Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IŻYCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej.
Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.66, 68-69
Sygnatura GBL: 312,978

Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/12

  Tytuł oryginału: Effect of IL-18 on IL-1á and sIL-1RII production.
  Autorzy: Jabłońska Ewa, Iżycka Aneta, Wawrusiewicz Natalia
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.139-141, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we investigated the effect of interleukin 18 (IL-18) on th e production of IL-1ánd soluble IL-1 receptor II (sIL-1RII) by human neutrophils. The results obtained indicate that recombinant human IL-18 (rhIL-18) induces IL-1á and, to a lesser extent, sIL-1RII production by human neutrophil isolated from peripheral blood. However, this effect was less important than lipopolysaccharide (LPS) stimulation. Additionally, our observations suggest that IL-18 can induce priming of neutrophils for IL-1á and, to a lesser extent, sIL-1RII production by LPS-stimulated cells. The ability of IL-18 to serve as an effective modulator for IL-1áand its regulatory protein may have sigificance in the inflammatory and immune reactions mediated by IL-1á.


  3/12

  Tytuł oryginału: Korzystanie z samochodu w praktyce lekarskiej.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.31-32, 35
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  4/12

  Tytuł oryginału: Ustawa o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń w 2002 r.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.57-58
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  5/12

  Tytuł oryginału: Indywidualna praktyka lekarska a działalność gospodarcza.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.31-32, 36
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/12

  Tytuł oryginału: Ocena ekspresji cząsteczek adhezyjnych LFA-1 i L-selektyny na neutrofilach krwi obwodowej oraz poziomu rozpuszczalnych form L-selektyny i E-selektyny u chorych na drobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Expression of adhesion molecules LFA-1 and L-selectin on PMN and levels of soluble E - selectin and soluble L - selectin in patients with small cell lung cancer.
  Autorzy: Iżycka Aneta, Jabłońska Ewa, Iżycki Tomasz, Chyczewska Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.403-408, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate expression of adhesion molecules LFA-1 and L-selectin on PMN of peripheral blood, and level of soluble sE-selectin and sL-selectin in the serum of 16 patients with small cell lung cancer (SCLC) before treatment. We observed significantly higher expression of LFA-1 and L-selectin on PMN in comparison to healthy persons and higher level sE selectin and sL selectin in thes serum of SCLC patients. Increasing of adhesion molecules expression on PMN can lead to damage of neoplasmatic cells and may be one of the reasons for create a new cancer sites as well.


  7/12

  Tytuł oryginału: Rola cząsteczek adhezyjnych w chorobie nowotworowej.
  Tytuł angielski: Role of adhesion molecules in cancer.
  Autorzy: Iżycka Aneta, Jabłońska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.345-348, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cząsteczki adhezyjne są białkami powierzchniowymi warunkującymi prawidłową strukturę i funkcjonowanie tkanek i narządów. Proces nowotworowy jest często związany z zaburzeniami ekspresji cząsteczek adhezyjnych, co może sie przyczyniać do zaburzenia struktury tkanek i powstawania nowych przerzutów. W artykule omówiono zachowanie się niektórych cząsteczek adhezyjnych: selektyn, integryn, czasteczek immunoglobulinopodobnych, kadheryn i odmiany CD44 w przebiegu różnych chorób nowotworowych. Przedstawione dane wskazują na istotny udział tych cząsteczek w rozwoju zarówno ognisk pierwotnych, jak i wtórnych. Pełne poznanie biologicznej aktywności tych struktur może przyczynić sie do stworzenia nowych perspektyw diagnostyki i immunoterapii nowotworów.


  8/12

  Tytuł oryginału: Zasady odbywania specjalizacji przez cudzoziemców.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.46-48
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/12

  Tytuł oryginału: Localisation of focal liver lesions to specific hepatic segments - comparison of multiphase spiral CT and MR imaging.
  Autorzy: Bobek-Billewicz Barbara, Szurowska Edyta, Zapaśnik Adam, Iżycka-Świeszewska Ewa, Gorycki Tomasz, Nowakowski Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.291-297, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was an evaluation of the ability of the multiphase spiral CT and MR imaging to localise focal liver lesions in 26 patients who had undergone spiral CT and MRI before surgery. Multiphase spiral CT included noncontrast scans, hepatic arterial-dominant phase, protal venous - dominant phase and equilibrium phase. MRI was performed in all cases. The following sequences were performed: SE and SE T1 - and T2-weighted images, STIR and dynamic T1-weighted FFE study after i.v. administration of gadolinium (Gd-DTPA). The CT and MR scans were prospectively and independently reviewed by three radiologists for visualisation of hepatic and portal veins and segmental localisation of hepatic lesions. The authors used the right and left main portal veins along with transverse fissura, hepatic veins and galbladder fossa as landmarks for the tumour localisation to specific hepatic segments. The primary segmental localtions of the lesions were corectly determined with CT in 22 of 26 focal liver lesions (85 p.c.) and with MR imaging in 25 of 26 lesions (92 p.c.). The full extent of lesions was correctly described with sCT in 19 of 26 focal lesions and with MR in 21 of 26 tumours. MRI and CT were helpful preoperative tools for determining the segmental location of focal liver lesions and for planning the surgical approach.


  10/12

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia IFN-ç i GM-CSF w surowicy chorych na boreliozę z Lyme.
  Tytuł angielski: IFN-ç and GM-CSF concentrations in serum of patients with Lyme disease.
  Autorzy: Iżycka Aneta, Jabłońska Ewa, Zajkowska Joanna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.459-461, il., tab, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Borelioza z Lyme jest chorobą wywoływaną przez kleszcze. Tematem naszych badań jest ocena stężenia IFN-ç i GM-CSF u chorych na tę chorobę. Badania wykonano w grupie 60 chorych zarówno przed, jak i po leczeniu. Stwierdzono zwiększone stężenie zarówno GM-CSF, jak i IFN-ç u chorych przed leczeniem, natomiast po leczeniu stężenie to było zbliżone do wartości tych cytokin w grupie kontrolnej. Zwiększenie stężenia IFN-ç i GM-CSF w surowicy chorych na chorobę z Lyme może być spowodowane pobudzeniem aktywności limfocytów T przez krętek Borrelia burgdorferi.

  Streszczenie angielskie: Lyme borreliosis is a disease caused by Borrelia burgdorferi spirochete. The purpose of this study was to IFN-ç and GM-CSF concentrations in patients with Lyme borreliosis before and after treatment. The analyzed group consisted of 60 patients diagnosed with tick Spirochetosis IFN-ç and GM-CSF concentrations before treatment was increased when compared with controls. After treatment it was the same as the value of controls. The increase in IFN-ç and GM-CSF concentration in serum of patients with Lyme disease may be due to T lymphocyte activation caused by Borrelia burgdorferi spirochete.


  11/12

  Tytuł oryginału: Nowelizacja kodeksu pracy - zmiany ważne dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.48-50
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  12/12

  Tytuł oryginału: Case Reports and Clinical Practice Review
  Tytuł angielski: Microsurgical resection of an epidemiology cyst of the cerebellopontine angle - a review of three cases.
  Autorzy: Stempniewicz Mirosław, Słoniewski Paweł, Iżycka-Świeszewska Ewa, Rzepko Robert, Szurowska Edyta
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.264-267, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Epidermoid cysts of the cerebellopontine angle, region, although benign in character, may pose a serious problem for neurosurgeons because of their spread, tendency to closly adhere to and involve such structures as the brain stem, cranial nerves and blood vessels. Case reports: The paper presents three cases of patients who underwent surgical treatment in the Department of Neurosurgery, Medical Uniwersity of Gdańsk in 1998-2000. The patients presented with non-specific symptoms such as headaches, tinnitus and trigeminal neuralgia. Clinical symptomatology together with CT and MRI results allowed to establish a correct preoperative diagnosis in one patient only. All the three cases of epidermoid cysts were treated surgically, but the decisions concerning the extent and methods of resection were taken individually. Conclusions: Aggressive surgical treatment in an attempt to remove the tumor radically may lead to neurological deficits such as those observed in the presented cases - slight nerve VII paresis. More conservative methods of resection, sparing a part of the tumor capsule closly adhering to the vascular structures, nerves or brain stem surface should always be considered. It is important to rinse throughly the surgical site with hydrocortisone in Ringer solution in order to remove residual cyst contents.

  stosując format: