Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HELENIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego - modyfikacja żywienia.
Tytuł angielski: The non-pharmacological treatment of hypertension - dietary modification. P. 2: Mineral elements: sodium, potassium, magnesium, calcium in a diet of patients with hypertension.
Autorzy: Heleniak Grażyna, Jabłoński Edward, Kaźmierczak Urszula
Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.123-132, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,470

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Duże znaczenie w leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym - obok leczenia farmakologicznego - ma przestrzeganie zasad dotyczących diety. Ograniczenie spożycia sodu, dieta z dużą zawartością potasu wraz z odpowiednią podażą wapnia i magnezu to skuteczny oraz bezpieczny sposób obniżenia nadciśnienia tętniczego. Właściwa wiedza i determinacja pacjenta jest dodatkowym warunkiem skuteczności tej metody.

  Streszczenie angielskie: In addition to pharmacological treatment compliance with rules of proper diet plays a signification role in management of hypertension. Adequate supply of calcium and magnesium with sodium restriction in a high potassium diet in effective and safe method of gaining reduction of hypertension. Appropriate knowledge and determination of a patient is another factor that influences treatment effects.


  2/4

  Tytuł oryginału: Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego - modyfikacja żywienia.
  Tytuł angielski: The non-pharmacological treatment of hypertension - dietary modification. Low-calorie diet in the treatment of overweight and obese of patients with arterial hypertension.
  Autorzy: Jabłoński Edward, Heleniak Grażyna, Kaźmierczak Urszula
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.53-59, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadwaga i otyłość są ważnym problemem u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. W pracy sformułowano wiele wskazówek postępowania wartych uwzględnienia w procesie oddziaływania na osoby z nadwagą i otyłością.


  3/4

  Tytuł oryginału: Jak poprawnie rozpoznawać białaczki w praktyce lekarza rodzinnego?
  Autorzy: Heleniak Hubert, Detała Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (4) s.231-235, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono współczesne zasady rozpoznawania najczęściej występujących białaczek u dorosłych, dostosowując metody diagnostyczne do możliwości lekarza pierwszego kontaktu. Położono szczególny nacisk na ostre białaczki, jak również przewlekłą białaczkę limfatyczną i przewlekłą białaczkę szpikową.


  4/4

  Tytuł oryginału: Leczenie dietetyczne hiperamonemii.
  Autorzy: Heleniak Grażyna, Krzyżanowska Jolanta
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (1/2) s.23-27, il., tab.
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  stosując format: