Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: INIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Obraz relacji rodzinnych w oczach rodziców pacjentek chorujących na anoreksję psychiczną.
Tytuł angielski: Assessment of family relations by the parents of patients suffering from anorexia nervosa. P. 1.
Autorzy: Józefik Barbara, Iniewicz Grzegorz, Namysłowska Irena, Ulasińska Romualda
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.51-64, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez., Zsfg, res.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad oceną relacji rodzinnych dokonaną przez rodziców pacjentek chorych na anoreksję psychiczną.

  Streszczenie angielskie: The paper presents results of research concerning the parents' perception of family relationships in "anorectic" families (where a daughter meets criteria of ICD 10) and in non-treated group. As a basic tool the Polish Version of Family Assessment Measure standardised on a Polish sample was used. The clinical group consists of 32 mothers and 32 fathers, the control group consist of 42 mothers and 41 fathers. The article present how parents from both groups perceived their marital relationship, their relationship with children, family functioning as a whole system and their individual functioning within the family system. The study revealed some interesting differences between samples. The basic conclusion is that perception of family relationships in the anorectic group is negative and incoherent in comparison with positive, congruent perception of family relationships in the control group. Significant differences are presented and discussed according to the literature.


  2/2

  Tytuł oryginału: Obraz relacji rodzinnych w oczach pacjentek chorujących na anoreksję psychiczną.
  Tytuł angielski: Assessment of family relations by the patients suffering from anorexia nervosa. P. 2.
  Autorzy: Iniewicz Grzegorz, Józefik Barbara, Namysłowska Irena, Ulasińska Romualda
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.65-81, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad oceną relacji rodzinnych i dwuosobowych oraz własnego funkcjonowania w rodzinie, dokonaną przez pacjentki chore na anoreksję psychiczną i ich zdrowe rodzeństwo oraz zdrowe dziewczęta z grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: A lot of research indicates the importance of the family context in the occurrence of Eating Disorders. Authors present results of research in families with an adolescent suffering from Anorexia Nervosa according to ICD-10. The aim of this study was to examine relationships among family members. Anorectic girls (n=37), their sisters (n=16) and control girls (n=41) completed the Polish version of The Family Assessment Measure standardised on a Polish sample. The questionnaire was constructed to measure some aspects of the family life such as task accomplishment, role performance, communication including affective expression, affective involvement, control, values and norms. The study revealed some interesting differences between samples. For example, anorectic girls and their sisters generally express dissatisfacation with the relationship with their parents, particularly with fathers, contrary to the control group of girls. Anorectic girls and their sisters more critically assess functioning of the family as the whole than control group girls. Anorectic girls and their express dissatisfaction with their mutual relationship, contrary to the control group.

  stosując format: