Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HORNOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
Autorzy: Borkowska Alina, Czarny-Ratajczak Malwina, Czerski Piotr, Danielewska-Woźniak Anna, Dmitrzak Monika, Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Kapelski Paweł, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Rajewski Andrzej, Rybakowski Filip, Rybakowski Janusz, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Zakrzewska Marzena
Opracowanie edytorskie: Rybakowski Janusz (red.), Hauser Joanna (red.).
Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 111 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Sygnatura GBL: 737,223

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Opinie na temat badań genetycznych w psychiatrii.
  Tytuł angielski: Views on genetic research in psychiatry.
  Autorzy: Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Kosmowska Magdalena, Rajewska Aleksandra, Zakrzewska Marzena
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.329-337, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W związku z dynamicznym rozwojem genetyki molekularnej przypuszcza się, że w niedalekiej przyszłości znane będą geny związane z etiologią wielu zaburzeń psychicznych. Możliwe będzie zatem przeprowadzenie predykcyjnych badań genetycznych. Celem podjętych badań była analiza opinii respondentów na temat problemów związanych z możliwością przeprowadzenia predykcyjnych badań genetycznych w psychiatrii. W badaniu uczestniczyły 394 osoby (63 psychiatrów, 79 pacjentów, 195 studentów i 57 nauczycieli). Narzędziem badawczym był kwestionariusz "Problemy etyczne związane z badaniami genetycznymi", zawierający pytania na temat genetyki i psychiatrii. Pacjenci istotnie statystycznie częściej niż psychiatrzy byli pozytywnie nastawieni do genetycznych badań predykcyjnych w formie badań obowiązkowych, badań nieletnich oraz badań prenatalnych.

  Streszczenie angielskie: Due to the dynamic development of molecular genetics it can be expected that genes involved in the etiology of many mental disorders will be known in the near future. Therefore, it will be possible to carry out predictive genetic tests. The purpose of the study was to analyse respondents' opinions on problems related to the possiblity of predictive genetic testing application in psychiatry. Participants in this study (N=394) were 63 psychiatrists, 79 patients, 195 students and 57 teachers. Items of the questionnaire: "Ethical problems related to genetic examinations" used in the study were concerned with genetics and psychiatry. Patients, as compared to psychiatrists, significantly more often displayed a positive attitude towards genetic predictive testing in the form of obligatory examinations, examination of minors, and prental tests.


  3/3

  Tytuł oryginału: Stężenie frakcji zjonizowanej magnezu w populacji osób dorosłych z terenu miasta Szczecina.
  Tytuł angielski: Concentration of ionized magnesium in serum in adults from Szczecin.
  Autorzy: Kozielec Tadeusz, Kotkowiak Lidia, Brodowski Jacek, Karakiewicz Beata, Hornowska Iwona
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (2) s.133-139, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Magnez zjonizowany stanowi frakcję aktywną biologicznie tego pierwiastka w ustroju i stanowi około 65-67 proc. stężenia magnezu wewnątrzkomórkowego. Celem pracy była ocena stężenia iMg w populacji ludzi dorosłych. Badaniem objęto 530 dorosłych osób, w wieku od 18 do 90 roku życia (średnia wieku 47,0). 58 proc. stanowili mężczyźni a 42 proc. kobiety. Badanie wykonano w surowicy krwi pobranej z żyły łokciowej. Pomiarów dokonano przy użyciu aparatu AVL 988-4. Wyniki poddano analizie statystycznej. Zakres stężeń magnezu zjonizowanego w badanej populacji wynosił od 0,33 do 0,99 mmolúdm-3, a średnie stężenie 0,56 mmolúdm-3. Zakres stężeń magnezu u mężczyzn wynosił od 0,39 do 0,91 mmolúdm-3, a u kobiet od 0,33 do 0,99 mmolúdm-3. Średnie stężenie u mężczyzn wynosiło 0,55 mmolúdm-3, a u kobiet 0,57 mmolúdm-3. Różnica stężeń magnezu zjonizowanego pomiędzy mężczyznami a kobietami nie była istotna statystycznie przy poziomie istotności p 0,05. Badaną populację podzielono na 3 podgrupy w zależności od wieku: a) I podgrupa 18-40 rok życia, 209 osób; średnie stężenie i Mg wynosiło 0,55 mmolúdm-3; b) II podgrupa 41-60 rok życia, 173 osoby; średnie stężenie i Mg wynosiło 0,57 mmolúdm-3; c) podgrupa 61-80 rok życia, 148 osób, średnie stężenie i Mg wynosiło 0,58 mmolúdm-3. Pomiędzy poszczególnymi podgrupami również nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie przy poziomie istotności p 0,05.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate concentration of iMg in serum in adult people from Szczecin. The study was conducted on 530 persons (307 men and 223 women) aged 18 to 90 years. The average age in the group examined was 47.0 years. Serum level i Mg was assessed by AVL analyzer with ionoselective electrode. All results were statistical analyzed. Concentration of iMg in the whole group was from 0,33 to 0,99 mmolúdm-3 (mean concentration 0,56 mmlúdm-3). In the subgroup of men the mean concentration was 0,55 mmolúdm-3 (range 0,36 - 0,91 mmolúdm-3). In women the mean level of i Mg was 0,57 mmolúdm-3 (range 0,33 - 0,99 mmolúdm-3). No statistical difference in the concentration of i Mg between men and women was found. We also assessed serum i Mg in 3 subgroup: I - 18-40 years old (209 persons); II - 41-60 years old (173 persons)' III - 61-90 years old (148 persons). Mean concentrations in these subgroups were: I - 0,55 mmolúdm-3; II - 0,57 mmolúdm-3; III - 0,58 mmolúdm-3. No statistical difference was found between any of the subgroups. Conclusion: Age and sex have no influence on concentration of ionized magnesium in serum.

  stosując format: