Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HUCZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zmiany graniczne.
Autorzy: Kochman Janusz, Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz Jan, Huczek Zenon
Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.81-84, il., bibliogr. 7 poz.
Sygnatura GBL: 313,641

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  2/2

  Tytuł oryginału: Postępowanie we wstrząsie kardiogennym w ostrym zespole wieńcowym.
  Autorzy: Huczek Zenon, Horszczaruk Grzegorz Jan, Kochman Janusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 2 s.87-90, 92-96, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstrząs kardiogenny jest jedną z głównych przyczyn zgonu chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW). Mimo obserwowanych ostatnio postępów leczenia, śmiertelność we wstrząsie od lat pozostaje prawie niezmieniona. Szansę na poprawę wyników leczenia wydaje się stwarzać wczesna i pełna rewaskularyzacja wieńcowa oraz szerokie stosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IAPB - intraaortic baloon pumping). Odpowiednia kwalifikacja chorych do wczesnej rewaskularyzacji wieńcowej jest sprawą kluczową, pozwalającą uzyskać najbardziej znaczącą redukcję śmiertelności. W przypadku chorych 75 r.ż. wczesne zastosowanie kontrapulsacji i wykonanie koronaroplastyki (PCI - percutaneous coronary intervention) lub pomostowania tętnic wieńcowych (CABG - coronary artery bypass grafting) wydaje się leczeniem z wyboru. U chorych starszych ( 75 r.ż. wczesne leczenie inwazyjne jest kontrowersyjne. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia aktualnego modelu postępowania we wstrząsie kardiogennym.

  stosując format: