Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HELLMANN
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Modulation of the activity of calcium-activated neutral proteases (calpains) in chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) cells.
Autorzy: Witkowski Jacek M., Żmuda-Trzebiatowska Emilia, Świercz Jakub M., Cichorek Mirosława, Ciepluch Hanna, Lewandowski Krzysztof, Bryl Ewa, Hellmann Andrzej
Źródło: Blood 2002: 100 (5) s.1802-1809, il., bibliogr. 57 poz.
Sygnatura GBL: 301,770

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Decreased susceptibility to apoptosis and impaired proliferative control are throught to be responsible for prolonged life spain and accumulation of chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL) cells. The acitivity of calpains (calcium-dependent, neutral proteases, active in the cells responding to signals inducing a rise of cytoplasmic (Ca++) is involed in the regulation of apoptosis of some cell types by interaction with caspase-3. This work verifies the hypothesis of the abnormal activity of calpains and its role in reduced apoptosis of the BCL cells. Casein zymography, reverse transcriptase-polymerase chain reaction, and Western blotting were used for identification and quantification of the activity and expression of calpains (calcium-dependent, neutral proteases, active in the cells responding to signals inducing a rise of cytoplamic (Ca++) is involved in the regulation of apoptosis of some cell types by interaction with caspase-3. This work verifies the hypothesis of the abnormal activity of calpains and its role in reduced apoptosis of the B-CLL cells. Casein zymography, reverse transcriptase-polymerase chain reaction, and Western blotting were used for identification and quantification of the activity and expression of calpains in B-CLL cells and purified B lymphocytes. The activity and expression of ć-calpain (requiring micromolar Ca++ for activation) are significantly higher in the leukemic than in nonmalignant cells. Conctrarily, the activity and expression of m-calpain (requiring milimolar Ca++) as well as the expression of calpastatin (an endogenous inhibitor of...


  2/13

  Tytuł oryginału: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
  Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Giebel Sebastian, Krzemień Sławomira, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Jagoda Krystyna, Kopera Małgorzata, Hołowiecka Beata, Grosicki Sebastian, Hellmann Andrzej, Dmoszyńska Anna, Paluszewska Monika, Robak Tadeusz, Konopka Lech, Maj Stanisław, Wojnar Jerzy, Wojciechowska Maria, Skotnicki Aleksander, Baran Wojciech, Cioch Maria
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.315-325, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Sixty-four untreated adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients were randomized to receive chemotherapy alone, n = 31 or chemotherapy and granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), n = 33. During induction patients received G-CSF for 5 days between four weekly Epirubicin + Vcradministrations, starting 36 h after each application and finishing 48 h before the next one with the intention to possibly generate a cell cycle dependent protection of normal hematopoietic progenitors and to stimulate granulopoiesis. The complete remission (CR) rate equaled 94 p.c. in the G-CSF group and 87 p.c in controls. Patients who received G-CSF, if compared to the controls, had shorter granulocytopenia during induction and consolidation, displayed a lower infection rate, completed the induction-consolidation quicker and stayed shorter in hospital during induction, p 0.001 - 0.04. Follow-up at 2 years revealed a rather higher probability of survival (59 vs. 27 p.c., p = 0.04) and a lower relapse rate (32 vs. 60 p.c.) in G-CSF arm than in controls. The beneficial influence of G-CSF administered in time-sequenced fashion on survival needs further confirmation.


  3/13

  Tytuł oryginału: Fludaraibine therapy in Waldenstr”m's macroglobulinemia patients treated previously with 2-chlorodeoxyadenosine.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Halaburda Kazimierz, Hellmann Andrzej
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.361-363, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Six patients with Waldenstr”m's Macroglobulinemia (WM) resistant to previous 2-chlorodeoxyadenosine (2-CdA) therapy were treated with fludarabine. Both initial and subsequent therapy was administered according to the most widely used protocols. The median number of 2-CdA cycles given to the patients was 3.7 (range 2-5), while fludarabine was 1.7 (range 1-2). As a result partial remission was achieved in two patients and stabilization of the disease in the remaining four in spite of the inadequate response or progressive disease after 2-CdA therapy. Median monoclonal IgM concentration fell from 29.4 (range 11.6-37.1) to 16.4 g/l (range 3.8-29.1). At the same time hemoglobin concentration increased from median 114 (range 89-129) to 122 g/l (range 97-133). Side effects consisted of neutropenia (three patients) and thrombocytopenia (two patients). Two patients are alive with progression of the disease noted after 12 and 21 months of observation. One patients died as the result of cardiac disease, two other died of infection 5 and 16 months after cessation of therapy in the course of disease progression. The remaining patient was lost to follow-up after 10 months of observation with continuous stabilization. Our observation suggest that in WM patients resistant to 2-CdA, stabilization of the disease or even remission can be obtained with fludarabine.


  4/13

  Tytuł oryginału: Combination of pamidronate and thalidomide in the therapy of treatment-resistant multiple myeloma.
  Autorzy: Ciepłuch Hanna, Baran Wojciech, Hellmann Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.PI31-PI36, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • toksykologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Bisphosphonates inhibit the activity of osteoclasts and demonstrate antitumor effect, involving induction of plasmocyte apoptosis, blocking of angiogenesis, stimulation of Tçë lymphocytes and inhibition of metalloproteinases. Bisphosphonates combined with thalidomide, a drug possessing confirmed anti-myeloma activity, seem to have potential favorable effect in patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions. Material/Methods: 13 patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions received combined pamidronate and thalidomide therapy. All the patietns underwent detailed clinical and laboratory control once a month. Pamidronate was used at 90 mg iv dose administered at 4-week intervals, and thalidomide at doses escalated from 200 mg/d in the first week to 400 mg/d after 3 weeks of the therapy. The mean duration of treatment was 12 weeks with a range of 3 to 36 weeks. Results: 7 patietns (53 p.c.) receiving pamidronate and thalidomide therapy demonstrated good response involving at lesast 25 pc. reduction of monoclonal protein levels in comparison with baseline. All these patietns reported improvement of osteodynia symptoms, and 3 of them - thier complete regression. 70 p.c. patients experienced side effects (dizziness, constipation, somnolence, polyneuropathy) due to thalidomide administration. Conclusion: Good response to combined pamidroante and thalidomide therapy can be expected in at least 50 p.c. of patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions.


  5/13

  Tytuł oryginału: Treatment of multiple myeloma with high-dose chemotherapy and autologous haematopoietic progenitor cell transplantation - a single centre experience.
  Tytuł polski: Leczenie szpiczaka mnogiego za pomocą wysoko dawkowanej chemioterapii oraz autologicznego przeszczepu szpiku - doświadczenia własne.
  Autorzy: Czyż Jarosław, Knopińska-Posłuszny Wanda, Ciepłuch Hanna, Mital Andrzej, Lewandowski Krzysztof, Hellmann Andrzej
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.195-199, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pacjenci chorujący na szpiczaka mnogiego, leczeni przy pomocy melfalanu w konwencjonalnych dawkach w skojarzeniu z prednizonem, przeżywają średnio trzy lata. Wydłużenie długości życia można uzyskać poprzez zastosowanie chemioterapii w wysokich dawkach, skojarzonej z autologicznym przeszczepem szpiku. Prezentowana praca przedstawia własne doświadczenia, związane ze stosowaniem wysoko dawkowanej chemioterapii w leczeniu chorych ze szpiczakiem mnogim. Pacjenci i metody. 31 chorych zostało poddanych przeszczepowi z krwi obwodowej: 24 z nich otrzymało przeszczep pojedynczy, u siedmiu zastosowano podwójny zabieg. W kondycjonowaniu do pierwszego przeszczepu stosowano melfalan, do drugiego melfalan lub BEAM. Wyniki. U 29 chorych doszło do pełnej regeneracji szpiku, po drugim z zabiegów obserwowano przedłużony czas odtwarzania się megakariopoezy. Szacowane 3-letnie przeżycie bez choroby wynosi 31 proc., całkowite przeżycie 85 proc. Wykonanie przeszczepu w późnym okresie choroby stanowi czynnik ryzyka jej nawrotu, czynnikiem rzyka dla całkowitego przeżycie jest niewydolność nerek w chwili przeszczepu. Wnioski. Uzyskane rezultaty sugerują, że wysoko dawkowana chemioterapia, połączona z autologicznym przeszczepem szpiku, jest stosunkowo bezpieczną procedurą i pozwala na uzyskanie długotrwałych remisji.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Patients suffering from multiple myeloma treated with melphalan and prednizone surive three years on average. Recently a higher survival rate has been associated with high-dose chemotherapy followed by transplantation of haematopoietic progenitor cells. This paper presents our experience with high-dose chemotherapy in the treatment of patients suffering from multiple myeloma. Patients and methods. 31 patients with multiple myeloma were treated with autologous transplantation of progenitor cells from peripheral blood: 24 patients undervent a single transplantation, whereas 7 underwent double transplantation. During conditioning regimen melphalan was administered for the first transplantation, and melphalan or BEAM regimen for the second one. Results. 29 patients achieved complete haematological recovery, the regeneration of megakaryopoiesis being statistically delayed after the second transplantation. There were 12 CR, 2 PR and 15 NR. Three year EFS was 313 p.c., OS was 85 p.c. The risk factor for EFS was late versus early transplant, and for OS it was renal failure. Conclusions. Results show that high-dose chemotherapy, followed by autologous transplantation of progenitor cells, is a relatively low risk procedrue (4 p.c.), and allows achieving long term remission.


  6/13

  Tytuł oryginału: Re-treatment with cladribine-based regimens in relapsed patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Efficacy and toxicity in comparison with previous treatment.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Boński Jerzy Z., Kasznicki Marek, Góra-Tybor Joanna, Hellmann Andrzej, Konopka Lech, Dmoszyńska Anna, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Wołowiec Dariusz
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 69 (1) s.27-36, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effectiveness and toxicity of cladribine (2-CdA) used alone or in combination with prednisone (P) or cyclophosphamide and mitoxantrone in te-treatment of patients with progressive B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). We analyzed treatment outcome in 40 patients who had responded to previous treatment with 2-Cd-A-based regimens. Criteria for re-treatment were the same as for the first treatment. The patients were retreated with the same agents if they responded to the first treatment and then relapsed with progressive disease not earlier than 3 months after achieving the first response. Eight patients received 2-CdA alone (0.12 mg kg-1 d-1) i.v. for 5 d, and 21 patients additionally were given P (30 mg m-2 d-1) orally, also for 5 d. Eleven patients received 2-CdA for 3 d combined with cyclophosphamide (650 mg m-2) i.v. and mitoxantrone (10 mg m-2) i.v. on day 1 (CMC regimen). The cycles were repeated usually at 4 wk intervals or longer if severe myelosuppression or infections occurred. The therapy was finished if complete remission (CR) was achieved or until maximum of sic courses. Overall response (IR) in re-treatment was obtained in 16 out of 40 (40 p.c.) patients (95 p.c. CI 16-64), including 62 p.c. after 2-CdA, 33 p.c. after 2-CdA + P and 36 p.c. after CMC. CR was obtained in four (10 p.c.) patients. Residual disease evaluated in the patients with CR by surface immunophenotyping had been demonstrated in 5 out of 16 (31 p.c.) patients after the first treatment and in one out of four (25 p.c.) patients after re-treatment. The median...


  7/13

  Tytuł oryginału: Choroba wenookluzyjna wątroby.
  Tytuł angielski: Veno-occlusive disease of the liver.
  Autorzy: Hellmann Andrzej, Hałaburda Kazimierz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.181-190, tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niniejsza publikacja omawia powikłanie występujące po przeszczepieniu hemopoetycznych komórek krwiotwórczych, jakim jest choroba wenookluzyjna wątroby. Przedstawione są aktualne poglądy na temat etiologii i patogenezy zjawiska, obraz kliniczny, kryteria rozpoznania i metody leczenia tego powikłania.

  Streszczenie angielskie: The paper deals with one of the complications of hematopoietic steam cells' transplantation - veno-occlusive disease of the liver. Current knowledge on aethiology and pathogenesis is reviewed as well clinical symptoms and diagnostic criteria are discussed. Also preventive measures and modern treatment proposals are presented.


  8/13

  Tytuł oryginału: Daunorubicin, cytarabine and 2-CdA (DAC-7) for remission induction in "de novo" adult acute myeloid leukaemia patients. Evaluation of safety, tolerance and antileukemic activity.
  Tytuł polski: Daunorubicyna, cytarabina i 2-CdA (DAC-7) w leczeniu indukującym remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową "de novo". Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwbiałaczkowej.
  Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Robak Tadeusz, Kyrcz-Krzemień Sławomira, Grosicki Sebastian, Wrzesień-Kuś Agata, Hellmann Andrzej, Skotnicki Aleksander, Jędrzejczak Wiesław, Konopka Lech, Zdziarska Barbara
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.239-247, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: 2-Chlorodenoksyadenozyna (2-CdA, cladeybina, Biodribin) jest analogiem nukleozydów purynowych aktywnym w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego. Na początku lat dziewięćdziesiątych wykazano synergiczną interakcję inhibitorów reduktazy rybonukleotydowej (fludarabiny i 2-CdA) i cytarabiny (Ara-C), w wyniku której wzrasta stężenie Ara-CTP w mieloblastach. Na podstawie tych obserwacji Polska Grupa Ostrych Białaczek (PALG) rozpoczęła pilotowe badania, których celem była ocena skojarzonego leczenia cytarabiną daunorubicyną i kladrybiną (DAC-7) jako pierwszej linii chemioterapii indukującej remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML). Do badań zakwalifikowano 50 chorych na AML w wieku 18-59 lat (mediana 45 lat), 28 kobiet i 22 mężczyzn, u których chorobę rozpoznano w latach 1999-2000. U 36 chorych (72 proc.) uzyskano całkowitą remisję (CR). U wszystkich wystąpiła granulocytopenia i małopłytkowość IV stopnia wg klasyfikacji WHO. U 38 chorych w okresie neutropernii wystąpiła infekcja III lub IV stopnia. Objawy niepożądane ze strony wątroby, nerek lub serca obserwowano rzadko. Dziewięciu chorych (18 proc.) zmarło w okresie polekowej neuropenii. U 5 chorych opornych na leczenie DAC-7 zastosowano alternatywną chemioterapię II linii. Uzyskane wyniki uzasadniły rozpoczęcie wieloośrodkowych, randomizowanych badań porównujących DAC-7 ze standardową chemioterapią danorubicyną i cytarabiną (3x7).

  Streszczenie angielskie: 2-chloro-2-deoxyadenosine (2-CdA, cladribine. Biodribin) is a purine analogue effective in lymhoid and haematopoietic malignancies. In 1992-93 synergistic interaction of ribonucleotide reductase inhibitors (fladarabine, 2-CdA) and cytarabine (Ara-C) increasing Ara-CTP concentration in myeloblasts was proved. Based on these findings the Polish Acute Leukaemia Group (PALG) started a pilot study on administration of cytarabine, daunorubicin and cladrybine (DAC-7) as the first-line induction treatment of adult acute myeloid leukaemia (AML) patients. Fifty adult AML patients, aged 18-59 (median 45), 28 women, 22 men diagnosed in 1999-2000 were included into the study. Thirt six patients (72 p.c.) achieved complete remission (CR). All of them developed thrombocytophenia and agranulocytosis (WHO grade IV). The latter was associated with grade III or IV infection rate of 38 p.c. Liver, kidney or cardiac side-effects were rarely observed. No patients (18 p.c. died in the course of postherapeutic pancytopenia. In 5 patients with refractory disease alternative second-line treatment was administered. Those results encouraged us to design an original, randomized, multicenter trial comparing DAC-7 with the standard daunorubicin + cytarabine (3+7) induction programme. This project is currently under way.


  9/13

  Tytuł oryginału: Niepowikłana czynność zastawek mechanicznych w sercach dwóch chorych z zespołem hipereozynofilowym.
  Tytuł angielski: Uncomplicated function of mechanical prostheses in the hearts of two patients with hypereosynophilic syndrome.
  Autorzy: Janukowicz Celestyn, Hellmann Andrzej, Pryczkowski Jerzy, Aleszewicz Janina, Pętlak Odon, Kamiński Maciej, Ciepłuch Hanna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.475-481, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Obu pacjentom z rozległym endomiokardialnym zwłóknieniem L”fflera i dużą niedomykalnością 3 zastawek przedsionkowo-komorowych najpierw zmniejszono hipereozynofilię do około 2000/mm**3, następnie usunięto część przyściennego zwłóknienia z komory lewej i wszyto zastawki mechaniczne (u jednego chorego jedną zastawkę, a u drugiego - dwie zastawki przedsionkowo-komorowe) z bardzo dobrym wynikiem. W związku z tym autorzy niniejszej pracy proponują maksymalnie zmniejszyć hipereozynofilię przed leczeniem kardiochirurgicznym wykonywanym w zaplanowanym terminie. Po zgonie pacjentów badanych przez autorów nie stwierdzono skrzeplin na protezach.

  Streszczenie angielskie: We report on two cases with extensive endomyocardial fibrosis of the left ventricle accompanied by severe mitral insufficiency (in both). After having eosinophil count reduced to below 2.0 G/l mitral valves were replaced by Sorin's type prosthesis and several strips of the fibrotic tissues were cut out. Additionally patient 1 with secondary severe tricuspid regurgitation (the diameter of the ring 7 cm) had Bj”rk-Shiley's valve implanted. The results were very good - signs of the congestive heart failure disappeared. Both were managed on acenocumarol. Patient 1 resumed his orginal work, but 77 months after surgery on accelelration of hypereosinophilic syndrome was diagnosed. The increase of eosinophil count from about 1.7 G/l to about 6.3 G/l induced small thrombi formation on the tops of deposits within the left ventricle as was revealed during autopsy. Patient 2 died 11 months post surgery in the course of blasts crisis of the disease. Autopsy revealed fibrosis involving the entire endocardial surface of the left ventricle and both auricles. None of the artificial valves showed thrombi formation on the surface.


  10/13

  Tytuł oryginału: Ekspresja protoonkogenu c-kit na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych.
  Tytuł angielski: C-kit protooncogene expression on blastic cells in acute myeloid leukaemia.
  Autorzy: Szatkowski Damian, Lewandowski Krzysztof, Prejzner Witold, Hellmann Andrzej
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.431-441, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Receptor c-kit (CD117) o charakterze kinazy tyrozynowej odgrywa zasadniczą rolę w procesie hemopoezy. Ekspresję białka c-kit wykazano zarówno na zdrowych komórkach szpiku kostnego, jak i w komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych. Mutacje aktywujące w obrębie genu c-kit mogą być ważnym czynnikiem sprawczym onkogenezy w ostrych białaczkach szpikowych. Podjęto próbę określenia częstości występowania CD117 na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych, oceny zależności poziomu ekspresji c-kit od podtypu wg klasyfikacji FAB, wykazania zależności między obecnością na komórkach antygenu CD117 a antygenów CD34, CD13, CD15, CD33. Wśród 76 zdiagnozowanych chorych obecność antygenu c-kit stwierdzono u 68 osób (89 proc.). Występował on we wszystkich 8 przypadkach zdiagnozowanej AML M1, wszystkich 20 AML M2, wszystkich 8 AML M3, 22 z 23 przypadków AML M4, 8 z 15 AML M5 (3 z 6 AML M5a i 5 z 9 AML M5b) i 2 z 2 przypadków AML M6. Wykazano również wysoką dodatnią korelację między ekspresją CD117 a CD34 (r=0,5169), średnią korelację między CD117 a CD13 (r=0,3964), wysoką negatywną między CD117 a CD15 (r=-0,5526) i słabą negatywną między CD117 a CD33 (r=-0,2247).

  Streszczenie angielskie: C-kit receptor (CD117) with tyrosine kinase activity plays an important role in hematopoiesis. C-kit expression has been discovered on the bone marrow healthy cells and also on the blastic cells in acute myeloid leukaemia (AML). Activating mutations of the c-kit gene could cause oncogenesis in acute myeloid leukaemia. In this study we tried to determine CD117 expression on the blastic cells in AML, evaluate the dependence of c-kit expression level on the FAB classification subtype, and estimate correlation between CD117 and CD34, CD13, CD15, CD33 expression. 76 patients were diagnosed with AML and c-kit antigen was present in 68 of them (89 p.c.). It was found in all 8 cases of AML M1, all 20 of AML M2 all 8 of AML M3, 22 of 23 cases of AML M4, 8 of 15 AML M5 (3 of 6 AML M5a and 5 of 9 AML M5b) and both 2 cases of AML M6. The positive correlation between CD117 and CD34 (r=0.5169), between CD117 and CD13 (r=-0.3964), negative between CD117 and CD115 )r=-0.5526) and between CD117 and CD33 (r=-0.2247) were demonstrated.


  11/13

  Tytuł oryginału: Transformacja megakarioblastyczna nadpłytkowości samoistnej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Megakaryoblastic transformation of essential thrombocythaemia - a case report.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Bieniaszewska Maria, Stachera Małgorzata, Hellmann Andrzej
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.503-508, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 53-letniej chorej z rozpoznaną w 1980 roku nadpłytkowością samoistną (NS), u której po 20 latach trwania choroby, okresowo leczonej busulfanem, doszło do transformacji białaczkowej. Badania morfologiczne i immunologiczne szpiku wykazały przynależność klonu białaczkowego do linii megakarioblastycznej. Pomimo trzykrotnie podejmowanych prób leczenia indukcyjnego, nie uzyskano remisji choroby, chora zmarła z powodu powikłań infekcyjnych związanych z głęboką pancyteopenią. Prezentowany przypadek wydaje się być interesujący tylko z powodu szczególnie rzadkiego występowania tego typu transformacji. Bardzo długi czas jaki upłynął od rozpoznania NS do pojawienia się transformacji oraz stosunkowo niewielka sumaryczna dawka zastosowanego busulfanu zdają się sugerować, że mamy do czynienia z transformacją będącą wyrazem naturalnego przebiegu NS, chociaż nie można jednoznacznie wykluczyć wpływu stosowanej uprzednio terapii cytoredukcyjnej.

  Streszczenie angielskie: In this case report we present a 53 year-old female patient with essential thrombocythaemia diagnosed 20 years earlier in whom leukaemic transformation was observed. In the course of the disease the patient was periodically treated with busulfan. At transformation both morphology and flow cytometry phenotyping confirmed the blasts to be of megakaryocytic origin. In spite of three courses of induction chemotherapy no remission was achieved. The patient expired due to infectious complications in the course of prolonged pancytopenia. This case report is interesting not only because this type of blast transformation is very rare. The total dose of busulfan given to the patient was rather small. Therefore it can be assumed that leukemic transformation in this patient occurred in the natural course of the disease, even though we cannot definitely exclude the influence of alkylating agent employed for treatment.


  12/13

  Tytuł oryginału: Pierwsza allogeniczna transplantacja szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: The first unrelated allogenic bone marrow transplantation in Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Hałaburda Kazimierz, Zaucha Jan Maciej, Bieniaszewska Maria, Knopińska-Posłuszny Wanda, Hellmann Andrzej
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.13-19, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  13/13

  Tytuł oryginału: Allogeniczne transplantacje komórek progenitorowych hemopoezy w przewlekłej białaczce szpikowej - doświadczenia ośrodka gdańskiego.
  Tytuł angielski: Allogeneic stem cell transplantation in chronic myelogenous leukemia - experience of the center in Gdańsk.
  Autorzy: Hellmann Andrzej, Bieniaszewska Maria, Zaucha Jan Maciej, Hałaburda Kazimierz, Balon Joanna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.670-675, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 9-letnie doświadczenia gdanskiego ośrodka przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych z przewlekłą białaczką szpikową. Schorzenie to było wskazaniem do przeszczepienia u ponad 50 proc. chorych poddanych transplantacji. Przedstawiono sposoby pozyskiwania komórek do pszeszczepu z krwi obwodowej i szpiku kostnego oraz uzyskiwany materiał przeszczepowy. Analizie poddano przebieg transplantacji, dane dotyczące wszczepienia w przypadku przeszczepu szpiku i komórek progenitorowych pobranych z krwi obwodowej (liczbę neutrocytów powyżej 0,5 G/l osiągnięto odpowiednio w 17. i 14. dniu po transplantacji). Przedstawiono częstość występowania powikłań związanych z przeszczepem. Ostra postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, jako szczególne powikłanie przeszczepowe, występowała w omawianej grupie u 57 proc. chorych, w tym u 43,1 proc. w stopniu zaawansowania klinicznego wymagającym intensyfikacji leczenia immunosupresyjnego. Analizie poddano przyczyny śmiertelności związanej z transplantacją. Główną przyczyną śmiertelności wczesnej była ostra postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (5 na 7 zgonów). Również w przypadku śmiertelności późnej zasadniczą rolę odgrywa przewlekła postać choroby (6 na 8 zgonów). Omówiono także powikłania hematologiczne, przedstawiając zapotrzebowanie na preparaty krwiopochodne. Określono częstość występowania wenookluzyjnej choroby wątroby (2 przypadki na 44 transplantacje) oraz reaktywacji lub infekcji cytomegalowirusem (34 proc.) Ogólne przeżycie analizowane metodą Kaplana-Mayera określono na 64 proc. co stawia gdański ośrodek na równi z większością ośrodków europejskich.

  Streszczenie angielskie: The paper presents nine-year experience of Gdańsk transplantation center in allogeneic hemopoietic stem cell transplantation (HSCT) of chronic megaloghenous leukaemia (CML) patients. That diagnosis led to the transplantation in 44 patients, consulting over 50 p.c. of all transplantions performed during that period. Methods of peripheral blood and bone marrow progenitor cells collection are described. We analyzed the course of transplantation and the time to engrafment. In the peripheral blood stem celltransplantation (PBSCT) the mediantime to engraftment was 14 days while in the bone marrov transplantation (BMT) it was 17 days. We also analyzed frequency of complications after HSCT. The acute graft versus host disease (aGvHD) occurred in 57 p.c. of patients in the whole group. In 43.1 p.c. of patients aGvHD required intensified immunosupressive treatment. We also analyzed early treatment related mortality (TRM). AGvHD was the main cause of early mortality (5 of 7 cases). Similarly late TRM was caused by the chronic graft versus host disease (6 of 8 cases). We also described patients' requirement of blood products support, frequency of veno-occlusive disease (2 cases of 44 transplants) an reactivation or primary cytomegalovirus infection (34 p.c.). Overall survival was estimated the Kaplan-Mayer method at 64 p.c., which is similar to the results published by most European centers for unselected groups of CML patients.

  stosując format: