Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ICKIEWICZ-SAWICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przejawy dyskryminacji wobec osób żyjących z HIV/AIDS w świetle teorii stygmatyzacji Goffmana.
Tytuł angielski: The practice of discrimination towards the HIV/AIDS positive according to Goffman's stigmatization theory.
Autorzy: Ickiewicz-Sawicka Magdalena
Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.15-21, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,276

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Szczególny charakter choroby HIV/AIDS sprawił, że choroba ta wywołuje liczne komplikacje zarówno medyczne, prawne, jak i społeczne. Zakażenie wirusem HIV naraża jej nosicieli na częste akty nietolerancji czy też stygmatyzacji ze strony zdrowej części populacji. Negatywne następstwa społeczne, jakie powstają po wykryciu i ujawnieniu zakażenia HIV, doskonale przystają do teorii stygmatyzacji Goffmana. Teoria ta wyjaśnia mechanizmy negatywnego naznaczania lub samonaznaczania tych członków społeczeństwa, którzy pooprzez swoje zachowanie bądź styl życia łamią podstawowe normy społeczne, moralne, religijne, a nawet prawne. Opracowanie teorii stygmatyzacji zostało wsparte badaniami empirycznymi przeprowadzonymi przez autorkę. Badania te w znacznej mierze dotyczyły problemów jakości życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, a w szczególności aktów dyskryminacji skierowanych w ich stronę (np. odmowa udzielania pomocy lekarskiej ze względu na życie z HIV).

  Streszczenie angielskie: A special character of HIV/AIDS causes numerous problems both in medical, legislative and social aspects of life. The infected are subjects of tolerance and stigmatization on the part of healthy society members. The theory of stigmatization excelently shows social after-effects after the infection has been disclosed. The theory explains mechanisms of stigmatization (or self-stigmatization) of those members of society who violate basic social, legislative, moral and religious standards. The theory has been supported by research conducted by the author of this paper. generally, the research dealt with the problems of lifestyles of the infected and AIDS victims. It shared the acts of discrimination towards them e.g. denying medical help.

  stosując format: