Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JĘDRYS-KŁUCJASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Manifestacja alergii pokarmowej w układzie oddechowym.
Autorzy: Jędrys-Kłucjasz Urszula
Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.212-214, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,066

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problem klinicznej manifestacji alergii pokarmowej w układzie oddechowym u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The autor described the clinical manifestation of food allergy in children in the respiratory tract.


  2/7

  Tytuł oryginału: Mononukleoza zakaźna.
  Autorzy: Jędrys-Kłucjasz Urszula
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.257-259, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono patogenezę, objawy kliniczne, diagnostykę i leczenie mononukleozy u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The author present the ethiopathogenesis, symptoms, diagnostic methods and treatment of infectious mononucleosis.


  3/7

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa obturacji oskrzeli u małych dzieci.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of bronchila obstruction in small children.
  Autorzy: Jędrys-Kłucjasz Urszula
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.33-36, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności programu indywidualnego szkolenia techniki inhalacyjnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness educational program of inhalation's technique in children suffering from bronchial asthma.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Pisiewicz Krzysztof, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Willim Grzegorz, Widerska-Kurzawa Alicja, Tomalak Waldemar, Waktor Anna, Kiełbasa Bogumiła, Kurzawa Ryszard, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.13-16, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prawidłowa technika inhalacji leków wziewnych jest jednym z podstawowych warunków skutecznego leczenia astmy oskrzelowej. W grupie 274 dzieci w wieku 7-16 lat chorujących na astmę analizowano wpływ programu indywidualnego szkolenia na technikę inhalacji leków wziewnych. Oceniano umiejętności posługiwania się inhalatorem i wykonania manewru inhalacji leku przed i po zakończeniu indywidualnego 7-14 dniowego szkolenia, prowadzonego w Klinice Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju. Po zakończeniu programu u wszystkich dzieci, niezależnie od rodzaju stosowanego inhalatora, wykazano istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku. Dzieci prawidłowo posługiwały się inhalatorami ciśnieniowymi ze spejserem, 2,3 proc. z nich nie potrafiło prawidłowo wykonać manewru inhalacji leku. Istotnie zmniejszył się odsetek dzieci, które nieprawidłowo posługiwały się inhalatorami proszkowymi - Turbuhalerem i Dyskiem, podobnie poprawił się sposób inhalacji leków z użyciem tych inhalatorów. W badaniu wykazano, że krótkoterminowe indywidualne szkolenie dzieci chorych na astmę w zakresie techniki inhalacji leków wziewnych pozwala na istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku, co może mieć istotne znaczenie w poprawie efektywności leczenia choroby.

  Streszczenie angielskie: The correct technique of inhaling drugs is one of the basic elements of efficient asthma treatment. In the group of 274 children aged 7-16 years with asthma the influence of the individual teaching was evaluated. We have assessed the ability to use inhaler and performance of the inhalation manoeuver before and after 7 to 14 days of training held in the Allergology and Pneumonology Clinic of the Institute for TBC and Lung Diseases in Rabka. After termination of the program the significant improvement in ability to use inhalers and to inhale the medicament was seen. The children correctly used pressurized inhalers with spacers, only 23 p.c. of them were unable to correctly perform inhalation. There was significant decrease of the number of children that were not able correctly powder inhalers: Turbuhaler and Disc. Short term individual teaching of the children with asthma results with significant improvement of using inhalers, thus improving treatment efficacy.


  5/7

  Tytuł oryginału: Berodual - rola w leczeniu chorób przebiegających z obturacją oskrzeli u dzieci.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Jędrys-Kłucjasz Urszula
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.62-63, il. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Pneumonologia i alergologia.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Pogorzelski Andrzej, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.69, 71-73, 75-76, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/7

  Tytuł oryginału: Sposoby wziewnego podawania leków u dzieci z astmą oskrzelową.
  Autorzy: Jędrys-Kłucjasz Urszula, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Lekarz 2002 (5) s.42, 44, 46, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: