Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ISMAIL
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rzadkie przyczyny zaparć u dzieci - leczenie chirurgiczne.
Tytuł angielski: Chronic constipation in children - surgical treatment.
Autorzy: Markiewicz Małgorzata, Ismail Hor, Chyżyńska Anna, Kaliciński Piotr, Drewniak Tomasz, Kluge Przemysław
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.315-319, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z dość rzadkich poza klasyczną aganglionozą (choroba Hirschsprunga), przyczyn przewlekłych zaparć u dzieci są inne dysganglionozy, czyli wrodzone zaburzenia unerwienia jelita, nie poddające się leczeniu zachowawczemu. Do grupy tej opróćz choroby Hirschsprunga zalicza się również jelitową dysplazję neuronalną (IND - intestinal neuronal dysplasia), hipoganglionozę oraz niedojrzałość komórek zwojowych (n.k.z.). W latach 1981-2001 leczono 330 dzieci chirurgicznie z powodu dysganglionoz, 321 z powodu choroby Hirschsprunga (w tym 29 z aganglionozą całego jelita grubego), oraz 9 z powodu zaparć spowodowanych innymi zaburzeniami unerwienia jelita grubego. U 5 dzieci rozpoznano n.k.z., a u 4 IND. W tym samym okresie 25 dzieci, wymagało hemikolektomii lewostronnej z powodu nie poddających się leczeniu przewlekłych zaparć o nieustalonej etiologii, bez jakichkolwiek zaburzeń unerwienia. Troje dzieci z IND operowano jak w typowej aganglionozie metodą Duhamel-Martin-Ikeda z dobrym wynikiem odległym. U jednego stwierdzono rozległą postać obejmującą całe jelito cienkie i grube. Dziecko to jest na przewlekłym żywieniu pozajelitowym. U 4 dzieci z n.k.z. wytworzono kolostomię do czasu stwierdzenia czynnościowej dojrzałości komórek zwojowych (pojawienie się odruchu hamowania zwieracza wewnętrznego). Po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego dzieci te nie demonstrują żadnych problemów z wypróżnieniami. Jeden pacjent zmarł w wyniku niewydolności wielonarządowej. Wnioski: jedną z przyczyn przewlekłych zaparć u dzieci mogą być wrodzone zaburzenia unerwienia jelita grubego.


  2/2

  Tytuł oryginału: Quick correction of hemostasis by recombinant activated Factor VII as rescue therapy in pediatric surgery - our own experience.
  Autorzy: Markiewicz Małgorzata, Kaliciński Piotr, Kamiński Andrzej, Ismail Hor, Drewniak Tomasz
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.14-17, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Severe bleeding in surgery is a serious problem, espcially in children. The small total body volume of circulating blood makes treatment of patients with massive blood loss very difficult. Loss of what for an adult is a small amount of blood easily leads to shock in children. It is very important to reduce blood loss and to treat hemorrhage with the most effective drugs. Highly invasive surgery, especially reseaction of the liver, kidney etc, laparotomies after severe multiorgan trauma can always cause blood loos and hemorrhage, which, if unchecked in time, can be life-threatening for patients because of blood loss shock or post-transfusion problems (DIC, coagulopathy). The risk of deaths is especially high in patients with congenital or acquired coagulopathy before surgery. It is well known that survival, postoperative complications, as well as post-operataive hospital stay are dependent on perioperative blood loss and the volume of transfused blood and blood perparations. All of the above make it very important to reduce blood loss during surgery. Fecombinant activated Factor VII (NovoSeven, NovoNOrdisk) is very useful in treating patients with various congential hemostatic diseases. rFVIIa has been used in recent years for the treatment of patients with severe bleeding in other clinical situations. In this article we present our expereience with treating such patients. Between 1997-2001 we used rFVIIa in 16 different clinical situations as rescue therapy ot obtain immediate coagulation correction. In all cases full clinical correction was achieved. INR before administration of rFVIIa ranged between 10 and 2.28; after administration, 0.98-2.51 (mean...

  stosując format: