Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HENZEL-KORZENIOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Analiza SWOT procesu akredytacji praktyk lekarzy rodzinnych. Komentarz psychologiczny.
Autorzy: Henzel-Korzeniowska Alina
Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.113-118, il., tab., bibliogr. 6 poz.
Sygnatura GBL: 313,362

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  2/4

  Tytuł oryginału: Firma farmaceutyczna w relacji do infrastruktury zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical company in relation to the infrastructure of public health.
  Autorzy: Henzel-Korzeniowska Alina
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.235-241, tab.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Celem artykułu jest przedstawienie firmy farmaceutycznej jako potencjalnego miejsca pracy dla absolwentów zdrowia publicznego. Zostały podkreślone różnice i podobieństwa pomiędzy instytucjami ściśle należącymi do infrastruktury zdrowia publicznego a firmą farmaceutyczną. Ponadto opisano specyficzność firmy farmaceutycznej, co wyróżnia ją na tle innych gałęzi gospodarki. Następnie scharakteryzowano firmę farmaceutyczną od strony formalnej (struktura organizacyjna, status prawny, podstawowy zakres działalności). W końcowej części artykułu oszacowana jest wysoko wartość rynkowa firm farmaceutycznych, co wyznacza dla absolwentów zdrowia publicznego optymistyczną prognozę dotyczącą podaży miejsc pracy.


  3/4

  Tytuł oryginału: Jakościowe badanie oczekiwań i preferencji pracodawców infrastruktury zdrowia publicznego w Polsce dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: Qualitative study of expectations and preferences of public health infrastructure employers in Poland concerning professional competence of public health graduates.
  Autorzy: Henzel-Korzeniowska Alina, Malinowska-Cieślik Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.248-252, bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W grudniu 2001 roku oraz w styczniu 2002 roku w Instytucie Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzono badania jakościowe oczekiwań i preferencji pracodawców infrastruktury zdrowia publicznego dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego. Do badania zastosowano metodę zogniskowanego wywiadu grupowego. Metoda ta posłużyła do zebrania jakościowych informacji, które następnie zostały do skonstruowania kwestionariusza. Celem tego wywiadu było uzyskanie opinii na temat preferencji dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwentów zdrowia publicznego jako potencjalnych pracowników tych organizacji oraz ocena i weryfikacji listy kompetencji opracowywanej na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Artykuł prezentuje metodę zogniskowanego wywiadu grupowego od strony teoretycznej oraz przedstawia zastosowanie tej metody dla potrzeb przedstawionego badania. Metoda ta wydaje się być wysoce użyteczna w zbieraniu danych jakościowych oraz określeniu istotnych i ważnych dla osób badanych aspektów obszarów rzeczywistości, zwłaszcza tych, które są slabo rozpoznane i w niewielkim stopniu określone.


  4/4

  Tytuł oryginału: Oczekiwania dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika firmy farmaceutycznej.
  Tytuł angielski: Expectations concerning the scope of professional competence of public health graduiates as employees of pharmaceutical companies.
  Autorzy: Henzel-Korzeniowska Alina
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.282-287, sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia opis kolejnych kroków badawczych zastosowanych w procedurze wywiadu indywidualnego, którego celem było zebranie opinii na temat potrzebnych profesjonalnych kompetencji i umiejętności, jakimi powinien dysponować absolwent zdrowia publicznego jako pracownik firmy farmaceutycznej. Uzasdniono rezygnację z zogniskowanego wywiadu grupowego na rzecz wywiadu indywidualnego. Druga część artykułu poświęcona jest prezentacji wyników oraz ich interpretacji w kontekście kompetencji absolwenta zdrowia publicznego.

  stosując format: