Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HAWRYLAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Postawa ciała u dzieci z nadwagą i otyłością.
Tytuł angielski: Body posture of overweight children with obesity.
Autorzy: Ostrowska Bożena, Barczyk Katarzyna, Hawrylak Arletta, Rożek-Mróz Krystyna
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.160-163, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z ważnych elementow oceniających stan biologiczny człowieka jest postawa ciała. Liczne obserwacje wskazują, że otyłość nie jest objawem obojętnym dla zdrowia. U dzieci prowadzi to o pogorszenia sprawności i wydolności fizycznej, obniżenia poziomu cech motorycznych, powstania przeciążeń w narządzie ruchu. Cel. Celem pracy jest ocena kształtu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz częstości występowania asymetrii w obrębie tułowia u dzieci z różnym stopniem otyłości. Materiał i metoda. Badaniami objęto 70-osobową grupę dzieci (32 chłopców i 38 dziewcząt) w wieku 11-15 lat ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Oceny postawy ciała dokonano metodą fotogrametryczną opartą na zjawisku mory projekcyjnej, według ogólnie przyjętych zasad. Szczegółowej analizie poddano kształt krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz symetrię położenia wybranych jednoimiennych punktów kostnych w obrębie tułowia. Wyniki. Wyniki badań wskazują, że nasilenie i częstość występowania nieprawidłowości w postawie ciała są związane ze stopniem otyłości. Wraz ze wzrostem masy ciała dochodzi do zmian w ukształtowaniu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa, szczególnie kifozy piersiowej oraz nasilenia bądź zmniejszenia występowania niektórych asymetrii tułowia. Wnioski. Otyłość wywiera wpływ na postawę ciała.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Body posture is an important element in estimating the biological condition of man. It is widely known that excess weight adversely affects health. The study aim. The aim of this study was to evaluate the body posture, of children with excess weight and obesity in both sagittal and frontal planes. Material and method. The experimental group consisted of 38 females and 32 males aged 11 to 15 yr. with different degrees of obesity. To evaluate the body posture a photogrammometric method was used based on the Moire phenomenon (Takasaki, 1970). In the sagital plane the degres of thoracic kyphosis and lordosis was analysed. In the frontal plane the symmetry of layout of chosen elements within the trunk was analysed. Results. The results of the research indicate that irregular body posture is related to degre of obesity. The form of the spine changes will increase in weight. Conclusion. Obesity exerts an influence on body posture.

  stosując format: