Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JĘDRAS
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wpływ monoazotanu izosorbidu na skórny przepływ krwi u pacjentów z zespołem Raynauda.
Tytuł angielski: The influence of isosorbide mononitrate on skin blood flow in patients with Raynaud's syndrome.
Autorzy: Gross Robert, Galus Krzysztof, Zając Stanisław, Jędrasik Maciej
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.29-34, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 19 kobiet z zespołem Raynauda oceniono wpływ monoazotanu izosorbidu (Mononitu) na skórny przepływ krwi przed i po oziębieniu ręki. Pomiary przepływu krwi wykonano za pomocą przepływomierza laserowo-dopplerowskiego. Mononit zmniejszył znamiennie statystycznie niekorzystny wpływ zimna na skórny przepływ krwi w opuszce palców. Wyniki te popierają koncepcję, że jedną z przyczyn zespołu Raynauda jest upośledzenie zdolności śródbłonka do uwalniania tlenku azotu. Wydaje się, że w chwili obecnej uzasadnione jest stosowanie Mononitu zapobiegawczo, lub leczniczo w stanach wyzwalających napady fenomenu Raynauda.

  Streszczenie angielskie: The influence of isosorbide mononitrate on skin blood flow in the pulp of finger by means of laser-Doppler flowmetry was evaluated in 19 women with Raynaud's syndrome. Skin blood flow changes were measured after cooling the hand. Isosorbide mononitrate decreased the influence of cooling on skin blood flow in the pulp of finger. This finding supports the theory that endothelial dysfunction is one of the reasons of Raynaud's syndrome. We suppose that application of isosorbide mononitrate should be useful in prevention and the treatment of Raynaud's phenomenon attacks.


  2/6

  Tytuł oryginału: Ziarniniakowatość Wegenera. Choroba - kameleon.
  Autorzy: Jędras Mirosław, Wardyn Andrzej, Dąbrowski Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.561-563, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Czy prawidłowe stężenie kreatyniny w surowicy krwi dowodzi prawidłowej funkcji nerek?
  Autorzy: Jędras Mirosław, Niemczyk Longin, Marusza Wojciech, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (11) s.640-642, tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem kreatyniny w surowicy krwi a GFR wyliczonym na podstawie wzoru Cockroft'a i Gault'a u osób z prawidłowym stężeniem kreatyniny w surowicy krwi. Badana grupa liczyła 27 osób, średnia wieku grupy badanej - 68,8 lat. Tylko u 4 z nich stwierdzono prawidłową wartość GFR. Zatem prawidłowe stężenie kreatyniny w surowicy krwi nie dowodzi prawidłowej funkcji nerek. W przypadkach wątpliwych, szczególnie przy granicznych wartościach kreatyniny, należy obliczyć GFR i ewentualnie zmodyfikować dawki podawanych leków.


  4/6

  Tytuł oryginału: Clinico-pathological aspects of radiofrequency ablation in the treatment of benign thyroid tumors.
  Autorzy: Nawrot Ireneusz, Grzesiuk Wiesław, Kluge Przemysław, Wojtaszek Mikołaj, Kyzioł-Otto Grażyna, Otto Maciej, Buczyńska-Chyl Jolanta, Karwacki Jerzy, Jędrasik Maciej, Chudziński Witold, Pietrasik Kamil, Dębińska-Szymańska Tamara, Jaworski Maciej, Bar-Andziak Ewa, Tołłoczko Tadeusz, Woźniewicz Bogdan M., Szmidt Jacek
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.97-101, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to standardize a dependable method, which would be used to differentiate thyroid carcinoma in fine-needle biopsies and to adapt radiofrequency ablation techniques to safety treat benign thyroid tumors. Fine-needle aspiration biopsies, taken pre- and intraoperatively were assessed cytologically and histologically. Immunochemical markers (PCNA, Ki67 and AgNOR) were used to differentiate between carcinoma and benign folicular adenomas. Apoptosis was studied in benign tumors using TUNEL, Bcl-2, CD95 and Bax immunoassays. Ablation was performed intraoperatively on thyroid tissue fragments ranging in size from 1,3 to 2,2 cm, mean 1,7 ń 0,5 prepared for resection with full blood perfusion of the gland. AgNOR silver staining was used to assess the number of active nucleoi "NORs". Benign proliferation showed a number of 1-2 nuceloli, in adenomas 4-6 nucleoli and 8 nucleoli in malignancies. PCNA showed highest specificity where 80 p.c. of cancerous cells had positive results. The Ki67 marker in primary cancer showed no staining and stained positive in 50 p.c. of metastatic cancer. Apoptosis was also not increased in the case of adenomas. In the 58 patients undergoing the procedure we noted in 4 patients (6,1 p.c.) temporary laryngeal nerve paralysis, in 2 (3 p.c.) cases minute bleeding after needle arm retraction. To conclude: 1) the suggested assay panel is able to discriminate between follicular carcinoma and adenoma, 2) radiofrequency ablation can be an alternative to surgical methods in neutral nodular goiter, 3) necrosis zone of the ablated thyroid lesion is closely correlated to the used ablation parameters.


  5/6

  Tytuł oryginału: Akupunktura i akupresura jako komplementarne techniki terapeutyczne we współczesnej medycynie.
  Autorzy: Jędras Mirosław, Bataa Och, Lange Jacek, Ostrowski Grzegorz, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.45-48, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty
 • króliki
 • szczury

  Streszczenie polskie: W poprzedniej części omówiono historię i zastosowanie akupunktury i akupresury. W części drugiej skupimy się na teoriach dotyczących mechanizmu działania i próbach naukowego wytłumaczenia efektów, jakie na organizm wywiewrają te techniki.


  6/6

  Tytuł oryginału: Czy neuropatia autonomiczna jest czynnikiem ryzyka zgonu pacjentów z przewlekłą mocznicą?
  Tytuł angielski: Is autonomic neuropathy a risk factor of death in dialysed patients?
  Autorzy: Jędras Mirosław, Zakrzewska-Pniewska Beata, Gellert Ryszard, Dębowska Małgorzata, Wojtaszek Ewa, Muszyński Jerzy, Bataa Och
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.807-810, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena, czy neuropatia autonomiczna jest czynnikiem ryzyka zgonu u chorych dializowanych. Wykorzystano wyniki badań autonomicznego układu nerwowego (analiza zmienności rytmu zatokowego i współczulne potencjały skórne), wykonanych przed 3 laty u 51 pacjentów. Spośród tej grupy zmarły 22 osoby. Wyniki praacy sugerują większe nasilenie dyzautonomii u osób, które zmarły. Jednakże, z uwagi na małą liczebność badanej grupy, wyniki te nie upoważniają do stwierdzenai, że dyzautonomia jest czynnikiem ryzyka zgonu w mocznicy.

  Streszczenie angielskie: The aim of teh study was to determine, whether autonomic neuropathy is a risk factor of death in dialysed patients. Results of autonomic tests (R-R interval variation and sympthetic skin response) which were performed 3 years ago in 51 patients were analysed. 22 of these patients died. A greater incidence of dysautonomia was found in patients who died. However, due to the small number of examined patients, it cannot be concluded, that dysautonomia is a risk factor of death in uremia.

  stosując format: