Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IZDEBSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Alergiczne choroby narządu wzroku.
Autorzy: Szaflik Jerzy, Izdebska Justyna, Zaleska Anna
Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.55-56, 58-60, 62
Sygnatura GBL: 313,495

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Effects of chelidonine and Ukrain on the activity of serum ALT and AST in rats intoxicated by copper chloride.
  Tytuł polski: Wpływ chelodoniny i leku Ukrain na aktywność aminotransferaz (ALT i AST) w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi.
  Autorzy: Jagiełło-Wójtowicz E[wa], Izdebska M., Piątkowska-Chmiel I.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.274-277, il., bibliogr. 9 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem tej pracy była ocena 10-dniowego stosowania chelidoniny lub leku Ukrain na aktywność AST i ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem miedzi. Wykazano, że ostre zatrucie miedzią prowadzi do wzrostu aktywności obu aminotransferaz w porównaniu z grupą kontrolną. 10-dniowe stosowanie chelidoniny (50,0 i 100,0 mg/kg i.p.) lub leku Ukrain (7,0 i 14,0 mg/kg i.p.) zwiększało istotnie aktywność AST oraz ALT (tylko Ukrain w dawce 7,0 mg/kg i.p.) w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno chelidonina jak i Ukrain zwiększają aktywność aminotransferaz w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi i nie wykazują działania ochronnego.

  Streszczenie angielskie: In this study we have investigated the effects of 10-day treatment with chelidonine or Ukrain on the activities of aminotransferases (ALT and AST) in the serum of copper-poisoned rats. It was found that the acute copper chloride poisoning significantly enhanced AST and ALT activity in serum of rats in comparison in the control group. 10-day treatment with chelidonine (50.0 and 100.0 mg/kg i.p.) or Ukrain (7.0 and 14.0 mg/kg i.p.) significantly increased the activity of AST and ALT (only for Ukrain in a dose of 7.0 mg.kg) in the serum of copper-poisoned rats in comparison with the group receiving cooper chloride only. The results indicate that 10-day treatment with chelidonine or Ukrain increased the activities of aminotransferases in serum of copper-poisoned rats and did not affect the protective changes.


  3/4

  Tytuł oryginału: Effects of chelidonine and Ukrain on the activity of minotransferases in serum of rats intoxicated by tin chloride.
  Tytuł polski: Wpływ chelidoniny i leku Ukrain na aktywność aminotransferaz w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem cyny.
  Autorzy: Jagiełło-Wójtowicz E[wa], Piątkowska-Chmiel I., Chodkowska A[nna], Izdebska M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.278-281, il., bibliogr. 8 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu 10-dniowego podawania chelidoniny i leku Ukrain na aktywność ALT i AST w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem cyny. Stwierdzono, że ostre zatrucie cyną zwiększało aktywność obu aminotransferaz w porównaniu z grupą kontrolną. 10-dniowe podawanie chelidoniny (tylko w dawce 100.0 mg.kg i.p.) zwiększło istotnie aktywność AST i pozostawało bez wpływu na aktywność ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostermu zatruciu cyną. Natomiast 10-dniowe stosowanie leku Ukrain (tylko w dawce 14,0 mg.kg i.p.) zwiększało istotnie aktywność AST i zmniejszało aktywność ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem cyny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the presented paper was to investigate the effects of chelidonine or Ukrain on the activity of serum aminotransferases AST and ALT in serum of tin-poisoned rats. The acute administration of tin chloride significantly increased AST and ALT activity in serum of rats in comparison in the control group. 10-day treatment with chelidonine (only in a dose of 100.0 mg/kg i.p.) significantly enhanced the activity of AST and did not affect the activity of ALT in the serum of tin-poisoned rats in comparison with the group receiving tin chlorid4 only. However, 110-day treatment with Ukrain in doses of 7.0 and 14.0 mg/kg i.p. decreased the activity of ST (only in a dose of 15.0 mg.kg i.p.) in the serum of tin-poisoned rats.


  4/4

  Tytuł oryginału: Alergie oczne - nie tylko wiosną.
  Tytuł angielski: Ocular allergies - not only at the spring time.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Zaleska Anna, Izdebska Justyna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.3-4, 7-8, 11, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ocular allergic disorders manifest mainly as inflammatory reactions of conjunctiva and/or cornea. They are common and still growing problem in developed industrial countries. It has been said than about 25 p.c. of people suffer from allergic conjunctivitis. The commonest type of ocular allergy is seasonal allergic conjunctivitis (SAC). But here other allergic conjunctivitis not associated with seasonal reactions are presented. Pathophysiology, signs and symptoms and treatment of acute allergic conjunctivities (AAC), perennial allergic conjunctivitis (PAC), vernal keratoconjunctivitis (VKC), atopic keratoconjunctivitis (AKC), giant papillary conjunctivities (GPC) and phlyctenulosis are discussed.

  stosując format: