Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JĘDRUSIK-PAWŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rodzinne występowanie zespołu Gorlina-Goltza.
Tytuł angielski: Familial occurrence of Gorlin-Goltz syndrome.
Autorzy: Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Adamczyk Witold, Łangowska-Adamczyk Helena, Borgiel-Marek Halina
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.229-236, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na przykładzie pięciu osób pochodzących z trzech rodzin omówiono rodzinnie występujący zespół Gorlina-Goltza. Chorzy ci byli hospitalizowani w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śl. AM w Katowicach z powodu mnogich torbieli szczęki i żuchwy oraz zębów zatrzymanych. Rozpoznano u nich również inne objawy zespołu Gorlina-Goltza, ktorymi były podstawnokomórkowe znamiona skórne, anomalie szkieletu, wewnątrzczaszkowe zwapnienia w obrębie siodełka tureckiego, sierpu mózgu i namiotu móżdżku.

  Streszczenie angielskie: Based on five persons coming from three families, familial occurrence of Gorlin-Goltz syndrome is discussed. These patients wre hospitalized at the Department of Maxillofacial Surgery of the Silesian Medical Academy in Katowice due to multiple cysts of the maxilla and mandible and impacted teeth. Other symptoms of Gorlin-Goltz syndrome were also disclosed, such as basal dermal naevi, skeletal anomalies, intracranial calcifications or ossifications in the region of the sella turcica, falx and tentorium.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia progenii, zgryzu otwartego i laterogenii.
  Tytuł angielski: Evaluation of results of surgical treatment of progenia, occlusio aperta and laterogenia.
  Autorzy: Łangowska-Adamczyk Helena, Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Borgiel-Marek Halina, Drugacz Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.371-378, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki chirurgicznego leczenia 38 pacjentów z powodu morfologicznych zaburzeń szczękowo-zgryzowych, w tym 26 progenii, 5 progenii współistniejących z laterogenią, 3 laterogenie i 4 osoby ze zgryzem otwartym. Wszystkich chorych operowano metodą osteotomii i ostektomii trzonu żuchwy z dojścia wewnątrzustnego (zmodyfikowana metoda Dingmana) w latach 1990-2000. Ocenie poddano rysy twarzy, zgryz, kształt i wielkość łuków zębowych przed i po zabiegu, czynność nerwu zębodołowego dolnego, przebieg gojenia się ran kostnych oraz czynność mięśni żwaczowych i stawów skroniowo-żuchwowych po wykonanym zabiegu. Stwierdzono, że wewnątrzustna metoda osteotomii trzonu żuchwy pozwala na uzyskanie dobrego wyniku estetycznego, zwarciowego i czynnościowego w leczeniu progenii, laterogenii i zgryzu otwartego.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena obrażeń doznanych przez dzieci w wyniku wypadków komunikacyjnych
  Autorzy: Borgiel-Marek Halina, Łangowska-Adamczyk Helena, Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Drugacz Jan, Niedzielska Iwona
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.324-329, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  stosując format: