Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ILNICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ wojny na psychikę ludności cywilnej i żołnieży według Aloisa Alzheimera.
Tytuł angielski: Effect of war on the psyche of civilian population and soldiers according to Alois Alzheimer.
Autorzy: Ilnicki Stanisław, Węgrowicz Magdalena
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.127-131, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Alzheimer
 • Alois 1864-1915

  Streszczenie polskie: Praca Aloisa Alzheimera "Der Krieg und die Nerven" z 1915 r. dotyczy wpływu wojny na stan psychiczny ludności cywilnej i żołnierzy. Zaproponowane przez autora pojęcie - "zaburzeń psychicznych z wyczerpania" antycypuje rozpoznanie "zespołu wyczerpania walką", wprowadzone do psychiatrii wojskowej podczas drugiej wojny światowej, a obecnie określane jako "reakcja na stres". Wykład uzupełnia wybrana przez Aloisa Alzheimera kazuistyka.

  Streszczenie angielskie: The work "Der Krieg und die Nerven" of 1915 by Alois Alzheimer tackles the effect of war on the mental condition of civilian population and soldiers. The term "mental disorders of exhaustion" proposed by the author anticipates the diagnosis of "combat exhaustion syndrome" (battle fatigue syndrome) introduced to military psychiatry during the second world war and presently called "stress reaction". The lecture is complemented by case reports selected by Alois Alzheimer.


  2/3

  Tytuł oryginału: Potencjalna rola czynników zakaźnych w niektórych chorobach ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł angielski: Potential role of infectious factors in ceratin central nervous system diseases.
  Autorzy: Cyperling-Kamińska Joanna, Tomczykiewicz Kazimierz, Ilnicki Piotr, Zaleska Bożena
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.255-257, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono potencjalną rolę czynników zakaźnych w patogenezie i modyfikacji przebiegu niektórych chorób układu nerwowego. Znalezienie powiązań przyczynowo-skutkowych zakażenia z chorobami układu nerwowego będącymi powikłaniem chorób naczyniowych miałoby ogromny wpływ na zdrowie publiczne. Perspektywa prowadzenia szczepień ochronnych czy eliminacji poszczególnych patogenów może stanowić trudną do przecenienia metodę zapobiegania i leczenia najczęściej występujących chorób układu nerwowego. Niejasna jest nadal rola Chlamydia pneumoniae w patogenezie stwardnienia rozsianego. Niezbędne jest prowadzenie dalszych badań dotyczących identyfikacji eliminacji patogenów chorobowych mogących mieć wpływ na przebieg i rokowanie w niektórych chorobach układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the potential role is presented of infectious factors in the pathogenesis and course modification of certain nervous system diseases. Finding of cause-result relationship between infection and nervous system diseases, being the complication of vascular diseases, could exert a great effect on public health. The perspective of protective vaccination or elimination of individual pathogens can be a hard-to-be overestimated method of prevention and treatment of the most frequently occurring nervous system diseases. The role of Chlamydia pneumoniae is still unclear in the pathogenesis of multiple sclerosis. Condition is necessary of further studies on identification and elimination of pathogens that could have influence on the course and prognosis of certain nervous system diseases.


  3/3

  Tytuł oryginału: Spory wokół medycznej symboliki kaduceusza.
  Tytuł angielski: Quarrels about the medical symbol of caduceus.
  Autorzy: Ilnicki Stanisław
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.273-276, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu źródłowych badań nad symboliką kaduceusza. Wykazano, że związki tego znaku z medycyną mają charakter uboczny lub przypadkowy. Specyficzne negatywne konotacje laski Hermesa (Merkurego) przemawiają przeciwko używania jej jako godła stanu lekarskiego.

  Streszczenie angielskie: In the paper source studies are reviewed on the symbol of caduceus. It has been demonstrated that the associations of this symbol with medicine are of adventitious or accidental character. The specific, negative connotations of the staff of Hermes (Mercury) speak against using it as the emblem of the medical profession.

  stosując format: