Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IWANICKA-FRANKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Laseroterapia w leczeniu chorób przyzębia.
Tytuł angielski: Laser therapy in the treatment of periodontal disease. P. 1.
Autorzy: Żmuda Stanisław, Ignatowicz Elżbieta, Iwanicka-Frankowska Ewa, Preiskorn Maria, Mytych Maciej
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.28-30, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosowanie lasera w stomatologii, szczególnie w leczeniu chorób przyzębia, ma niezwykle pomyślną przyszłość. Wraz z rozwojem nauki i techniki laser staje się ważnym instrumentem w pracy peridontologa. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wydają się być obiecujące. Lasery CO2, Nd:YAG i biostymulacyjny są nowoczesnym uzupełnieniem w leczeniu wielu postaci chorób przyzębia. Prawidłowe rozpoznanie i skojarzenie dotychczasowych metod leczenia z terapią laserową może znacznie podnieść skuteczność leczenia peridontologicznego.

  Streszczenie angielskie: The future of the laser in dentistry, particularly in peridontology, looks extremely promising. In connections with the advance of knowledge and techniques, the laser is becoming an important instrument in peridontology. The results of studies carried out to date look promising. The CO2, N:YAG and biostimulatory lasers are modern supplements in treatment of many types of preiodontal disease. Correct diagnosis and treatment methods to date with adjunct laser therapy, may significantly increase the effectiveness of periodontal treatment.


  2/3

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia i przyzębia u poborowych Marynarki Wojennej.
  Tytuł angielski: Dentition and periodontal condition of navy soldiers.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Trykowski Jan, Iwanicka-Frankowska Ewa, Preiskorn Maria
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.54-57, tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stanu uzębienia i przyzębia nowo wcielonych żołnierzy służby zasadniczej w wieku 18-24 lat oraz ocena wdrożonego programu leczenia. Dla grupy 241 osób określono wskaźniki próchnicy, płytki nazębnej, krwawienia, stanu przyzębia oraz wskaźnik leczenia próchnicy na początku służby, po 3 i po 11 miesiącach. W czasie trzech pierwszych wstępnych miesięcy żołnierze byli poddawani zabiegom leczniczym: higienizacyjnym, chirurgicznym i zachowawczym. Badania ujawniły zły stan uzębienia (PUW-Z = 10,22) i przyzębia (CPITN = 1,72) oraz duże potrzeby lecznicze.


  3/3

  Tytuł oryginału: Nowoczesna laseroterapia i laserodiagnostyka w procedurach stomatologicznych.
  Tytuł angielski: Modern lasertherapy and laserdiagnostics in dental procedures.
  Autorzy: Stankiewicz Justyna, Iwanicka-Frankowska Ewa, Żmuda Stanisław, Kamut Tomasz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.20-25, tab., bibliogr. [42] poz.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd badań prowadzonych nad zastosowaniami laserów o różnej długości fali w wielu dziedzinach stomatologii. Badania te dotyczyły zarówno najczęściej używanych w Polsce laserów: CO2, Er: YAG i Nd: YAG, jak i innych, mało jeszcze u nas znanych. Ukazano także kierunki dalszego rozwoju laseroterapii i laserodiagnostyki.

  Streszczenie angielskie: The aim of this publication was to desrcibe studies on the use of various lasers in dentistry. Below are presented both the lasers most common used in Poland, such as the CO2, Er: YAG, Nd: YAG lasers and others less well-known. The future direction for the use of lasers in therapy and diagnisis have been described.

  stosując format: