Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HAZNAR
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Stereoizomeria leków.
Tytuł angielski: Stereoisomerism of drugs. P. 1: Importance in pharmacology.
Autorzy: Pluta Janusz, Haznar Dorota, Chałon Marek
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.987-992, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Functional structure of the human body is constructed by the only L-amino-acids and D-sacharides, and in this reason biochemical reactions in the organism are highly stereo selective. As a result of dissimilar spatial arrangement of enantiomers the differences in theirs farmacokinetics and farmacodynamics can be observed in every stage. Examples of such differences appearing for enantiomers in the human organism are presented.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ składu na właściwości fizykochemiczne polimerowej matrycy żelatynowej.
  Tytuł angielski: The effect of composition upon the physical and chemical properties of biodegradable gelatin polymer matrixes.
  Autorzy: Pluta Janusz, Haznar Dorota
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.11-19, il., tab., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było uzyskanie elastycznej matrycy żelatynwoej o długim czasie rozpadu jako nośnika dla substancji leczniczej. W doświadczeniach użyto żelatyny ze sków świni o różnym stopniu żelowania oraz glicerolu. Badania wykazały, że z biopolimeru jakim jest żelatyna, możliwe jest otrzymanie matrycy, która będzie utrzymywała się w organizmie przez dłuższy czas, a porowata strutkura wpływnie na zdolność wiązania płynu wysiękowego i szybkość uwalniania leku.

  Streszczenie angielskie: The aim of the research was to obtain porous, elastic gel matrix with a long decomposition time as a carrier of therapeutic substance. The pigskin gleatin of various degrees of gelation and lycerol was used in the experiment. The studies showed that such biopolymer as gelatin is enable to prepare the matrix which can remain in organizm for a long time and a porous structure of the sponge allows to increase absorbing capaicty of exudate.

  stosując format: