Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IŻYCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie przeszczepów allogenicznych komórek macierzystych szpiku w kombinowanej immunoterapii nowotworów.
Tytuł angielski: Advances in allogenic stem cell transplantation in the combined immunotherapy of the hematological malignances and solid tumors.
Autorzy: Iżycki Dariusz, Nawrocki Sergiusz, Mackiewicz Andrzej
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.416, 418-422, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Allogeniczny przeszczep komórek macierzystych szpiku był pierwotnie wykorzystywany w terapii nowotworów hematologicznych jako strategia warunkująca podtrzymanie hematopoetycznych funkcji szpiku kostnego biorcy po doszczętnej cytoredukcji. Odkrycie reakcji przeszczep przeciw białaczce (GVL) oraz przeszczep przeciw guzowi (GVT), w których przeszczepianie wraz z komórkami macierzystymi szpiku limfocyty T dawce były w stanie indukować efektywną odpowiedź przeciwnowotworową stanowiło platformę dla zastosowania przeszczepu allogenicznych komórek macierzystych szpiku oraz dożylnego wlewu limfocytów w leczeniu opornych na radio- i chemioterapię nowotworów litych. Obecne badania koncentrują się na dwóch dążeniach: i) wzmocnienie swoistej odpowiedzi przeciwnowotworowej (przeszczep przeciw guzowi) poprzez zastosowanie kombinowanej immunoterpaii nowotworów oraz ii) ograniczeniu wystąpienia potransplantacyjnego powikłania, jakim jest choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. W pierwszym zakłada się, że wcześniejsza immunizacja dawcy szpiku lub komórek hematopoetycznych genetycznie modyfikowana szczepionką komórową jest w stanie wzbudzić swoiste komórki efektorowe oraz komórki pamięci immunologicznej. W celu uniknięcia powikłania jakim jest GVHD zastosowano przeciwciała monoklonalne przeciwko CTLA-4 blokując częsteczkę kostymulującą CD28, indukując anergię potencjalnie alloreaktywnych komórek dawcy. Największym wyzwaniem powyższych oraz przyszłych strategii pozostaje selektywne ...

  Streszczenie angielskie: Allogenic stem cell transplantation was developed as a method to rescue hematopoietic function following high dose myeloablative radio-and chemiotherapy in the treatment of hematological malignances. Most recently investigators recognized that anti-neoplastic GVL and GVT effects T cells transplanted with allogeneic stem cells and that curative potency of these effects may be enhanced by donor lymphocytes infusion. Current investigations are focused on i) application of combined anticancer immunotherapy in the orderto enhance specific antitumor immune response and ii) developmet of clinical approaches to diminishing Graft Versus Host Disease. The first goal can be accomplished by immunization of the donor of allogenetic stem cells with gene modified tumor vaccines in the order to induction of antitumor specific effector and memory cells. The second one assumes the induction of anergy of the potential alloreactive T-cell by application of CTLA-4 monoclonal antibody responsible for the CD28 costimulatory molecule blockade. The major challenge of these approaches is to obtain selective blockade of Graft Versus Host Disease without compromising Graft Versus Tumor effects. We review here the development and early clinical results of allogeneic stem cell transplantation and donor lymphocyte infusion as potential malignances and solid tumors. Moreover, we discuss the future strategies which include ex vivo of the donor followed their adoptive transfer in the order to enhance ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena ekspresji cząsteczek adhezyjnych LFA-1 i L-selektyny na neutrofilach krwi obwodowej oraz poziomu rozpuszczalnych form L-selektyny i E-selektyny u chorych na drobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Expression of adhesion molecules LFA-1 and L-selectin on PMN and levels of soluble E - selectin and soluble L - selectin in patients with small cell lung cancer.
  Autorzy: Iżycka Aneta, Jabłońska Ewa, Iżycki Tomasz, Chyczewska Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.403-408, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate expression of adhesion molecules LFA-1 and L-selectin on PMN of peripheral blood, and level of soluble sE-selectin and sL-selectin in the serum of 16 patients with small cell lung cancer (SCLC) before treatment. We observed significantly higher expression of LFA-1 and L-selectin on PMN in comparison to healthy persons and higher level sE selectin and sL selectin in thes serum of SCLC patients. Increasing of adhesion molecules expression on PMN can lead to damage of neoplasmatic cells and may be one of the reasons for create a new cancer sites as well.


  3/3

  Tytuł oryginału: Znaczenie aneuploidalności DNA w prognozowaniu przebiegu choroby i efektów leczenia u chorych na raka płuca : praca doktorska
  Autorzy: Iżycki-Herman Tomasz, Chyczewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20586

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: