Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HORODNICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wydzielanie niektórych hormonów a osobowość w jadłowstręcie psychicznym.
Tytuł angielski: Some hormones secretion and personality in anorexia nervosa syndrome.
Autorzy: Śmiarowska Małgorzata, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Kamiński Ryszard, Szakowska Ewa, Horodnicki Jan
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.83-93, tab., bibliogr. 32 poz., sum., rez., Zsfg, res.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy zbadali zależności między ilością tkanki tłuszczowej, wydzielaniem niektórych hormonów a obrazem psychologicznym chorych na jadłowstręt psychiczny.

  Streszczenie angielskie: The relationship between plasma leptin, some hormones (GH, IRI, IGF-1, DHEA-S, LH, FSH, T, E2, TSH, fT3, fT4), glukose level, personality dispositions and adipose tissue content in 22 women with anorexia nervosa were evaluated. Some personality features as: defensiveness, domination and aggression necessites, high self-control, based self-estimation, retiring, expectation of custody - correlated with some hormones (LH, E2, IGF-1, fT3, F, T) and leptin level. The ascertained relationship suggested that still unexplained causes generate simultaneous disturbances in the endocrine and psychic processes in central nervous system of anorexia nervosa patients. Probably hormonal and neurotransmitter deragement are the adaptive changes allowing longer survival, as the low leptin secretion in the severest undernutrition states is.


  2/5

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu promotora PAX-6 i inne czynniki związane z atrofią mózgowia u osób uzależnionych od alkoholu.
  Tytuł angielski: PAX-6 gene promoter polymorphism and other factors involved in brain atrophy in alcohol dependent patients.
  Autorzy: Samochowiec Jerzy, Kucharska-Mazur Jolanta, Horodnicki Jan, Lesch Klaus Peter, Rommelspacher Hans, Schmidt Lutz Gerhard
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.303-310, tab., bibliogr. 18 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stwierdzono korelację między zanikami mózgu i móżdżku a polimorfizmem genu promotora PAX-6, obniżeniem tolerancji alkoholu, występowaniem objawów abstynencyjnych, w tym majaczenia alkoholowego.

  Streszczenie angielskie: PAX-6 gene promoter polymorphism, alcohol dependence history and CT were determined in the group of 68 alcoholics. We found negative correlation between numbers of PAX-6 gene promoter B (AC)m (AG)n repeats and atrophy of the brain and the cerebellum. Occurrence of these lesions was correlated with a decrease of alcohol tolerance, withdrawal symptoms - especially delirium tremens.


  3/5

  Tytuł oryginału: The association study of a functional polymorphism of the monoamine oxidase A gene promoter in patients with affective disorders.
  Autorzy: Hauser Joanna, Leszczyńska Anna, Samochowiec Jerzy, Ostapowicz Agata, Czerski Piotr, Jaracz Jan, Suwalska Aleksandra, Horodnicki Jan, Rybakowski Janusz
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.9-15, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Recently a functional 30 bp variable number of tandem repeat polymorphism (VNTR) in the promoter region of the MAO-A gene was identified, which was shown to be associated with MAO-A transcriptional activity. Variation in the number of repeats (3 - 5) displayed a 2.7 - 4.8 fold increased transcription activity for allele containing four or five repetitive elements than allele containing three repectitive elements. In the present study we investigated this polymorphism in 78 male and 122 female patients with bipolar and unipolar affective disorders, and in 221 control subjects. There were significant differences in the alleles and genotypes frequencies between the group of females with bipolar affective illess compared to the controls and compared to the unipolar female subjects. No differences were found in genotype distribution between unipolar female patients and control group and between bipolar and unipolar male subjects comparing to the controls. We suggest that the association may exist between uVNTR polymorphism in MAO A gene and bipolar affective disorders in women.


  4/5

  Tytuł oryginału: Interaction of monoamine transporter genes and personality dimensions.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Samochowiec Jerzy, Zakrzewska Marzena, Czerski Piotr, Stępień Genowefa, Pełka-Wysiecka Justyna, Hauser Joanna, Horodnicki Jan, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.17-24, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: There is evidence for an association between allelic wariants of the monoamine transporter genes and the temperamental personality traits. Recent findings show that also an interaction of the different genes may contribute to the personality factors. Character dimensions of personality, which theoretically depend mainly on the ontogenetic development, were suggested to be under the genetic influence as well. We studied the association between personality dimensions measured with Temperament and Character Inventory (TCI) and polymorphism of the dopamine (DAT), norepinephrine (NET) and serotonin (5-HTT) transporter genes. The sample studied consisted of 128 healthy volunteers: 76 females and 52 males, mean age 23.8 ń 1.7 years, derived from two cities in the western part of Poland. We found statistically significant association between character dimension of Self-Directedness (SD) and NET polymorphism. There was a statistically significant effect of the interaction of NET and DAT polymorphisms on the dimension of Self-Transcedence (ST). The temperamental dimension of Reward Dependence (RD) was associated with interaction of 5-HTT and DAT polymorphisms. Character dimensions of personality, Self-Directedness and Self-Transcendence were associated with genetic differences. Interaction effect of the transporter polymorphisms was demonstrated in the Self-Transcendence and Reward Dependence dimensions. These findings warrant further study on the interplay of the different genes contributing to the complex traits.


  5/5

  Tytuł oryginału: Potencjalny udział leptyny i neuroleptyków w regulowaniu łaknienia w jadłowstręcie psychicznym.
  Tytuł angielski: A potential role of leptin an of some neuropeptides in appetite regulation in anorexia nervosa.
  Autorzy: Śmiarowska Małgorzata, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Milewicz Andrzej, Robaczyk Maciej, Horodnicki Jan
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.293-303, tab., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hormon tkanki tłuszczowej - leptyna, tworzy anatomiczne i czynnościowe sprzężenia z neoropeptydem Y (NPY), galaniną (GAL),proopimelanokortyną (POMC), hormonem gromadzącym melatoninę (MCH), kortykoliberyną (CRH) oraz aminami biogennymi: dopaminą (DA) i serotoniną (5-HT). Celem badania była ocena osoczowych stężeń leptyny i jej zależności z: NPY, á-endorfiną (á-EP), GAL i cholecystokininą (CCK) u chorych z jadłowstrętem psychicznym (AN). Badania wykonano u 22 kobiet z AN, w wieku śr. 19,54 ń 0,92 lat, BMI śr. 15,48 ń 0,29 kg/mý. Grupę odniesienia stanowiło: 14 zdrowych kobiet z prawidłową masą ciała (NW, 29,71 ń 2,4 lat, BMI 21,22 ń 0,43 kg/mý) oraz 19 otyłych kobiet (OTY, 34,5 ń 2,65 lat, BMI 37,47 ń 2.06 kg/mý). Stwierdzono, że stężenia LEP do masy tkanki tłuszczowej (BF) są takie same w AN, NW i OTY. Osoczowe stężenia NPY, á-EP i GAL w AN były znamiennie większe niż w grupach kontrolnych. Jedynie w AN wykazano dodatnią korelację stężenia LEP i GAL w osoczu. Badania potwierdzają hipotezę, że "jadłowstręt" może być aktem świadomego ograniczania posiłków. Stężenia leptyny w osoczu odzwierciedlają ilość tkanki tłuszczowej w ustroju. Odpowiednio do deficytu energetycznego i zmniejszenia stężenia leptyny zwiększa się zapotrzebowanie na tłuszcze.

  Streszczenie angielskie: The adipose tissue hormone - leptin - has a lot of anatomical and functional connections with neuropeptides Y (NPY), galanin (GAL), proopiomelanocortin (POMC), melanin concentrating hormone (MCH), corticotropin-releasing hormone (CRH) and biogenic amine: dopamine (DA) and serotonin (5-HT). The aim of study was to estimate the relationships between plasma levels of leptin and NPY, á-endorphin (á-EP), GAL, cholecystokinin (CCK) in anorexia nervosa patients (AN). We examined 22 AN women, in the age of 19.45 ń 0.92 years, BMI 15.48 ń 0.29 kg/mý (average values are showed). Controlled group were composed of 14 normal weight health women (NW: 29.71 ń 2.4 years, BMI 21.22 ń 0.43 kg/mý) and 19 the obese (OB: 34.5 ń 2.65 years, BMI 37.47 ń 2.06 kg/mý). AS a result we found that adipose cirrected plasma LEP level is comparabile in AN, NW and OB groups. Plasma levels of NPY, á-EP and GAL were significantly higher in AN group than in controlled ones. Only in AN patients plasma LEP level was positively correlated with plasam GAL level. The conclusions: this evaluation seems to confirm that anorexia may be a conscious act of food restriction. Plasma leptin level may reflect the amount of adipose tissue in the organism. According to an energy deficiency and LEP level decreasing, need for fats in diet is increased.

  stosując format: