Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HEPP
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wartość pooperacyjnej profilaktyki kompresoterapią u chorych na przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych.
Tytuł angielski: A value of compression therapy prophylaxis following surgery in patients suffering from chronic venous insufficiency.
Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Rybak Zbigniew, Hepp Wolfgang, Szyber Piotr
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.36-38, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba żylakowa kończyn dolnych należy w dziejach ludzkości do najczęstszych i najbardziej znanych schorzeń. Ze względu na swoje konsekwencje stale pozostaje przedmiotem badań i zainteresowania zarówno ze strony państwa, jak i firm ubezpieczeniowych. Współczesne metody lecznicze mogą w dużym stopniu uchronić pacjentów przed konsekwencjami choroby, jednak często dopiero stosowanie połączonych sposobów leczniczych przynosi pożądany efekt. W pracy poddano anlizie grupę 120 chorych leczonych operacyjnie w obu ośrodkach (po 60 chorych) z powodu choroby żylakowej kończyn dolnych, będących w stadium niewydolności C2, 3, 4 wg klasyfikacji CEAP. Połowa chorych po zabiegu operacyjnym stosowała wyroby uciskowe (podkolanówki, rajstopy 1. i 2. klasy ucisku), druga nie używała tych produktów z powodu braku ich akceptacji. W grupie pierwszej objawy subiektywne były zminimalizowane, a obiektywne były mniej nasilone niż w grupie drugiej (p 0001).

  Streszczenie angielskie: THe varices of the lower limbs and its complications are very common Surgical procedure which consists of ligatur of the venous tranks or strippping of them, ligationof perforating veins are basic methods of the treatment. After surgery, veins compression prevents secondary bleeding and above all, the development or recurrence of thrombosis. The purpose of this study was the assessment of graduated compression stockings in prophylaxis of varicose vein disease recurrency. The study included 120 patietns who underwent phlebectomy due to varicose veins. The period of follow up lasts 3 years and has been carried out in two groups. The first one was agreed to use compression therapy following surgery. The second group did not get any physical support to their legs. Compression class I and II: calf, thigh, panty medical stocking and were used. The first group of 60 patients (102 legs) wearing medical stockings following surgery have no either subjective or objective sighs of venous insufficiency in long period of time after suregery. Statistical analysis ponted out marked significance between both groups of patients p 0.001.

  stosując format: