Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JĘDRZEJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Atlas anatomii człowieka
Tytuł angielski: = Atlas of human anatomy
Autorzy: Netter Frank H.
Opracowanie edytorskie: Dalley Arthur F. (przedm. i oprac.), Carlin Peter (przedm.), Jędrzejewski Kazimierz S. (red. i tł.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, [23], 28 s., 525 s. tabl. : il., biliogr. [25] poz., 28 cm.
Sygnatura GBL: 802,623

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Zawroty głowy
  Autorzy: Jędrzejewski Kazimierz, Latkowski Bożydar, Makowski Andrzej, Morawiec-Bajda Alina, Prusiński Antoni, Tarchalska-Kryńska Bożena, Wendorff Janusz
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antonii (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 243, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,711

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/11

  Tytuł oryginału: Evaluation of several methods used in anatomical investigations of the blood and lymphatic vessels.
  Autorzy: Jędrzejewski Kazimierz S., Cendrowska Ilona, Okraszewska Ewa
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.63-69, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The aim of this review is to describe the advantages and limitations of several methods used in anatomical investigations of intravisceral blood and lymphatic networks. The microangiographic methods as well as corrosion methods are described. In conclusion the authors as well as corrosion methods are described. In cocnlusion the authors confirmed that the most useful way for exploration of the blood and lymphatic vessels is to prepare corrosion casts. This paper focuses on the scanning electron microscopic examination of vascular corrosion casts. This method allows the examination of the three-dimensional organisation of vessels, including the blood and lymphatic capillaries. Imprints of endothelial cell nuclei can be observed on the surface of the blood and lymphatic vessels.


  4/11

  Tytuł oryginału: Evaluation of extralaryngeal diameters in senile individuals.
  Autorzy: Zieliński Rafał, Jędrzejewski Kazimierz S.
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.103-106, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was a morphometrical macroscopic evaluation of extralaryngeal diameters in elderly people, according to its usefulness in ORL diagnostic and operational methods. Laryngeal preparations together with surrounding structures were taken from cadavers of both sexes, aged 65 and over, about 24 hours after death. Clinically important extralaryngeal diameters were collected using common morphometrical methods. A few body features were also gathered. Computer statistical methods were used in data assessment including basic statistics and linear correlations between diameters, and between diameters and body features. The data presented in the study may be very helpful in diagnostic methods' evaluation. They may also help in: selection of the appropriate operational tool size, choice of the most appropriate operational technique, preoperative preparations and designing and building virtual models for physicians' training.


  5/11

  Tytuł oryginału: Możliwości diagnostyczne tomografii komputerowej w różnicowaniu raka i przewlekłego zapalenia trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Jędrzejewski Grzegorz, Złomaniec Janusz (promot.).; Akademia Medyczna II Zakład Radiologii Lekarskiej
  Źródło: 2002, 136 k. : il., tab., bibliogr. 186 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20231

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/11

  Tytuł oryginału: Sciatic nerve variations in some studies on the Polish population and its statistical significance.
  Autorzy: Okraszewska Ewa, Migdalski Łukasz, Jędrzejewski Kazimierz S., Bolanowski Wojciech
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.277-282, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to describe and analyse sciatic nerve variation in a relatively small, yeat statistically significant, group. Consequently, a comparison of described variation to that known from former studies was performed. Additonally, we estimated the minimum group necessary for a statistical confirmation of hypothetical differences in sciatic nerve topography between the studied.


  7/11

  Tytuł oryginału: Intravascular ultrasound assessment of blood vessel morphology.
  Autorzy: Chrzanowski Łukasz, Jędrzejewski Kazimierz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.309-312, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Intravascular ultrasound (IVUS) is an invasive imaging technique, characterized by the ability to depict the tomographic section of blood vessels' lumen and wall. Thus, it enables the performance of a unique in-vivo assessment of the luminal area and three-layer wall morphology, as well as atherosclerosis within the vessel. The typical composition of an IVUS image and the measuements of observed structures have been shown to correlate well with histology and angioscopy in several in vitro studies. The existing data on intravascualr imaging of the aorta are scant. In this study, the preliminary results of in-vitro IVUS examination of human descending aorta morphology are presented, with reference to the corresponding histological section.


  8/11

  Tytuł oryginału: Non-tumoral non-infectious intracranial calcifications.
  Tytuł polski: Nieguzowe zwapnienia śródczaszkowe pochodzenia niezakaźnego.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Złomaniec Janusz, Jędrzejewski Grzegorz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.1-8, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Arteriovenous angiomas in pictures of digital subtractional angiography (DSA).
  Tytuł polski: Naczyniaki tętniczo-żylne w obrazach cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA).
  Autorzy: Piasecka Katarzyna, Krupski Witold, Jędrzejewski Grzegorz, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.390-399, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W materiale 16 naczyniaków tętniczo-żylnych stwierdzanych w grupie 591 angiografii tętnic mózgowych przedstawiono wartość cyfrowej angiografii subtrakcyjnej. Analizowano uwidocznienie tętniczych naczyń zaopatrujących, masy naczyniowej, jądra i żył drenujących. Angiogramy korelowano z przekrojami kontrastowymi TK, odtwarzając współistniejące krwawienie śródmózgowe i podpajęczynówkowe. Porównano stopień uwidocznienia efektu masy w obu badaniach. Podkreślano wartość angiograficznego wykazania działania ssącego naczyniaków w tzw. zespołach podkradania.

  Streszczenie angielskie: The value of digital subtractional angiography (DSA) was presented in the material of 16 arteriovenous anigomas found in the group of 591 angiographies of cerebral arteries. Visualisation of arterial supplying vessels, vascular mass, nucleus and draining vessels was analyzed. Angiograms were correlated with CT contrast sections to reconstruct coexisting intracerebral and subarachnoid hemorrhages. The degree of visualization of mass effect in the two examinations was compared. There was emphasized the role of angiographic demonstration of the sucking effect of angiomas in the so-called stealing syndromes.


  10/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kliniczne wolnozmiennych pól magnetycznych - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Clinical application of extremely low frequency magnetic fields - own experience.
  Autorzy: Jędrzejewski Piotr, Cieślik Tadeusz, Sieroń Aleksander
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.195-197, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ciągu ostatnich 30 lat wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu zmiennych pól magentycznych w leczeniu schorzeń. Udokumentowano ich znaczący wpływ na procesy regeneracji tkanek oraz zaobserwowano silny efekt analgetyczny. W wielu jednostkach chorobowych, np. w owrzodzeniu podudzi, magnetoterapia i magnetostymulacja zostały stałym elementem procesu leczenia. Materiał i metody. Badaniem objęto chorych z bólami okolicy twarzy towarzyszących neuralgii nerwu trójdzielnego i artropatii stawu skroniowo-żuchwowego. Wszystkich poddano serii zabiegów magnetostymulacji z użyciem aparatu VIOFOR JPS. Wyniki. Uzyskano dobre wyniki w postaci znacznego zmniejszenia dolegliwości lub zupełnej utraty bólu. Wnioski. Magnetostymulacja jako nieinwazyjna forma terapii może być z powodzeniem stosowana w leczeniu bólów okolicy twarzy o różnej etiologii.

  Streszczenie angielskie: Background. For the last 30 years a lot of emphasis has been put to using variable magnetic fields in the treatment of many diseases. Its considerable influence on tissue regeneration processes and strong analgesic activity have been recorded. In numerous diseases i.e. crural ulceration, magnetotherapy and magnetostimulation have been included into the treatment process. Material and methods. The experiment as carried out on patients suffering from trigeminal neuralgia and temporomandibular joint arthropathy. All the patients underwent a series of physiotherapeutic interventions with extremely low frequency magnetic fields using apparatus VIOFOR JPS. Results. Promising results have been acquired in the form of considerable decrease of pain or complete relief. Conclusion. Magnetostimulation as non-invasive form of therapy can be successfully use in facial region pain treatment.


  11/11

  Tytuł oryginału: Specjalistyczna opieka medyczna w oczach lekarzy pierwszego kontaktu.
  Tytuł angielski: Specialist medical care in the eyes of general practitioners.
  Autorzy: Kurpas Donata, Grata-Borkowska Urszula, Jędrzejewski Waldemar, Steciwko Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.296-300, sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono ankietę wśród lekarzy biorących udział w kształceniu podyplomowym w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu oraz Pracowni Medycyny Rodzinnej CMUJ w Krakowie. Zawiera ona pytania dotyczące współpracy lekarzy pierwszego kontaktu z poradniami specjalistycznymi oraz oceny reform służby zdrowia. Byli to lekarze pracujący w niepublicznych i publicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, posiadający specjalizację pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych, specjalizację z medycyny rodzinnej oraz będący w trakcie specjalizacji. Respondenci wypowiedzieli się na temat poziomu jakości współpracy z poradniami specjalistycznymi, zastrzeżeń dotyczących tej współpracy oraz sugestii co do możliwości jej poprawy, a także zmian w służbie zdrowia, możliwości, jakie dało im uzyskanie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz propozycja poprawy przysłości lekarzy rodzinnych. Praca stawnowi próbę oceny reformy systemu ochrony zdrowia oraz stanu obecnego poziomu współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami, a także określenia możliwości poprawy kontaktów pomiędzy opieką specjalistyczną a podstawową i podwyższenia jakości kompleksowej opieki nad pacjentami.

  Streszczenie angielskie: We distributed a questionnaire among doctors participating in vocational training in Regional Family Doctors Educational Centre at Family Medicine Department in Wrocław Medical Academy and Family Medicine Department of Collegium Medicum in Jagiellonian University. It included questions concerning co-operation of general practitioners with specialist outpatient clinics and assessment of health service reform. The doctors with the first degree of specialisation in internal medicine as well as in family medicine and those training for specialisation filled in the questionnaires. The doctors work in non-public as well as public medical centres of primary care. We asked the doctors about the quality of co-operation with specialists, reservations about the co-operation and suggestions on how to improve it. The doctors also expressed their opinion on transformation in medical care, job opportunities for specialist in family medicine and suggestions for family doctors' future improvement. Our paper presents an attempt to evaluate medical care system reform and the state of co-operation of general practitioners with specialists as well as to draw conclusions regarding possibilities of improving this co-operation and raising the standard of comprehensive patient care.

  stosując format: