Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HUBER
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zjawisko reorganizacji czynności rdzenia kręgowego po przeszczepach krzyżowych ścięgien mięśni antagonistycznych u szczura : praca doktorska
Autorzy: Wilusz Agnieszka, Huber Juliusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Zakład Patofizjologii Narządów Ruchu w Poznaniu
Źródło: 2002, [2], 77 k. : il., tab., bibliogr. k. 68-75, streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20265

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • zwierzęta


  2/7

  Tytuł oryginału: Ocena dzieci operowanych z powodu wad dysraficznych układu nerwowego : praca doktorska
  Autorzy: Nowakowska Katarzyna, Huber Zdzisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20166

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/7

  Tytuł oryginału: Właściwości biologii nowotworów nadnamiotowych u dzieci i ich znaczenie dla postępowania leczniczego.
  Tytuł angielski: Biology of supratentorial tumors in children and management pecularities.
  Autorzy: Huber Zdzisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.31-35, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zestawiono przegląd 370 własnych przypadków neuroonkologicznych, spośród których scharakteryzowano 138 pacjentów z nowotworami nadnamiotowymi w wieku rozwojowym. Z analizy przypadków wysunięto implikacje zbiorcze wraz z krótkim komentarzem, dotyczące biologii dziecięcych nowotworów nadnamiotowych, które ujęto w tezy tematyczne dotyczące lokalizacji, histologii, rozpoznania i przebiegu klinicznego, plastyczności mózgu, leczenia operacyjnego. Podano też zwięzłe tezy odnośnie postępowania diagnostyczno-leczniczo-walidacyjnego.


  4/7

  Tytuł oryginału: Nadnamiotowe torbiele pajęczynówki u dzieci - przegląd metod leczenia.
  Tytuł angielski: Supratentorial arachnoidal cysts in children - review of surgery.
  Autorzy: Strzyżewski Krzysztof, Jarmusz Krzysztof, Nowakowska Katarzyna, Huber Zdzisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.36-42, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1982-2001 leczono układami zastawkowymi, usunięciem ściany torbieli i fenestracją torbieli drogą kraniotomii i neuroendoskopową fenestracją torbieli dwadzieścia dwoje dzieci z torbielami nadnamiotowymi pajęczynówki, pochodzenia wrodzoengo i pourazowego. W okresie 6 miesięcy do 20 lat od zabiegu każdą z metod poddano ocenie skuteczności biorąc pod uwagę zmianę wielkości torbieli, zachowanie się objawów neurologicznych, rozwój dzieci, liczbę i rodzaj powikłań.


  5/7

  Tytuł oryginału: Neurofizjologia kliniczna w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Clinical Neurophysiology in Poznań.
  Autorzy: Huber Zdzisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.126-127, sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Przedstawiono historię neurofizjologii klinicznej w Poznaniu od 1954-2002 r. na kanwie rozwoju neuroelektrodiagnostyki w Polsce powojennej. Zestawiono aktualnie funkcjonujące pracownie Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które wykonują badania naukowe, dydaktyczne i usługowe w regionie oddziaływania AM. Przedstawiono możliwości rozszerzenia tej działalności w perspektywie zintegrowania badań w Uczelnianym Zespole Problemowym ds. neurofizjologii Klinicznej.


  6/7

  Tytuł oryginału: Neurochirurgia rozwijającego się mózgu w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Neurosurgery of the developing brain in Poznań.
  Autorzy: Huber Zdzisław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.41-48, bibliogr. 38 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Neurochirurgia dzieci rozwinęła się z neurochirurgii dorosłych, jednak na świecie osiągnęła znacznie korzystniejsze wyniki w ośrodkach sprofilowanych na leczenie pacjentów w wieku rozwojowym. Autor omawia postępy neurochirurgii pediatrycznej w akademickim Oddziale Specjalistycznym utworzonym na bazie Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu. Rysuje również perspektywy rozwoju neurochirurgii na początku XXI wieku.


  7/7

  Tytuł oryginału: Umiejscawianie obszaru padaczkowego dla chirurgicznego leczenia padaczki objawowej.
  Tytuł angielski: Localization the epileptogenic area for surgical treatment of symptomatic epilepsy.
  Autorzy: Huber Zdzisław, Małasiak Paweł
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.59-60, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omawiany materiał stanowi 120 przypadków padaczki objawowej operowanych w wieku rozwojowym, w których zidentyfikowano etiologiczną przyczynę sprawczą padaczki i jednocześnie usuwano z obszaru padaczkorodnego poza obszarem uszkodzenia również obszar podrażnienia, leżący zwykle na obrzeżu tej zmiany. Zaproponowano kojarzenie NMR (Nuclear Magnetic Resonance) jako metody optymalnego obrazowania samego obszaru uszkodzenia z tomografią emisyjną (SPECT - Single Photon Emission Computed Tpmpgraphy) i mapingiem mózgu (BEAM - Brain Electrical Activity Mapping) - dla określenia obszaru podrażnienia. Wyniki zaproponowanego leczenia chirurgicznego usuwania etiologii i obszaru podrażnienia są dobre, a metoda identyfikacji obszaru padaczkowego skuteczna.

  stosując format: