Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HATLIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Un cas de r‚cup‚ration partielle de I'audition apr‚s I'ablation d'un neurinome de I'angle pontoc‚r‚belleux.
Tytuł angielski: Partial hearing recovery after cerebello-pontine angle neurinoma removal.
Autorzy: Bochenek W., Hatliński G., Kukwa A[ndrzej], Krajewski R.
Źródło: Rev. Laryngol. Otol. Rhinol. 2002: 123 (3) s.199-201, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,240

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A cause of a 44 year-old women farmer with a total deafness and lack of vestibular function on the left side operated upon the cerebello-pontine cystic neuroma 2.5 x 1.5 cm large via the retromastoidal craniectomy is presented. Despite of the negative audiological tests' results the cochlear nerve flatten on the tumor was cautiously separated. Some time after surgery, she observed "a partial recovery of hearing" in the operated ear confirmed by the tonal (mean 0.5-2 kHz 36 dBHL) vocal SRT 70 dB), BERA and EOAEs tests. The paralysis of the left vestibular function did not recover. In consecutive audiogram a notch at 6 kHz 15 dB deep appeared in the operated ear and one can presume an increased vulnerability of this ear to the noise of the agricultural machines used by then by the patient.


  2/3

  Tytuł oryginału: Monitorowanie i diagnostyka zaburzeń oddychania podczas snu.
  Tytuł angielski: Monitoring and diagnosing of respiratory disorders during sleep.
  Autorzy: Kukwa Andrzej, Hatliński Grzegorz J., Kornacki Witold, Dobrowiecka Bożena, Pikiel Marek
  Źródło: Sen 2002: 2 (4) s.137-140, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono architekturę dwóch systemów do szczegółowej diagnostyki osób z zespołem snu z bezdechami - system kliniczny i system do monitoringu domowego. Umożliwiają one rejestrację sygnałów EEG, EOG, EMG, EKG oraz sygnałów z czujników ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha, przepływu powietrza, SaO2, tętna, położenia ciała, chrapania i ruchów kończyn. System kliniczny oraz przenośny system domowy do diagnostyki zespołu snu z bezdechami przygotowano w Przemysłowym Instytucie Elektroniki przy współpracy z Kliniką Otolaryngologii O.S. w Warszawie. System kliniczny umożliwia wielogodzinną, 16-kanałową rejestrację danych fizjologicznych z jednoczesnym wyświetlaniem zarejestrowanych przebiegów na ekranie monitora, natomiast system domowy 8-kanałową rejestrację w domu chorego.


  3/3

  Tytuł oryginału: Pulsoksymetria jako metoda badań przesiewowych zaburzeń oddychania podczas snu.
  Tytuł angielski: Pulsoxymetry as a scrining method of sleep respiratory disorder diagnosing.
  Autorzy: Kukwa Andrzej, Obarska Agnieszka, Dudziec Katarzyna, Hatliński Grzegorz J.
  Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.73-77, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według autorów zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) są zjawiskiem dosyć powszechnym i obejmują około 5 proc. ogólnej populacji. Badania wykonane za pomocą "małej" i "dużej" polisomnografii są drogie oraz wymagają obecności wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Ponadto aparatura jest bardzo droga i niewiele instytucji medycznych stać na zakup więcej niż jednego urządzenia. Kilkuletnie badania kliniczne pozowliły na wprowadzenie modyfikacji do pulsoksymetrii, przede wszystkim poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i metod analizy danych pulsoksymetrycznych. Obecnie pulsoksymetria jako badanie przesiewowe wystarcza do stwierdzenia, czy występują ZOPS, a także pozawala na przybliżoną ocenę głębokości tych zaburzeń. Na jej podstawie można również orientacyjnie ocenić, czy zaburzenia oddychania mają podłoże na przykład pulmonologiczne. Wdrożenie pulsoksymetrii jako badania przesiewowego pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów oraz zwiększenie liczby badań diagnostycznych wykrywających ZOPS.

  Streszczenie angielskie: According to our investigations, sleep respiratory disorder is a quite common problem and it concerns about 5 p.c. of all population. The cost of the small and the large polysomnography is high and it requires highly qualified medical personnel. In addition, the equipment is very expensive and none of any instyitutions can afford to purchase more than one apparatus. Years of our clinical trials on that subject allowed us tio introduce some new modifications to pulsometric examination such as a new technological system and a new method of pulsoxymetric information analysis. At present moment pulsoxymetry is consider to be sufficient to diagnose sleep respiratory disorders, their approximate grade and to suspect pulmonological cause of sleep isorder in some cases. Introducing the pulsoxymetry as a screening test let us decrease the cost and increase the amount of examinations patients with sleep respiratory disorders.

  stosując format: