Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HORVATH-STOLARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena stanu emocjonalnego, wybranych cech osobowości i depresji u młodych dorosłych z ukrytą celiakią.
Tytuł angielski: Assessment of emotional status, selected personality traits and depression in young adults with celiac disease.
Autorzy: Horvath-Stolarczyk Andrea, Sidor Krystyna, Dziechciarz Piotr, Siemińska Jolanta
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.241-246, il., bibliogr. 26 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie i cel pracy: Nieleczona celiakia prowadzić może do rozwoju zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych. Jednak dane dotyczące stanu psychoemocjonalnego chorych z celiakią ukrytą są nadal ograniczone. Dlatego celem podjętych badań była ocena poziomu lęku, gniewu, ciekawości i depresji traktowanych jako stan emocjonalny i jako cecha sosobowości u młodych dorosłych z ukrytą postacią choroby trzewnej. Materiał i metody: Analizą objęto 4 grupy badane: 1) 30 młodych dorosłych (17-31 lat, śr. 21 lat, 19 kobiet [K], 11 mężczyzn [M]) z celiakią ukrytą, którzy nieprzestrzegali diety bezglutenowej (DBG) przez okres dłuższy niż 3 lata (gr. CD); 2) 34 młodych dorosłych (17-32 lat, śr. 21 lat, 23 K, 11 M) z celiakią rozpoznaną poniżej 6 r.ż., leczonych DBG od wielu lat (gr. CN); 3) 18 pacjentów (18-28 lat, śr. 22 lat, 12 K, 6 M) z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w stanie remisji (gr. WZJG); 4) 30 zdrowych wolontariuszy (17-32 lat, śr. 21 lat, 20 K, 10 M), (gr. ZW). Do oceny stanu emocjonalnego i wybranych cech osobowości (gniew, ciekawość, lęk) użyto Trójczynnikowego Inwentarza Stanów i Cech Osobowości. W celu oceny stopnia depresji zastosowano Inwentarz Depresji Beck'a. Wszystkie dane poddano analizie statystycznej. uzyskane wartości porównano testem t-Studenta przyjmując za istotne wyniki o poziomie pó0,05. Wyniki: U chorych z celiakią i u pacjentów z WZJG stwierdzono znamiennie podwyższony poziom lęku (stan) w porównaniu do ZW. Nie obserwowano takich różnic między leczonymi i nieleczonymi pacjentami z celiakią...

  stosując format: