Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HARATYM
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Pomiary aktywności 131I zdeponowanego w tarczycy pacjentów w czasie badań diagnostycznych.
Tytuł angielski: Measurement of activity of 131I deposited in human thyroid during the medical examination.
Autorzy: Pliszczyński Tomasz, Ośko Jakub, Filipiak Bogdan, Golnik Natalia, Haratym Zbigniew
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.530-533, il., bibliogr. 2 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stworzenie nowego modelu fantomu oraz opracowanie metodyki dla kalibracji spektrometrycznych zestawów pomiarowych przenzaczonych do określania aktywności radiozotopu 131I w tarczycy u ludzi narażonych zawodowo na skażenia oraz pacjentów poddawanych diagnostyce tarczycy z wykorzystaniem 131I. Zaprojektowano i wykonano fantom wodny z symulacją płatów tarczycowych o stałej objętości (pojemniki w kształcie walca o objętości 13 cm**3 każdy) oraz możliwości płynnej regulacji ich położenia zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Wykonano kalibrację zestawu pomiarowego dla różnych efektywnych głębokości położenia tarczycy (w zakresie od 24 do 60 mm) przy zachowaniu standardowej odległości pomiędzy detektorem a powierzchnią szyi pacjenta oraz opracowano metodykę oceny tej głębokości na podstawie parametrów widma energetycznego. W efekcie uzyskano możliwość oceny aktywności radioizotopu 131I zdeponowanego w tarczycy niezależnie od efektywnej głębokości jego położenia. Wykonano pomiary z fantomem mające na celu ocenę błędów pomiarowych wynikających z odstępstw od standardowej geometrii pomiarowej. Poddano badaniu tarczycy 95 pacjentów Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, którym podano doustnie diagnostyczne dawki radioizotopu 131I (od 2 do 4 MB1) z zastosowaniem opracowanej metodyki pomiarowej. U ponad 96 proc. badanych oznaczono w tarczycy aktywność większą średnio o ok. 7 proc. niż przy zastosowaniu metody nieuwzględniającej wpływu efektywnej głębokości położenia tarczycy na wynik pomiaru...


  2/2

  Tytuł oryginału: Hematological alternations after pyrethroids poisoning in mice.
  Autorzy: Haratym-Maj Agnieszka
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.199-206, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was evaluation of the effect of ŕ-cypermethrin, deltamethrin or fenvalerate poisoning on hematological parameters in male and female Swiss mice in suba-acute poisoning. All pyrethroids examined, irrespecataive of the dose and sex of animals, caused an increase in the number of leukocytes in peripheral blood. In ŕ-cypermethrin poisoning no changes in the hematological parameters were obseraved in male mice, wheras in female animals the administration of a lower ŕ-cypermethrine dose resulted in an inhibition, and a higher dose in mobilization of hemopoietic system. In male mice poisoned with deltamethrin or fenvalerate, mobilization of the hemopoietic system was noted. No changes in the hematological parameters were observed in female mice poisoned with a higher deltamethrin dose. In female animals which were administered a lower deltamethrin dose or fenvalerate a decrease was noted in the number of erythrocytes, as well as hemoglobin and hematocrit levels.

  stosując format: