Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JĘDRUSIK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze i choroby współistniejące : rola blokady receptorów ŕ-adrenergicznych
Autorzy: Kaplan Norman M.
Opracowanie edytorskie: Jędrusik Piotr (tł.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, X, 56, [2] s. : il., tab., bibliogr. 70 poz., 19 cm. - Tyt. oryg. Clinician's manual on hypertension and concomitant disorders: role of alpha-blockade
Seria: Poradnik Klinicysty
Sygnatura GBL: 613,785

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Nagłe stany w kardiologii
  Opracowanie edytorskie: Davies Crispin (red.), Bashir Yaver (red.), Ambroch-Dorniak Karolina (red.), Stolarczyk Łukasz (red.), Łasinska-Kowara Magdalena (tł.), Dudzińska-Gehrman Julita (tł.), Jędrusik Piotr Jan (tł.), Grzybowski Adam (tł.), Pazdyga Anna (tł.), Piwko Grzegorz (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Via Medica 2002, [14], 378 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm. - Tyt. oryg. Cardiovascular emergencies
  Sygnatura GBL: 738,532

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia


  3/9

  Tytuł oryginału: Grzybica inwazyjna zatok przynosowych o piorunującym przebiegu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Acute invasive fungal rhinosinusitis - a case report.
  Autorzy: Jędrusik Agnieszka, Galewicz Anna, Krzeski Antoni, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Deptała Andrzej, Michalik Joanna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.95-99, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek grzybicy kropidlakowej zatok przynosowych o piorunującym przebiegu u chorej z ostrą białaczką szpikową. Przestawiono przebieg kliniczny choroby, wyniki badań diagnostycznych, w tym obrazu endoskopowego nosa, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zatok przynosowych oraz badania histopatologicznego wycinka pobranego ze zmienionych chorobowo tkanek. Pomimo wcześnie ustalonego rozpoznania oraz zastosowania agresywnego leczenia obejmującego podawanie wysokich dawek amfotyerycyny B, antybiotyków o szerokim spektrum oraz operacji zatok przynosowych choroba rozwijała się bardzo szybko i doprowadziła do zgonu chorej.

  Streszczenie angielskie: A case report of acute invasive fungal rhinosinusitis in 28 year old woman with acute myeloid leukemia is described in this paper. The diagnosis of the fungal disease was based on clinical presentation, endoscopic evaluation of nasal cavity, copmuted tomography and magnetic resonance imaging of the paranasal sinuses and histopathological findings. An aggressive treatment including antifungal therapy (amphotericin B), antibiotics and the surgery of paranasal sinuses was implemented. Unfortunately the underlying disease and the fungal invasion progressed rapidly and the patient died on the forth week post-op due to cardiorespiratory failure.


  4/9

  Tytuł oryginału: Rodzinne występowanie zespołu Gorlina-Goltza.
  Tytuł angielski: Familial occurrence of Gorlin-Goltz syndrome.
  Autorzy: Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Adamczyk Witold, Łangowska-Adamczyk Helena, Borgiel-Marek Halina
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.229-236, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na przykładzie pięciu osób pochodzących z trzech rodzin omówiono rodzinnie występujący zespół Gorlina-Goltza. Chorzy ci byli hospitalizowani w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śl. AM w Katowicach z powodu mnogich torbieli szczęki i żuchwy oraz zębów zatrzymanych. Rozpoznano u nich również inne objawy zespołu Gorlina-Goltza, ktorymi były podstawnokomórkowe znamiona skórne, anomalie szkieletu, wewnątrzczaszkowe zwapnienia w obrębie siodełka tureckiego, sierpu mózgu i namiotu móżdżku.

  Streszczenie angielskie: Based on five persons coming from three families, familial occurrence of Gorlin-Goltz syndrome is discussed. These patients wre hospitalized at the Department of Maxillofacial Surgery of the Silesian Medical Academy in Katowice due to multiple cysts of the maxilla and mandible and impacted teeth. Other symptoms of Gorlin-Goltz syndrome were also disclosed, such as basal dermal naevi, skeletal anomalies, intracranial calcifications or ossifications in the region of the sella turcica, falx and tentorium.


  5/9

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia progenii, zgryzu otwartego i laterogenii.
  Tytuł angielski: Evaluation of results of surgical treatment of progenia, occlusio aperta and laterogenia.
  Autorzy: Łangowska-Adamczyk Helena, Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Borgiel-Marek Halina, Drugacz Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.371-378, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki chirurgicznego leczenia 38 pacjentów z powodu morfologicznych zaburzeń szczękowo-zgryzowych, w tym 26 progenii, 5 progenii współistniejących z laterogenią, 3 laterogenie i 4 osoby ze zgryzem otwartym. Wszystkich chorych operowano metodą osteotomii i ostektomii trzonu żuchwy z dojścia wewnątrzustnego (zmodyfikowana metoda Dingmana) w latach 1990-2000. Ocenie poddano rysy twarzy, zgryz, kształt i wielkość łuków zębowych przed i po zabiegu, czynność nerwu zębodołowego dolnego, przebieg gojenia się ran kostnych oraz czynność mięśni żwaczowych i stawów skroniowo-żuchwowych po wykonanym zabiegu. Stwierdzono, że wewnątrzustna metoda osteotomii trzonu żuchwy pozwala na uzyskanie dobrego wyniku estetycznego, zwarciowego i czynnościowego w leczeniu progenii, laterogenii i zgryzu otwartego.


  6/9

  Tytuł oryginału: Ocena obrażeń doznanych przez dzieci w wyniku wypadków komunikacyjnych
  Autorzy: Borgiel-Marek Halina, Łangowska-Adamczyk Helena, Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Drugacz Jan, Niedzielska Iwona
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.324-329, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  7/9

  Tytuł oryginału: Kiedy i czym leczyć nadciśnienie tętnicze?
  Autorzy: Jędrusik Piotr
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13066-13070, tab., bibliogr. 22 poz. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Choroby uszu, nosa i gardła w podstawowej opiece zdrowotnej
  Autorzy: Woodson Gayle E., Long Steven, Ruckenstein Michael J.
  Opracowanie edytorskie: Jędrusik P. (tł.), Mikaszewski B. (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, V, [1], 290 s. : il., tab., 26 cm. - Tyt. oryg. Ear, nose and throat disorders in primary care
  Sygnatura GBL: 802,333

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/9

  Tytuł oryginału: Atlas otorynolaryngologiczny : ilustrowany podręcznik dla lekarzy
  Autorzy: Gulya A. Julianna, Wilson William R.
  Opracowanie edytorskie: Kuczkowski Jerzy (red.), Jędrusik Piotr (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Medyczne Via Medica 2002, 74 s. : il., 30 cm. - Tyt. oryg. An atlas of ear, nose and throat disorders
  Sygnatura GBL: 802,335

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: