Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ICIEK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Porównanie akceptacji stanu pooperacyjnego przez pacjentów po operacji całkowitego i częściowego usunięcia krtani.
Tytuł angielski: The comparison of the acceptance state by patients after the total and the partial laryngectomy.
Autorzy: Dutkiewicz Witold, Iciek Witold, Staniewicz Witold, Jabłońska Monika
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.303-306, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwrócono się do około 400 pacjentów (lub ich rodzin), którzy przebyli leczenie operacyjne z powodu raka krtani. W jednym z punktów zapytano o akceptację okaleczenia, będącego wynikiem leczenia. Wśród 170 wypełnionych ankiet 137 było od chorych, u których usunięto całą krtań, a 33 po częściowym usunięciu krtani. Pytanie dotyczące akceptacji stanu pooperacyjnego brzmiało następująco - na ile chory zaakceptował swój stan pooperacyjny? Uzyskano zaskakujące wyniki - od zupełnej depresji po pełne zadowolenie. Jednym z wniosków jest potwierdzenie, że dobre wyniki satysfakcjonujące chorych można osiągać również w mniejszych ośrodkach pozaklinicznych.

  Streszczenie angielskie: In this study authors asked about 400 patients (or their families) after surgery procedures because of larynx carcinoma. The questions was connected with acceptance the postoperative state. We collected 170 answers on the question, 137 from patients after total laryngectomy and 33 after partial laryngectomy. On of the question exactly sounded: how patients accepted their postoperative state? They had 3 answers: not content, agreed with the injury or content with the treatment. The results was very astonished: from extreme discontent patients to very satisfied. The most acceptable from the patients point of view is the partial laryngectomy. Even if that sparing operation is enough for some time patient is more satisfied than after total laryngectomy. The acceptamnce for the total operation is lower, but grows together with a time alive's. The important conditions of acceptance the injuries after the total operations are the awarness of the theats because of the condition, the possibilities of the treatment and it's choice and the knowledge about a rehabilitations after surgy and possibilities to achive it. The acceptance of the injuries depends on the acceptance this patients by society.

  stosując format: