krwi w przypadkach nowotworów narządów płciowych wewnętrznych u kobiet.
  Tytuł angielski: The serum activity of cancer procoagulant in cases of uterine and ovarian neoplasia.
  Autorzy: Szajda Sławomir Dariusz, Jóźwik Maciej, Wiśniewski Ryszard, Skrzydlewski Zdzisław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.571-574, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prokoagulant nowotworowy (cancer procoagulant, CP) - nowy biochemiczny marker choroby nowotworowej jest enzymem występującym w tkankach nowotworowych i w surowicy krwi ludzi z nowotworami złośliwymi. Przydatność badania aktywności CP w diagnostyce onkologicznej narządów płciowych wewnętrznych u kobiet jest dotychczas mało poznana, dlatego celem pracy była ocena aktywności tego enzymu w przypadkach raka trzonu macicy, raka jajnika oraz mięśniaków macicy. Aktywność CP w surowicy krwi chorych z tymi nowotworami oceniano metodą koagulacyjną wg Gordona i Bensona i wyrażano ją czasem krzepnięcia w sekundach. Zbadano 5 chorych z rakiem trzonu macicy, 7 chorych z rakiem jajnika oraz 10 chorych z mięśniakami macicy. Grupę oddniesienia stanowiło 11 kobiet zdrowych. Aktywność CP w surowicy krwi badanych kobiet z rakiem trzonu macicy, rakiem jajnika oraz mięśniakami macicy była znamiennie wyższa (P 0,001) niż w surowicy krwi kobiet zdrowych i wynosiła w przypadku raka trzonu macicy: 55 ń 3,6 s, raka jajnika: 72 ń 10,4 s, mięśniaków: 161 ń 23,9 s, a u kobiet zdrowych: 294 ń 19,2 s. Powyższa wstępna ocena aktywności CP w surowicy krwi w badanych przypadkach sugeruje możliwość wykorzystania tego enzymu w diagnostyce onkologicznej narządów płciowych wewnętrznych u kobiet.

  Streszczenie angielskie: Cancer procoagulant (CP), a biochemical marker of neoplasia, is an enzyme found in neoplastic tissue and in the blood of patients with malignant diseases. The usefullness of the assessment of CP activity in an oncological diagnosis of female reproductive organs has not been explored. The aim of the present study was to determine the activity of CP in cases of endometrial and ovarian carcinoma, as well as leiomyomas. The CP activities in the serum of patients with these neoplasms were measured by the coagulative method according to Gordon and Benson, and expressed as the coagulation time. We examined 5 patients with endometrial carcinoma. 7 with ovarian carcinoma, and 10 with leiomyomas. The reference group consisted of 11 healthy women. The CP activity in the serum of patients with endometrial and ovarian carcinoma, as well as in the cases of leiomyoma was significantly higher (P 0,001) than in the serum of healthy subjects. The results were 55 ń 3,6; 72 ń 10.4 and 161 ń 23.9 s for endometrial carcinoma, ovarian carcinoma and leiomyoma respectively. In healthy women, this value worked out to be 294 ń 19.2 s. Our evaluation of CP activity indicates an increased level of serum CP in cases of malignant tumors and suggests the applicability of this enzyme in the monitoring of female reproductive organ cancer.

  stosując format: