Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HRYNIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego : etiologia, rozpoznanie, leczenie
Autorzy: Hryniewicz Waleria
Opracowanie edytorskie: Hryniewicz Waleria (red.), Grzesiowski Paweł (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej 2002, 68 s. : tab., bibliogr. s. 54-59, 18 cm.
Sygnatura GBL: 613,787

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/23

  Tytuł oryginału: Mikrobiologia kliniczna.
  Autorzy: Hryniewicz Waleria
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.181-182, 184, 187-188, 190, 192, bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia


  3/23

  Tytuł oryginału: Countrywide spread of CTX-M-3 extended-spectrum á-lactamase-producing microorganisms of the family Enterobacteriaceae in Poland.
  Autorzy: Baraniak Anna, Fiett Janusz, Sulikowska Agnieszka, Hryniewicz Waleria, Gniadkowski Marek
  Źródło: Antimicrob. Agents Chemother. 2002: 46 (1) s.151-159, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 305,849

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Eighty-four clinical isolates of the family Enterobacteriaceae from 1998 to 2000 in 15 hospitals in 10 polish cites, were analyzed. All the isolates produced á-lactamases with pIs of 8.4 and 5.4, and the pI 8.4 enzymes were demonstrated to hydrolyze cefotaxime but not ceftazidime in the in vitro bioassay. PCR analysis and DNA sequencing have revealed that in all cases the pI 8.4 á-lactamase was probably the CTX-M-3 extended-spectrum á-lactamase (ESBL) variant, which was originally identified in 1996 in Praski Hospital in Warsaw. In the majority of isolates, blaCTX-M-3 genes resided large conjugative plasmids with similar fingerprints, which, in the contex of the high degree of diversity of the randomly amplified polymorphic DNA types of the isolates, suggest that horizontal transfer of plasmids was likely the main mechanism of CTX-M-3 spread. The dissemination of plasmids was probably preceded by the center-to-center transmission of several strains, as indicated by the identification by pulsed-field gel electrophoresis of closely related or possibly related Klebsiella pneumoniae, Eschrichia coli, and Citrobacter freundii isolates in five different hospitals. CTX-M-3-producing organisms revealed a very high degree of diversity in á-lactam resistance levels and patterns. This was attributed to several factors, such as the production of other á-lactamases including additional ESBLs, possible quantitative variations in CTX-M-3 expression, segregation of AmpC derepressed mutants, and permeability alterations.


  4/23

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  5/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa klarytromycyny i erytromycyny w leczeniu krztuśca u dzieci].
  Autorzy: Hryniewicz Waleria
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.46 - Oprac. na podst. artyk. z czas. The Pediatric Infectious Disease Journal 2001; 20 : 1149-1154
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/23

  Tytuł oryginału: Charakterystyka szczepów Neisseria meningitidis izolowanych w regionie kieleckim od dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
  Tytuł angielski: Characteristics of Neisseria meningitidis isolated in the Kielce region from children with meningitis.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Patrzałek Marian, Piotrowska Mirosława, Klarowicz Anna, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.929-935, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Szczepy N. meningitidis pozostają jedną z głównych przyczyn zachorowań i śmiertelności na świecie, zwłaszcza wśród dzieci. Celem pracy była analiza szczepów meningokokowych wyhodowanych od pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w regionie kieleckim, gdzie liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i procent szczepów z obniżoną wrażliwością na penicylinę są najwyższe w Polsce. Fenotypowanie i metody biologii molekularnej wykazały heterogenność badanej populacji izolatów, jednak region ten powinien być brany pod uwagę jako potencjalny rezerwuar szczepów o obniżonej wrażliwości na penicylinę.


  7/23

  Tytuł oryginału: Zadania samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym. T. 6
  Opracowanie edytorskie: Hryniewicz Józefina (red.).
  Źródło: - Skierniewice, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna 2002, 205 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 24 cm. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja nt. zadań samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym Skierniewice 13-14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 735,733

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  8/23

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenie wątroby typu A.
  Autorzy: Hryniewicz Henryk Jan
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (8) s.16, 18-20, 22-23, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) u dzieci i osób młodych jest zazwyczaj chorobą o lekkim przebiegu, natomiast o względnie wysokiej zakaźności - dotyczacej domowników pacjenta i jego otoczenie. Jest również drugą po malarii najczęstszą chorobą zakaźną u podróżujących na tereny o wysokiej endemiczności wzw A. U przewlekle chorych, zwłaszcza z marskościa wątroby i przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B i C. może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby zagrażajacej życiu pacjentów. Podkreśla się wagę czynnej profilaktyki tej choroby za pomocą szczepień ochronnych, jako standardu w procedurach medycyny zapobiegawczej.


  9/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zasady właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia nosa i zatok przynosowych u dorosłych. Stanowisko Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of Family Physicians, American College of Physicians-American Society of Internal Medicine i Infectious Diseases Society of America].
  Autorzy: Hryniewicz Waleria
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 3 s.33-34 - Tł. artyk. z czas. Annals of Internal Medicine 2001; 134 : 495-505
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zasady właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia gardła u dorosłych. Stanowisko Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of Family Physicians i American College of Physicians-American Society of Internal Medicine].
  Autorzy: Hryniewicz Waleria
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 3 s.48 - Tł. artyk. z czas. Annals of Internal Medicine 2001; 134 : 506-517
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/23

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Zasady właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli u dorosłych. Stanowisko Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of Family Physicians, American College of Physicians-American Society of Internal Medicine i Infectious Diseases Society of America].
  Autorzy: Kuś Jan, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 3 s.62-64, bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Annals of Internal Medicine 2001; 134 : 518-529
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/23

  Tytuł oryginału: [V Jubileuszowa Szkoła Interny].
  Opracowanie edytorskie: Fiszer Urszula (Red.), Hryniewicz Waleria (red.), Gaciong Zbigniew (red.), Karnafel Waldemar (red.), Kuna Piotr (red.).
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13004-13118, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  13/23

  Tytuł oryginału: Lekowrażliwość drobnoustrojów izolowanych z zakażeń układu moczowego w Polsce.
  Tytuł angielski: Antibiotic susceptiblity of major pathogens isolated from urinary tract infections in Poland.
  Autorzy: Sulikowska Agnieszka, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13028-13032, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenia układu moczowego (ZUM) są jednymi z najczęstszych zakażeń bakteryjnych u człowieka, zarówno w środowisku szpitalnym, jak i pozaszpitalnym. Leczenie teych zakażeń jest często empiryczne, a liczba możliwych do zastosowania preparatów stosunkowo duża. W ostatnich latach obserwuje się narastanie oporności bakteryjnych patogenów izolowanych z zakażeń dróg moczowych na powszechne używane antybiotyki i chemioterapeutyki. W związku z tym istnieje potrzeba monitorowania ich wrażliwości na leki oraz aktualizacja zaleceń terapeutycznych, zwłaszcza w zakresie terapii empirycznej.

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infections (UTIs) are one of the most common bacterial infections in humans both in the community and hospital settings. The treatment of these infections is often empirical and there are relatively many drugs in use. However, recently, the increasing resistance of bacterial pathogens isolated from UTIs has been observed. This causes that there is a need of the constant monitoring of susceptibility of UTI pathogens to different drugs and updating the treatment recommendations.


  14/23

  Tytuł oryginału: Mikrobiologia górnych dróg oddechowych: nosicielstwo i zakażenia.
  Tytuł angielski: Microbiology of the upper respiratory tract: carriage and infections.
  Autorzy: Sulikowska Agnieszka, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13033-13036, [1] tabl., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenia dróg oddechowych (ZDO) są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjenta do lekarza. Etiologia tych zakażeń jest bardzo zróżnicowana. Mogą być one wywoływane przez wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty. Najczęściej jednak czynnikami etiologicznymi są wirusy i bakterie. Diagnostyka ZDO jest trudna, ponieważ górne drogi oddechowe są skolonizowane przez szereg drobnoustrojów. Zjawisko kolonizacji jamy nosowo-gardłowej przez szczególnie istotne patogeny ZDO jest w tej chwili szeroko badane. Podstawową przyczyną jest fakt, że kolonizacji coraz częściej dokonują wielooporne szczepy, które w sprzyjających warunkach mogą penetrować nie tylko sąsiadujące tkanki, lecz także łożysko krwi i wywoływać ciężkie i trudne do leczenia zakażenia inwazyjne. Uzyskiwane dane mają duże znaczenie dla profilaktyki zakażeń oraz ich epidemiologii.

  Streszczenie angielskie: Respiratory tract infections (RTIs) belong to the most human diseases. Etiology of RTIs is very diverse, as they can be caused by viruses, bacteria, fungi and parasites. However, the most frequent pathogens are viruses and bacteria. RTI diagnostics is difficult because the upper respiratory tract is usually colonized by many microorganisms. The nasopharynx carriage phenomenon, especially with respect to significant RTI pathogens, is broadly studied because it may constitute an important reservoir of multidrug resistant strains. Such strains may invade not only the neighbouring tissues but also the bloodstream and so cause severe infections that are difficult to treat. Data obtained in such studies are very useful for the prophylactic and clinical purposes.


  15/23

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych. Cz. 3. Wytyczne British Thoracic Society].
  Autorzy: Hryniewicz Waleria, Kuś Jan
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (12) s.140, 143-145, bibliogr. 9 poz. - Tł. artyk z czas. Thorax 2001; 56 suppl. 4 : iv35-iv64
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  16/23

  Tytuł oryginału: Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.
  Tytuł angielski: Recommendations for susceptibility testing to antimicrobial agents of selected bacterial species.
  Autorzy: Hryniewicz Waleria, Sulikowska Agnieszka, Szczypa Katarzyna, Krzysztoń-Russjan Jolanta, Gniadkowski Marek
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (3) s.12-39, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Szerokie stosowanie a zwłaszcza nadużywanie antybiotyków pociąga za sobą stały wzrost oporności na leki wśród wielu kliniczne ważnych drobnoustrojów. Stymuluje także pojawianie się nowych, często trudnych do wykrycia, mechanizmów oporności. Oznaczanie lekowrażliwości jest jednym z najważniejszych etapów diagnostyki mikrobiologicznej. Mikrobiolog jest zobowiązany nie tylko do prawidłowego określenia wrażliwości na leki, ale także klinicznej interpretacji wyniku badania. Wymaga to ciągłego kształcenia i poszerzania swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że przedstawione zalecenia pomogą we właściwym wykonaniu antybiogramów oraz ułatwią interpretację uzyskanego wyniku lekowrażliwości.

  Streszczenie angielskie: The widespread use and abusing of antimicrobial agents has results in the dramatic increase of resistance in many pathogens towards various groups of drugs and in the emergence of new resistance mechanisms. Susceptibility testing is one of the most important steps in microbiological diagnostics. Microbiologist is obliged not only to perform susceptibility testing corectly but also to be able to provide clinical interpretation of underlying mechanisms of resistance. Thus we hope that the recommendations will help in proper performance and interpretation of the susceptibility testing.


  17/23

  Tytuł oryginału: Mikrobiologia kliniczna.
  Autorzy: Hryniewicz Waleria
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.26-31, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/23

  Tytuł oryginału: Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń
  Opracowanie edytorskie: Hryniewicz Waleria (red.), M‚szaros Józef (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1021 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • farmacja


  19/23

  Tytuł oryginału: Zewnątrzlaboratoryjny Sprawdzian Jakości Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2000/2001.
  Tytuł angielski: National External Quality Assessment Scheme POLMICRO 2000/2001.
  Autorzy: Szczypa Katarzyna, Chmylak Beata, Młodzińska Ewa, Fiett Janusz, Żurek Elżbieta, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.41-52, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Krajowy Zewnętrzny Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO jest przeprowadzany przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Dla celów realizowanych w sprawdzianach POLMICRO najczęściej dobiera się szczepy, które są częstymi czynnikami etiologicznymi zakażeń. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie i omówienie wyników sprawdzianów POLMICRO przeprowadzonych w drugiej połowie roku 2000 i w pierwszej połowie roku 2001. Przedstawione wyniki sprawdzianu wskazują, że zdecydowana większość laboratoriów jest zdolna poprawnie zidentyfikować gatunek i oznaczyć wrażliwość ważnych klinicznie szczepów bakteryjnych i prezentuje wysoki poziom diagnostyki mikrobiologicznej pozwalający określić je jako wiarygodne.

  Streszczenie angielskie: The external quality performance evaluation in clinical microbiology POLMICRO is organised by Centre of Quality Control in Microbiology. Strains that are frequent causes of infections are included in the POLMICRO determinations. The objective of this study is to present and discuss results of POLMICRO tests carried out in the second half of 2000 and the first half of 2001. The majority of laboratories proved to be reliable and keeping up with high standards of microbiological diagnostic what has been confirmed by their capabilities to accurately identify species and determine susceptibility of clinically relevant strains.


  20/23

  Tytuł oryginału: Laboratoria mikrobiologiczne wobec wymogów akredytacyjnych.
  Tytuł angielski: Microbiology laboratories and the accreditation standards.
  Autorzy: Szczypa Katarzyna, Stefaniuk Elżbieta, Chmylak Beata, Fiett Janusz, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.373-381, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Zróżnicowany poziom laboratoriów diagnostyki medycznej w tym laboratoriów mikrobiologicznych stwarza konieczność wdrożenia systemu jakości będącego, warunkiem uzyskania przez laboratorium akredytacji w zakresie wykonywanych badań. W jednym z etapów programu POLMICRO 2001 uczestniczące w kontroli laboratoria otrzymały ankietę zawierajacą 35 pytań dotyczących struktury i organizacji laboratorium, a także stosowanych metod diagnostycznych i toku pracy laboratorium. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie poddano analizie, która umożliwiła poznanie rzeczywistego stanu laboratoriów. Analiza uzyskanych danych na podstawie ankiety POLMICRO wykazała istnienie dużych rozbieżności pomiędzy laboratoriami w zakresie spełniania wymagań akredytacyjnych.

  Streszczenie angielskie: The need for implementing a quality control system comes from the observations showing differences in quality among meedical diagnostics and microbiological laboratories. Accreditation for a laboratory can be granted only if it has implemented a quality control system. Laboratories participating in one of the stages of the POLMICRO 2001 Program were asked to fill in a questionnaire containing 35 questions about structure and organization of laboratory as well as queries regarding diagnostic methods curently used and working process. The analysis of submitted answers brought to light the true picture of the laboratories' status and confirmed the existence of major discrepancies among the laboratories with regards to the accreditation standards.


  21/23

  Tytuł oryginału: Analiza fenotypowa i genotypowa szczepów Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis izolowanych w latach 1995-1998 : praca doktorska
  Autorzy: Łętowska Iwona, Hryniewicz Waleria (promot.).; Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek Zakład Immunologii i Profilaktyki Zakażeń w Warszawie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20894

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zapobieganie zakażeniom perinatalnym paciorkowcami grupy B. Aktualne (2002) wytyczne Centers for Disease Control and Prevention].
  Autorzy: Hryniewicz Waleria
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (5/6) s.20, 167 - Oprac. na podst. artyk. z czas. Morbidity and Mortality Weekly Report 2002; 51(RR-11) : 1-22
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Szczepionki przeciwko pneumokokom: teraźniejszość i przyszłość].
  Autorzy: Hryniewicz Waleria
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (5) s.61, bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatric Annals 2002; 31 : 261-268
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: