Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JĘDRZEJEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Lekarz na swoim.
Autorzy: Jędrzejewska Katarzyna
Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.59-61, il., tab.
Sygnatura GBL: 313,362

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/14

  Tytuł oryginału: Makrosomia - istotny problem noworodków matek z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Macrosomia - an important complication in newborns of gestational diabetic women.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Szymczak Wiesław, Sobczak Małgorzata, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Lewiński Andrzej, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.198-202, tab., bibliogr. 44 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W cukrzycy ciążowej (GDM) zaburzony jest metabolizm glukozy u ciężarnej co doprowadza do szeregu nieprawidłowości w przebiegu ciąży, porodu i powikłań u noworodków. Jednym z tych zaburzeń jest nadmierny wzrost płodu - makrosomia. Celem pracy była ocena częstości występowania makrosomii w grupie kobiet z cukrzycą ciążową i ocena czynników ryzyka jej wystąpienia. Badaniem pobjęto 1501 ciężarnych w wieku (śr. ń SD) 28 ń 5,4 lat, które podzielono na 3 grupy: NGDM - 993 ciężarne z prawidłową tolerancją glukozy, GDM - 508 ciężarnych z cukrzycą ciążową. Grupę GDM podzielono dodatkowo na dwie podgrupy: GDM1 - 376 ciężarnych z cukrzycą ciążową leczonych wyłącznie dietą, GDM2 - 132 ciężarne z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną. U wszystkich kobiet przeprowadzono badanie podmiotowe (wywiad położniczy, rodzinny, masa ciała przed ciążą) dokonano oceny gospodarki węglowodanowej oraz określono czas porodu, masę noworodków (masa bezwzględna, centyl wg siatki Janczewskiej). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. częstość występowania makrosomii w grupie GDM wynosiła 11,8 proc. w grupie NGDM 6,2 proc., a dzieci o nieprawidłowo wysokiej masie ciała (LGA) odpowiednio 14,0 proc i 4,5 proc. W grupie GDM2 stwierdzono znamiennie więcej noworodków makrosomicznych niż w GDM1 (odpowiednio 19,7 proc. i 9.0 proc.). Masa urodzeniowa noworodków korelowała niezależnie w obu grupach ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) matki przed ciążą (NGDM - p = 0,013, GDM - p = 0,001). W grupie NGDM stwierdzono korelację między masą urodzeniową dziecka a wynikiem testu...


  3/14

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna zastosowania syntetycznego wskaźnika wyrównania glikemii (GCI) jako metody oceny wyrównania metabolicznego u ciężarnych chorych na cukrzycę w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków.
  Tytuł angielski: Clinical value of the Glycemic Control Index (GCI) as a method of metabolic control evaluation in diabetic pregnant women and its relation to newborns.
  Autorzy: Kaźmierczak Jolanta, Szymański Wiesław, Korbal Piotr, Koczorowski Bogusław, Ruprecht Zofia, Graczykowska-Koczorowska Alicja, Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Podciechowska4 Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.212-216, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem leczenia cukrzycy w ciąży jest pełna normalizacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej warunkująca prawidłowy przebieg ciąży i minimalizowanie powikłań u matki i dziecka. Niezbędne stało się systematyczne ocenianie skuteczności prowadzonej terapii, a dla pełniejszego odzwierciedlenia stanu metabolicznego uważa się za najkorzystniejsze stosowanie jednocześnie kilku wskaźników. W Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy stworzono jeden syntetyczny - wskaźnik ogólny wyrównania glikemii (glycerinic control index) - GCI. Celem naszej pracy była ocena przydatności klinicznej wyznaczania stopnia wyrównania cukrzycy u ciężarnych przy pomocy wskaźnika GCI w odniesieniu do stanu klinicznego noworodków. Przeanalizowano dane 224 chorujących na cukrzycę ciężarnych, które w latach 1992 - 1996 były objęte opieką Ośrodka Intensywnej Opieki Diabetologiczno-Położniczej przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Klinicznej AM w Bydgoszczy.Przeanalizowano częstość występowania wybranych powikłań okresu noworodkowego: wcześniactwa, zaburzeń oddychania i hipoglikemii z uwzględnieniem typu cukrzycy u matek (cukrzyca przed ciążą - PGDM lub cukrzyca ciężarnych - GDM) oraz wyrównania stanu metabolicznego ocenionego wg wskaźnika GCI w chwili objęcia opieką Ośrodka, w posczególnych trymestrach ciąży i dla okresu całej ciąży. Gorszy stan kontroli metabolicznej u ciężarnych, niezależnie od typu cukrzycy, miał wpływ na wystąpienie wcześniactwa. Zaburzenia oddychania u noworodków znamiennie częściej wiązały się z dostateczną i złą kontrolą metaboliczną w grupie kobiet z GDM. Częstość hipoglikemii u noworodków urodzonych w grupie matek z PGDM...


  4/14

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna wybranych matczynych czynników ryzyka występowania kardiomiopatii u noworodków kobiet z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Predictive value of selected maternal risk factors of cardiomyopathy in newborns of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Maroszyńska Iwona, Cypryk Katarzyna, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.227-233, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa jest najczęstszą chorobą metaboliczną zaburzającą prawidłowy rozwój ciąży. Częstość jej występowania ocenia się na poziomnie 2-4 proc. Konsekwencją cukrzycy u matki jest hiperglikemia i następowa hiperinsulinemia u płodu. Stanowią one przyczynę powikłań obserwowanych u noworodka po porodzie. Celem pracy było opracowanie listy matczynych czynników ryzyka wystąpienia u nowordków kardiomiopatii, analiza wartości prognostycznej wytypowanych czynników oraz porównanie częstości występowania kardiomiopatii w populacji nowordków matek chorych na cukrzycę (NMC) i kobiet zdrowych. Badanie przeprowadzono w grupie 260 nowowordków matek z GDM, hospitalizowanych w Instytucie CZMP w Łodzi w latach 1990-1997. Podzielono je na dwie grupy: G1 i G2, w zależności od klasy GDM u matki. Do grupy G1 należało 117 (44,6 proc.), do grupy G2 143 (55,4 proc.) dzieci. Grupę kontrolną stanowiły 153 noworodki urodzone przez losowo wybrane zdrowe kobiety. Kardiomiopatię rozpoznawano na podstawie prenatalnych badań sonogrficznych, oceny klinicznej noworodków po porodzie, echokardiografii serca - ECHO, badania rtg. Wyniki. Nieprawidłowe wyrównanie metaboliczne cukrzycy u matki w czasie ciąży stanowiło najsilniejszy czynnik ryzyka wystąpienia kardiomiopatii przerostowej u noworodka z wartością ryzyka względnego 14,4. Zaawansowanie cukrzycy ciążowej z koniecznością stosowania insulinoterapii zwiększa ryzyko wystąpienia kardiomiopatii u NMC 8,4 razy. Kardiomiopatia przerostowa u nowordków stanowi patologię charakterystyczną dla cukrzycy ciążowej u matki. Nie obserowano jej u potomstwa kobiet zdrowych.


  5/14

  Tytuł oryginału: Rozwój somatyczny noworodków kobiet z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Somatic development of newborns of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Lubińska-Rosset Zofia, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.239-245, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Płodowa hiperglikemia i hiperinsulinemia, powstałe wskutek nieprawidłowego wyrównania metabolicznego cukrzycy u matki w czasie ciąży, są główną przyczyną zaburzeń rozwoju somatycznego, obserwowanych u nowordków po porodzie. Szczególnie często towarzyszą one cukrzycy ciążowej, którą definiujemy jako zaburzenia gospodarki węglowodanowej rozpoznane w czasie aktualnie trwającej ciąży. Porównaliśmy wyniki pomiarów antropometrycznych nowordków urodzonych przez kobiety z rozpoznaną w czasie ciąży cukrzycą ciążową (GDM) i zdrowych matek. Grupę badaną 260 noworodków podzielono w zależności od klasy cukrzycy u matki na 2 grupy: G1-116 dzieci (44,6 proc.) i G2-144 (55,4 proc.). Grupę kontrolną stanowiły 153 nowowrodki kobiet zdrowych, z wykluczonymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. O symetryczności rozwoju noworodka świadczyło położenie wyników pomiarów antropometrycznych (obwód głowy, klatki piersiowej, długości oraz masy urodzeniowej) w jednym kanale odpowiednich siatek centylowych. Dla każdego noworodka wyliczono wskaźnik proporcji budowy ciała - Ponderal Index (PI). Częstość noworodków LGA (large for gestation age) - 31,5 proc. i makrosomii - 25,9 proc. - była statystycznie wyższa w grupie G2 w porównaniu z grupą G1 i kontrolną. Noworodki urodzone przez matki z cukrzycą klasy G2 miały statystycznie wyższe średnie masy urodzeniowe, PI i obwody klatek piersiowych. Cukrzyca ciążowa leczona insuliną zaburza harmonijność rozwoju płodu i usposabia do makrosomii niesymetrycznej.


  6/14

  Tytuł oryginału: Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu u noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with bronchopulmonary dysplasia.
  Autorzy: Maroszyńska Iwona, Czop Jacek, Stefańska Małgorzata, Chudzik Anita, Zięba Krzysztof, Kicińska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.107-112, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel. Przedstawienie wstępnych wyników leczenia BPD z zastosowaniem płukania drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu oraz ocena bezpieczeństwa proponowanej metody. Materiał i metody. Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu wykonano u 18 noworodków. Obliczano OI AaDO2 przed przystąpieniem do płukania (0) oraz po 0,5; 1; 2; 12; 24; 48 i 72 h. W czasie płukania pobierano trzy próbki płynu w celu oznaczenia ekspresji receptorów CD11b, CD54 i CD62 na leukocytach oraz stężenia VCAM, ICAM, selektyny E, L, P. Do płukania drzewa oskrzelowego wykorzystano roztwór surfaktantu naturalnego w 0,9 proc. NaCl, 20 ml/kg, 5mg fosfolipidó /ml roztworu. Obliczano średnie i odchylenia standardowe, do oceny korelacji zastosowano korelację porządku rang Spearrmana. Porównywano wartości OI, DAO2, eksrpesję receptoró oraz stężenie cząstek rozpuszczalnych w kolejnych porcjach płynu wykorzystując test kolejności par Wilcoxona. Za granicę istotności przyjęto p 0,05. Jako miarę skuteczności płukania przyjęto czas, jaki upłynął od płukania do ekstubacji dziecka. Wyniki. Sredni OI w momencie przystąpienia do zbiegu wynosił 8,1, a AaDO2 808,4. W 72 godzinie po zakończeniu płukania OI wynosił 3,54 a DaO2 134,19. Średni czas jaki upłyną od momentu wykonaniapłukania do ostatecznej ekstubaji wynosił 11,87 dni. Czas ten zależał od czasu sztucznej wentylacji przed płukaniem drzewa oskrzelowego surfaktantem. Średnia ekspresja receptora CD11b na neutrofilach uzyskanych podczas płukania ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is evaluation of the safety of tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with BPD. Methods. We have treated 18 neonates, who required mechanical ventilation for at least 10days. Oxygenation indes (OI), arterial alveoral ratio (AaD02) analysi swere performed before starting the procedrue and within 0,5, 1, 2, 12, 24, 48, 72 hours after the surfactant lavage. During lavage three probes of fluid were collected to asses the expresion of leucocyte receptors CD11b, CD54, CD62 and concentration of VCAM, ICAM, and E,L,P selectins. Neonates received 20ml/kg of natural surfactant saline solution at concentration 5 mg phospholipid/ml. Mean value and standard deviation, Spearmann correlation and Wilocoxon test were calculated. We compared values of OI, AaDO2, expression of receptors and soluble moleculles concentration in sequence doses obtained during surfactant lavage. The effectivness of broncho alveolar lavage was estimated using the time between lavage and extubation. Results: Mean OI at the begining of the procedure was 8,1 and AaDo2 808,4. Ater 72 hours OI was 3,54 a DaO2 134,19. Neonates were extubated between 1 to 38 (mean 11,87) days after lavage. OI and AaDaO2 at 24 and 48 hours after procedure had the greatest prognostic prognostic value. Mean expression of neutrophile's receptor CD11b decreased, mean expresion of CD54 i CD62 receptors increased. Mean VCAM, L selectin concentration increased, selectin E ...


  7/14

  Tytuł oryginału: Skuteczność edukacji zdrowotnej.
  Autorzy: Wierzbicka Alicja, Jagiełło Barbara, Muda Jadwiga, Jędrzejewska Elżbieta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.8-9, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/14

  Tytuł oryginału: Osteoporoza idiopatyczna wieku rozwojowego - diagnostyka i rehabilitacja.
  Tytuł angielski: Developmental age idiopathic osteoporosis - diagnostics and rehabilitation.
  Autorzy: Dobosiewicz Krystyna, Jędrzejewska Anna, Durmała Jacek, Dyner-Jama Irena, Jendrzejek Hanna, Czernicki Krzysztof, Flak Maria, Szota Małgorzata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.987-992, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Idiopatyczna osteoporoza wieku rozwojowego stanowi rzadką chorobę metaboliczną kości o patomechanizmie odmiennym od osteoporozy inwolucyjnej. Etiologia tej choroby pozostaje nieznana. Występuje w przedziale wieku 3,5 - 15 r.ż. z częstością porównywalną dla obu płci. Charakteryzuje się szybką utratą masy kostnej. Obraz kliniczny obejmuje: ból zlokalizowany początkowo w obrębie stóp a następnie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego, stopniowo narastajace odkształcenia osi końćzyn, patologię chodu i postepujące obniżenie siły mięśniowej kończyn dolnych. Początek choroby jest nieswoisty, o rozpoznaniu rozstrzyga obraz radiologiczny - ukazujący rozrzedzenie wartwy gąbczastej kości, liczne nadłamania wobrębie kości długich i typowe dla osteoporozy deformacje trzonów kręgów z obniżeniem ich wymiaru pionowego. W pracy przedstawiamy dwuetapową metodę rehabiltacji stosowaną w osteoporozie wieku rozwojowego. Podstawową zasadą postępowania usprawniajacego w tych przypadkach stanowi stopniowe obciążanie kończyn dolnych w pozycji antygrawitacyjnej warunkującej docisk do powierzchni stawowych. Końcowym etapem rehabilitacji jest trening interwałowy na bieżni ruchomej.

  Streszczenie angielskie: Developmental age idiopathic osteoporosis is a rare metabolic disease, which pathomechanism is different from involutional osteoporosis. Its eitology still remains unknown. An onset of the disease is rapid, affecting previously healthy children of both sexes aged 3.5 - 15. A rapid loss of bone mass is especially remarkeble. Clinical picture of the disease includes pain localised initially in feet, then in thoraco-lumbar section of the vertebral column, gradually progressive deformation of the longitudinal axes of limbs, gait pathology and progressive depletion of a lower limb muscle strength. The onset of the disease is non-specific. Diagnosis is possible on the basis of roentgen imaging depicting rarefaction of cancellous layer of the bone, numerous infractions of long bones and typical for osteoporotic deformation of vertebral shafts with reduction of their vertical dimenstion. Current research presents twostaged method of rehabilitation applied in developmental age osteoporosis. The main principle of treatment is based on increasing axial load of lower limbs in antigravitational positon causing joint surfaces to be pushed together. Final stage of rehabilitation includes interval training on a moving track.


  9/14

  Tytuł oryginału: Opieka położnicza w Europie : raport z piętnastu krajów członkowskich Unii Europejskiej
  Autorzy: Emons J. K., Luiten M I.J.
  Opracowanie edytorskie: Jędrzejewska Leokadia (przedm.), Otffinowski Jacek (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Fundacja Rodzić po Ludzku 2002, 175 s. : tab., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ginekologia i położnictwo


  10/14

  Tytuł oryginału: Epidemiologia urazów jako problem najbliższej przyszłości
  Autorzy: Fornal Rafał, Dworzański Tomasz, Jędrzejewska Barbara
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.142-154, il., bibliogr. 11 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/14

  Tytuł oryginału: Problemy medyczne i społeczne związane z narastającą liczbą osób w wieku starszym
  Autorzy: Błaszczyk Robert, Cisłak Piotr, Ciota Marcin, Jędrzejewska Barbara
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.303-311, il., bibliogr. 10 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.


  12/14

  Tytuł oryginału: Badanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych u dzieci z jednołukową skoliozą idiopatyczną.
  Tytuł angielski: Somatosensory evoked potentials in children with single idiopathic scoliosis.
  Autorzy: Flak Maria, Dobosiewicz Krystyna, Durmała Jacek, Jędrzejewska Anna, Jendrzejek Hanna, Czernicki Krzysztof, Dyner-Jama Irena
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.87-101, tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Soamtosensoryczne potencjały wywołane (SEP) są nieinwazyjną metodą badania ośrodkowej drogi czuciowej. Mają zastosowanie w wykrywaniu zmian subklinicznych OUN. Cel pracy: Ocena ośrodkowej drogi czuciowej za pomocą somatosensorycznych potencjałów wywołanych z nerwów piszczelowych u dzieci, ze skoliozą idiopatyczną jednołukową piersiową prawostronną oraz piersiowo-lędźwiową lewo- i prawostronną. Materiał i metoda: U 63 dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa wykonano SEP-57 dziewcząt, 6 chłopców (w tym 40 ze skoliozą piersiową prawostronną, 16 ze skoliozą piersiowo-lędźwiową lewostronną i 7 ze skoliozą piersiowo-lędźwiową prawostronną). Wiek badanych 6-17 lat (śr. 12,6 ń 1,97 roku), wysokość ciała 128-176 cm (śr. 153 ń 11,26 cm). Grupę badaną podzielono w zależności od typu skoliozy oraz wielkości kąta skrzywienia wg Cobba. Grupa I - dzieci ze skrzywieniem piersiowym prawostronnym - 40 dzieci (39 dziewcząt, 1 chłopiec), śr. wiek 12,2 ń 1,97. Grupa II - skolioza piersiowo-lędźwiowa - 23 dzieci (18 dziewcząt, 5 chłopców), w tym 16 ze skoliozą lewostronną i 7 ze skoliozą prawostronną. Grupa A to 38 dzieci ze skrzywieniem którego kąt Cobba jest mniejszy niż 30ř (7ř- 29ř; śr. 17ř ń 7.24). Grupa B to 25 dzieci z kątem Cobba ň 30ř (30ř - 74ř; śr. 48ř ń 15,52). Grupę kontrolną stanowiło 40 dzieci w wieku 6 - 18 lat (śr. 14 ń 2,66 lat), 17 dziewcząt i 23 chłopców wysokość ciała 123 - 183 cm (śr. 160 ń 14,39 cm). W analizie wyników za normę uznano średnią grupy ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Somatosensory evoked potentials (SEP) are a non-invasive method of assessiong central sensory pathways. This method is used in detection of sub-clinical lesions of the central nervous system. Aim of study: Evaluation of central sensory pathways with somatosensory potentials evoked from tibial nerves in children with singl idiopathic scoliosis (IS): right thoracic, and left or right thoraco-lumbar. Material and method: A group of 63 children with IS was examined with SEP (6 boys and 57 girls). Among them, 40 sufferedd from right thoracic, 16 - left thoraco-lumbar and 7 - right thoraco-lumbar IS. They were aged 6-17 (12.6 ń 1.97 years), body height 128-176 cm (153.1 ń 11.26 cm). Children were classified according to the type of scoliosis and Cobb's angle. Group I - right thoracic IS (1 boy, 39 girls), mean age 12.2 ń 1.97 years. Group II - thoraco-lumbar IS (5 boys, 18 girls), including 16 left- and 7 right-sided IS. Group A - 38 children with Cobb's angle below 30ř (7ř-29ř; 17 ń 7.24ř). Group B - 25 children with Cobb's angle ň30ř-74ř; 48 ń 15.52ř). Control group included 40 children (23 boys, 17 girls) aged 6-18 years (14 ń 2.66 years), with body height 123-183 cm (160 ń 14.39 cm). SEP assessment was carried out in the EM7G Laboratory, Department of Rehabilitation. The results were expressed in own scale of payhology (normal value = mean value of control group ń 2.5 SD). N22, P37, N45 latencies and amplitudes N22-P37 interlatencies and lateral ...


  13/14

  Tytuł oryginału: Rola pracowników ochrony zdrowia w profilaktyce nałogu palenia tytoniu.
  Tytuł angielski: The role of health care personnel in the prophylaxis of smoking.
  Autorzy: Jędrzejewska Barbara, Kalinowski Paweł
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.190-195, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiedza o szkodliwym wpływie palenia tytoniu na zdrowie jest rozpowszechniona w społeczeństwie. Jednakże promowanie stylu życia bez papierosa spoczywa przede wszystkim na pracownikach ochrony zdrowia. Sukcesy w walce z nałogiem palenia tytoniu zależą od przygotowania kadry medycznej do realizacji tych zadań. Celem pracy jest ocena przygotowania przyszłych lekarzy i pielęgniarek do realizacji zadań związanych z zapobieganiem rozwojowi nałogu palenia tytoniu w społeczeństwie oraz pomocy osobom uzależnionym. Materiał stanowiło 297 anonimowych ankiet wypełnionych przez studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarskiego AM w Lublinie, dotyczących wiedzy na temat metod walki z nałogiem palenia tytoniu. Wyniki opracowano metodami statystyki opisowej. Wśród badanych było 229 kobiet i 68 mężczyzn. A 91,6 proc. ankietowanych uważa, że lekarz i pielęgniarka powinni dawać pacjentom przykład niepalenia. Wiedza o sposobach walki z tym nałogiem jest dla pracowników ochrony zdrowia potrzebna według 56,9 proc. studentów, a niezbędna w przyszłej pracy dla 37,7 proc. Natomiast 40 proc. studentów stwierdza, że w niewystarczającym stopniu nauczyli się pomagać pacjentom w zerwaniu z nałogiem, a 52 proc. nie wie o takich metodach. Mimo to edukacja medyczna nie jest czynnikiem w największym stopniu wpływającym na decyzję o nierozpoczynaniu palenia. Badani studenci widzą potrzebę nauczenia ich skutecznych metod walki z nałogiem palenia tytoniu. Należałoby uzupełnić program nauczania w wyższych szkołach medycznych o niezbędną w tym zakresie wiedzę.

  Streszczenie angielskie: Knowledge related to harmful influence of cigarette smoking on health is common in our society. However, it is the role of health care personnel to promote lifestyle without smoking. Success of compaigns against smoking depend on the way the health care personnel is trained. The goal of the study is to evaluate the preparation of future doctors and nurses for tasks related to prevention against smoking in the society as well as help people addicted to it. Material includes 27 anonymous questionnaires filled in by students of Medical and Nursing Faculty Medical Academy in Lublin concerning their knowledge of methods used in compaigns against smoking. The results were worked out using descriptive statistics. The study group consisted of 229 women and 68 men. 91.6 p.c. questioned students think that both doctors and nurses should give an example of non smoking. 59.6 p.c. thinks that knowledge on the ways of prevention against smoking is necessary for health care personel while 37 p.c. claims that it is essential in future job. However, 40 p.c. admitts that their knowledge on how to help poeple get rid of the habit is insufficient and 52 p.c. does not now the methods of prevention. Despite this fact, medical education is the factor which affects the decision about non smoking. Examined students claim that it is essential to teach them how to prevent against smoking. Therefore it is advisable to update curriculum in Medical Schools with suitable subjects.


  14/14

  Tytuł oryginału: Skuteczność polityki antynikotynowej w Polsce w opinii przyszłych pracowników ochrony zdrowia.
  Tytuł angielski: Future health sevice workers' opinions on effectiveness of anti-tobacco policy in Poland.
  Autorzy: Kalinowski Paweł, Jędrzejewska Barbara
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.201-206, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ograniczanie palenia tytoniu w społeczeństwie jest jednym z celów polityki zdrowotnej państwa. O skuteczności działań antynikotynowych decydują nie tylko podstawy prawne, ale również to, czy będą one wprowadzone w życie i przestrzegane. Celem pracy było przedstawienie opinii przyszłych pracowników ochrony zdrowia o skuteczności uchwalanych w Polsce ustaw antynikotynowych. W badaniach uczestniczyło 297 studentów AM w Lublinie: 145 z Wydziału Lekarskiego i 152 z Wydziału Pielęgniarskiego. Użyto metody wywiadu standaryzowanego za pomocą kwestionariusza wywiadu. Wśród ankietowanych było 24 proc. palących, 16 proc. byłych palaczy i 60 niepalących studentów. Aż 87 proc. badanych oceniło informację o szkodliwości palenia tytoniu zawartą na opakowaniach papierosów jako nie zmniejszającą rozpowszechniania tego nałogu w społeczeństwie. Jednocześnie odsetek badanych postulujących całkowity zakaz reklamy wyrobów tytoniowych wynosił 44 proc., a znaczne jej ograniczenie - 32 proc., 24 proc. uważa, że reklamy te nie skłaniają do rozpoczęcia palenia. Kampanie antynikotynowe w mediach są mało przekonywujące w ocenie 32 proc. badanych, a 24 proc. uważa, że jest ich za mało. Zakaz sprzedaży papierosów nieletnim jako skuteczny oceniło tylko 2 proc. studentów. Poprawę tej skuteczności ankietowani widzą w sprawdzaniu wieku nabywających papierosy - 57 proc. i wprowadzeniu licencji na sprzedaż papierosów - 30 proc. Studenci wydziałów medycznych ocenili jako niedostateczną skuteczność ...

  Streszczenie angielskie: Limitation of tobacco use in Poland is one of the goals of state health policy. The effectiveness of anti-nicotine policy is influenced not only by law, but the way it is how introduced and obeyed, too. The aim of the paper is to present of opinions of future health service workers on effectiveness of anti-nicotine law that has been passed in Poland. Two-hundred and ninety-seven students of the Medical University of Lublin participated in the study - 145 of the Medical Faculty and 152 of the Nursing Faculty. Standarized interview method using interview questionnaire was applied. Among the analysed students 24 p.c. were smokers, 16 p.c. - former smokers and 60 p.c. - non-smokers. As much as 87 p.c. believed that information on harmful effects of tobacco smoking included on cigarette packets had no influence on tobacco smoking habit. At the same time 44 p.c. postulates complete prohibition of adversting tobacco products, 32 proc. - considerable limitation, while according to 24 p.c. such advertisements do not encourage to take up smoking. According to 32 p.c. of the respondents anti-nicotine compaign in media are unconvincing, and in the opinion of 24 p.c. there are too few spots on the existing compaigns. The ban of selling tobacco to juveniles is judged effective only by 2 p.c. of the students. The improvement in its effectiveness may be due to checking the age of buyers of cigarettes according to 57 p.c., and due to introduction of license for selling cigarettes - ...

  stosując format: